Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 23 juni 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 23 juni 2017

Mike Quinsey

De gebeurtenissen op Aarde gaan steeds sneller, aangezien niet ingelost karma zichzelf aan het uitwerken is en zoals jullie het ervaren, lijkt het alsof het allemaal steeds erger wordt. Houd alsjeblieft in gedachten dat enkel zij die karmische schulden dienen in te lossen er direct bij zijn betrokken en het gaat om mensen die vaak worden gezien als onschuldige toeschouwers. Hoe onwaarschijnlijk het voor velen jullie ook mag lijken, zijn alle betrokken zielen in staat om oud karma in te lossen en zij zullen de nieuwe cyclus willen beginnen met zo weinig mogelijk uitstaand karma. Vergeet nooit dat zij, voordat ze zijn geïncarneerd, overeenkomsten hebben afgesloten, dus niets dat gebeurt is toevallig of per ongeluk.

Het kan echter zijn dat sommige zielen in zaken zijn verwikkeld die hen een ervaring oplevert die niet was gepland en dit zal hen, om zo maar te zeggen, krediet opleveren. Met andere woorden: het kan resulteren in een of andere beloning. Het is normaal dat je voor alle zielen die zich in karmische situaties bevinden, grote sympathie kunt opbrengen, omdat je logischerwijs het lijden en de zorgen kunt voelen. Stuur hen, wanneer mogelijk, je liefde en helende energieën om hun herstel te ondersteunen. Zeer binnenkort zullen de zaken op Aarde enorm verbeteren, omdat de positieve energieën van verandering zich vestigen, dus jullie ervaringen zullen meer acceptabel en minder verwarrend worden.

Verlies nooit het feit uit het oog dat jullie in een samenleving van vrije wil leven en dit is de reden dat gebeurtenissen soms onvoorspelbaar zijn. Waar het echter daden betreft die tot onrust kunnen leiden en die niet te wijten zijn aan karmische redenen, zullen Hogere Wezens hun best doen om de uitkomst te beïnvloeden zonder jullie vrije wil buiten spel te zetten. Het is echter bijzonder moeilijk geweest om jullie te begeleiden en op een pad te houden dat jullie uit de lagere trillingen verheft. De afgelopen drie cycli van de Mensheid zijn jammer genoeg in falen geëindigd, alhoewel wel dient te worden gezegd dat jullie ervaringen vele zielen in staat hebben gesteld hun trilling te verhogen, terwijl anderen weer zijn teruggevallen.

Aldus weten we in volkomen vreugde en geluk dat jullie huidige cyclus een punt heeft bereikt waarop Ascentie voor vele, vele zielen een gegarandeerd feit is. Zielen van het Licht hebben geholpen de weg naar het Licht vrij te maken, terwijl er een ander pad actief is dat zielen naar een nieuwe Aarde brengt waar ze hun ontwikkeling zullen kunnen vervolgen. Ik verzeker jullie opnieuw dat er, wanneer je dat wenst, altijd een verbinding van welke soort liefdesband dan ook, met andere zielen bestaat. In de hogere trillingen wordt tijd niet op dezelfde manier ervaren als hoe dat op Aarde gebeurt en deze gaat zo snel voorbij dat je snel zult beseffen dat Alles in het Nu bestaat. Het mag allemaal zo anders lijken dan jullie op Aarde gewend zijn geweest, maar besef dat jullie waarschijnlijk meer tijd in de hogere rijken hebben doorgebracht dan op Aarde.

Vele zielen vragen zich af waar het in het leven om draait en wat de zin ervan is en het directe antwoord hierop is: ervaring. Jullie keren geleidelijk aan naar de hogere trillingen terug en zullen uiteindelijk een Galactisch Wezen worden, hoewel dit laatste op het moment nog ver weg ligt. Jullie meest belangrijke doel is om de duale energieën van de Aarde te ontstijgen en het is iedere inspanning of opoffering die je maakt meer dan waard. Er zijn geen sluipwegen en iedere ziel bezit dezelfde kansen om te ascenderen door boven de negatieve energieën van de Aarde uit te stijgen. Het is een grote uitdaging wanneer je omgeven bent door mensen die een “normaal” leven leiden en werkelijk inzicht ontberen.

