Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 30 juni 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 30 juni 2017

Mike Quinsey

De tijd snelt verstrijkt en blijft steeds sneller gaan, op zodanige wijze dat jullie de herkenbare veranderingen die erdoor worden veroorzaakt onmogelijk kunnen missen. Het lijkt er echt op dat jullie veel minder tijd hebben dan voorheen, maar toch ervaren jullie de tijd die jullie van je klokken aflezen als precies hetzelfde. In werkelijkheid doen jullie net zo veel als normaal, maar bestaat er een idee van urgentie, wat jullie de indruk geeft dat de tijd dringt. Samen met andere signalen is het een duidelijke indicatie dat de tijd steeds sneller gaat, terwijl het jullie het Nieuwe Tijdperk in brengt. Er is zoveel aan het veranderen en weinig zal zo blijven als het voorheen was. De veranderingen zijn in aantocht, hoewel men het over het algemeen moeilijk zou kunnen vinden om aan te wijzen waar deze precies ontstaan. Veel van het oude dient te worden opgeruimd voordat het nieuwe kan worden geïntroduceerd, maar toch zijn diegenen die de verantwoordelijkheid hebben om de zaken vooruit te bewegen, bijzonder actief en wachten zij het juiste moment af om dat wat ze hebben voorbereid te introduceren.

Hoewel de nieuwe cyclus in 2012 van start is gegaan, waren een aantal bronnen er toen al op voorbereid om hun bijdrage aan de Nieuwe Tijd naar buiten te brengen. Zij blijven klaar staan en terwijl de tijd verstrijkt voegen steeds meer mensen zich met hun bijdrage bij hen, wat ervoor zorgt dat wanneer het veilige moment zich aandient voor hun introductie, zeer veel in een zeer kort tijdsbestek zal worden onthuld. In de tussentijd is een bepaalde mate van chaos onvermijdelijk, aangezien de mens normaal gezien aarzelt om zijn gewoonten te veranderen en nieuwe manieren te accepteren die hun normale manier van leven “overhoophaalt”. Eén ding is zeker; het zal onmogelijk zijn om vooruitgang tegen te houden, omdat al zo veel vorderingen zijn gemaakt. Het zal allemaal heel acceptabel zijn, aangezien het jullie kwaliteit van leven zal verbeteren en het jullie voldoende tijd zal opleveren om je eigen dromen te volgen. Vrede zal worden bereikt op een niveau dat niet eerder werd ervaren en jullie zullen werkelijk weten dat jullie het Nieuwe Tijdperk zijn binnengegaan.

De boodschap aan iedereen is, je trillingen te blijven verhogen en ongeacht wat er met jullie in de toekomst gebeurt, zullen jullie de vruchten ervan kunnen gaan plukken. Ik wijs vaker op jullie Gidsen, omdat zij in dergelijke tijden een belangrijke rol hebben te vervullen. Zonder jullie vrije wil geweld aan te doen, zullen zij al het mogelijke in het werk stellen om ervoor te zorgen dat jullie maximaal succes behalen. Hopelijk betekent dit Ascentie voor jullie en zal het iedere inspanning waard blijken te zijn geweest die je hebt gedaan om te slagen. Zelfs al ben je nog niet klaar om te ascenderen, dan nog is wat jullie falen noemen niets om je druk over te maken, omdat je toch veel hebt geleerd dat je goed van pas zal komen, welk pad je ook neemt. Het zal eveneens betekenen dat, omdat je veel kennis hebt opgedaan, je in de toekomst minder hoeft te leren, aangezien niets zinloos is of van je af wordt genomen.

Vergeet niet dat je de totaalsom bent van alle ervaringen die je hebt opgedaan en dat je het in je voordeel kunt gebruiken. Wanneer er karma ingelost dient te worden, zullen je Gidsen ervoor zorgen dat het onderdeel uitmaakt van je levensplan en zullen ze je tevens helpen ermee om te gaan. Het is niet mogelijk om niet ingelost karma in de hogere sferen met je mee te nemen, dus hoe eerder je er mee om kunt gaan des te beter het is. Jullie hebben tijdens de laatste cyclus waarschijnlijk al een groot aantal levens geleefd en als je je nu klaar en vol vertrouwen voelt om een kwantumsprong voorwaarts te maken zul je daar waarschijnlijk ook in slagen. Een geheid teken dat je zover bent is wanneer je iedere andere ziel kunt aanschouwen en weet dat deze Een is met jou. Dat je hen ongeacht hun overtuigingen kunt accepteren zoals ze zijn en onthoud dat Universele Liefde de sleutel is om jezelf uit de lagere trillingen te bevrijden. Niemand kan meer van je vragen dan dat je je best doet om je te verheffen en door dit te doen zul je uiteindelijk succesvol zijn. Je zult al ver op het pad van evolutie gevorderd zijn en via je ervaringen door je vele levens op Aarde veel hebben geleerd.