Jullie dienen om zo maar te zeggen je zelf te isoleren tegen negativiteit, door bijvoorbeeld je aura te allen tijde intact en in vorm te houden. Dit kan worden bereikt door je gedachtenkracht, die in feite veel krachtiger is dan jullie je voor kunnen stellen. Zie voor je geestesoog je aura als een cocon die zich om je heen bevindt en ervan uitgaand dat deze niet beschadigd is, zal het je bescherming bieden. Gebruik, aangenomen dat je je dominante kleur kent, de voor jou belangrijkste kleur en stel het je voor als puur, helder en smetteloos. Negatieve zielen hebben meestal donkere en vervuilde kleuren die licht ontberen. De energieën worden door andere mensen gevoeld en zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor een gevoel van liefde, of in sommige van de meer extreme gevallen, van afkeer. Dit verklaart gedeeltelijk waarom je je bij sommige mensen je meer op je gemak en ontspannen voelt en bij anderen niet. Het betekent dat je je tot sommige mensen instinctief voelt aangetrokken, in tegenstelling tot anderen.

Jullie hebben waarschijnlijk al gelezen dat de Aarde meer kansen biedt om je te kunnen ontwikkelen dan waar ook, omdat je over het algemeen elke dag van je leven uitdagingen tegenkomt. De uitdagingen die het belangrijkst zijn steken er vaak bovenuit omdat deze niet louter onbeduidend zijn. Dus wees voorzichtig in hoe je met jezelf omgaat en behandel alle anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Op die manier kun je er nooit ver naast zitten; wees met je tijd en hulp zo gul mogelijk. Hierdoor wordt door jou positief karma gecreëerd en verzameld en is het, zoals jullie spreekwoord zegt: “wie goed doet, goed ontmoet”. Waar je werkt om een beloning te ontvangen geldt dat uiteraard anders, maar wanneer de intentie bestaat om behulpzaam te zijn wordt dit positiever. Het komt neer om zoveel mogelijk behulpzaam te zijn en zelfs een paar vriendelijke woorden kunnen een mens soms goed doen.

Omdat jullie niet kunnen weten waarom een bepaalde ziel voor een bepaald soort leven heeft gekozen, vloeit hieruit voort dat eenieder elkaar om die reden dient te respecteren. De wereld is een plek die vele verschillende overtuigingen en gewoonten herbergt, dus deze dienen te worden begrepen voor wat betreft de bijdrage aan iemands ontwikkeling. Iedere religie draagt leringen met zich mee die pogen goddelijke mensen te creëren, maar zijn in sommige gevallen verdraaid, negatief en vervuld van eigenbelang. In principe is religie een gedisciplineerde lering die gehoorzaamheid verlangt en die focust op liefde en gebed. Het was echter nooit bedoeld om mensen van elkaar af te scheiden en de vele oorlogen in de geschiedenis die hierdoor zijn ontstaan, te veroorzaken. De zaken zullen veranderen naarmate het inzicht van de mens toeneemt en zij minder afhankelijk wordt van georganiseerde religie.

Vergeet niet dat jullie onsterfelijk zijn en dat jullie alle tijd van de wereld hebben en zelfs nog meer, dus maak je geen zorgen als je het gevoel hebt dat je niet hebt gedaan wat je had willen doen. Soms focust je levensplan zich op een speciaal aspect van het leven waar je meer ervaring in dient te krijgen. Dus besef dat het leven nooit verspild kan worden, ongeacht de situatie waar je je in bevindt en uiteraard werken je Gidsen voortdurend aan je zijde. Ze hebben het beste met je voor en weten welke uitdagingen aan je zijn geïntroduceerd voordat je bent geïncarneerd. Via je vrije wil kun je echter eveneens je eigen interesses volgen en zodoende krijg je vele kansen om jezelf te vermaken, maar uiteraard niet ten koste van anderen. Sport en soortgelijke tijdverdrijven laten je zien hoe je rekening met anderen kunt houden en eerlijk kunt spelen.

De toekomst van het tot stand komen van de lang verwachte veranderingen is niet ver weg en onthoud dat de betrokken mensen niet niets zitten te doen in het plannen hiervan. De kwestie waar het om draait is nog steeds het moment te vinden om openlijk van start te gaan. Langzaam maar zeker echter komt het nieuws naar buiten zodat de mensen kunnen worden voorbereid. De dagen komen dichterbij waarop jullie in staat zullen zijn om vrijelijk te spreken over de waarheid wat betreft jullie onsterfelijkheid en religie zal worden herzien door het invoegen van nieuwe waarheden die zullen worden onthuld. Dit zal zo zijn omdat vele zielen er de voorkeur aan hechten om de resterende tijd hun eigen ideeën te volgen.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf en draagt de energie van Licht en Liefde.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!