Nu is de tijd waarin vele onthullingen op vrijgave worden voorbereid en hoewel jullie over vele jaren nieuwe vooruitgang en technologieën hebben ontvangen zijn jullie in de verste verte niet daar waar jullie onderhand zouden moeten zijn. Dit staat echter allemaal op het punt te veranderen, want jullie en de Aarde roepen om verandering zodat de Mensheid een punt kan bereiken waarop de lasten van het leven worden verlicht. Evenzo belangrijk is het boven komen drijven van mensen die het best zijn toegerust om jullie het Nieuwe Tijdperk in te leiden en zij zijn al bekend en wachten op hun kans om te laten zien wat ze kunnen. Hun idee is om voor alle mensen het goede te doen en de schade te herstellen die is veroorzaakt door degenen met een afwijkende agenda. Jullie zullen je onderhand vast al hebben gerealiseerd dat jullie gevangenen in een open gevangenis zijn die is geschapen door het duister, dat ervoor heeft gezorgd dat jullie wat betreft de toekomst weinig of niets te vertellen hebben. Er zijn er echter die werken om verbeteringen tot stand te brengen, die jullie manier van leven zullen veranderen, en om jullie uit knechting te bevrijden. De plannen zijn vergevorderd en zoals altijd wordt het juiste moment afgewacht om ervoor te zorgen dat wanneer de Lichtwezens naar voren treden, het ook veilig is om dit te doen.

In tijden van dergelijke verreikende veranderingen helpt het wanneer degenen met kennis van de situatie die nu bestaat, diegenen helpen die nog in het duister tasten, zodat ze zich bewust worden dat er zich binnenkort grote en welkome veranderingen zullen aandienen. Over het algemeen begrijpen mensen niet wat er gaande is, waarom er zoveel chaos bestaat, en zien ze voor zichzelf geen toekomst. Voor sommigen kan het zijn dat te veel informatie tegelijk te moeilijk te vatten is, maar een paar woorden die aangeven dat positieve veranderingen in het verschiet liggen, zal veel mensen goed doen. Na zo veel jaren van verstoringen en politieke onrust zijn ze uitgeput geraakt en hebben ze hulp nodig om te begrijpen dat er hoop is en dat er binnenkort vrede aan zal breken. De grootste opluchting zal waarschijnlijk zijn om te weten dat een wereldoorlog niet zal worden toegestaan, en de weg naar permanente en langdurige vrede is reeds uitgestippeld. Er zullen zeer binnenkort vele positieve veranderingen te zien zijn die jullie het nieuwe Tijdperk in zullen leiden, met alle voordelen die een prachtig en gelukkig leven beloven.

Van tijd tot tijd is het nodig om jullie eraan te herinneren dat God alle zielen liefheeft, zelfs diegenen die nu negatieve daden verrichten. Zij ervaren precies wat ze moeten ervaren om de uiteindelijke lessen van het leven te leren. Karma kan ingewikkeld zijn en als je er van buitenaf naar kijkt is het voor jullie moeilijk te accepteren dat alle betrokkenen eenvoudigweg hun rol “spelen” die in de ervaringen voorzien die ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Door dit te doen zullen alle betrokken partijen vooruitgang boeken door te leren van de gevolgen van hun daden. Jullie kunnen erop rekenen dat in een bepaald stadium jullie allemaal beide kanten van het leven hebben ervaren en terwijl jullie je trillingen verhogen wordt ook de noodzaak voor dergelijke lessen minder. Degenen van de negatieve acties zullen van hun fouten leren, maar veel liefde en hulp nodig hebben om hun extreme gevoelens van woede en haat te overwinnen.

Liefde is de meest krachtige energie in het Universum en geascendeerde Wezens zijn die zielen die een niveau hebben bereikt waarop zij deze energie in alle omstandigheden volledig tot uiting kunnen brengen. Het is tevens het ultieme doel van alle zielen terwijl ze zich op de weg terug naar de Godheid bevinden. Jullie bezitten een aangeboren drang die jullie steeds verder de hogere dimensies van Licht in lanceert en het verlangen naar ‘huis’ terug te keren is een krachtige stimulans die voortdurend sterker en sterker wordt.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energieën van Licht en Liefde.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!