Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 30 mei 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 30 mei 2014
We observeren wat jullie de ‘hotspots’ van negatieve energie noemen die veroorzaakt worden door de confrontatie tussen groepen die verschillende doeleinden in het leven nastreven. Sommigen kiezen ervoor ze aan anderen op te dringen met als resultaat dat er onlusten plaatsvinden die vaak ernstige gevolgen hebben. Toch zijn dit meer lessen voor alle betrokkenen totdat zij zich realiseren dat verschillen moeten worden opgelost door vreedzame onderhandelingen en dat dat de enige weg voorwaarts is. De mens heeft altijd geprobeerd geschillen te regelen d.m.v. het gebruik van dreigementen of geweld om zijn gelijk te halen. De boodschap dat vreedzaam onderhandelen de enige manier is om een vreedzame oplossing te vinden begint te worden aanvaard en de mensen bereiden de weg.

Eerder vroeger dan later zullen jullie leiders zich realiseren dat er maar een weg voorwaarts is naar permanente vrede. Daarmee zullen grote veranderingen komen die jullie uit de lagere trillingen zullen leiden naar een vreedzaam tijdperk. Onze aanwezigheid helpt er voor te zorgen dat de zaken niet terugvallen in de oude patronen van confrontatie, aangezien we voorkomen dat de Duistere Garde vanuit hun huidige positie vooruitgang kan boeken. We hebben de autoriteit gekregen om in te grijpen waar het nodig is om de vooruitgang naar volledige vrede en een compleet einde aan alle oorlogachtige confrontaties te handhaven. Wees er dus van verzekerd dat, ongeacht hoe het er uitziet, een gestage vooruitgang wordt geboekt richting de doelen die zijn vastgesteld.

In het grotere plaatje houden we constant jullie weer en het effect ervan op jullie in de gaten maar bepaalde noodzakelijke veranderingen moeten worden toegestaan voortgang te vinden als onderdeel van de beweging die jullie in het Nieuwe Tijdperk zal brengen. Het grondwerk m.b.t. een aantal verschillende projecten gaat verder met de gewenste snelheid en vele nieuwe ideeën wachten op onthulling. Een behoorlijk aantal ervan is jullie reeds bekend en het is simpelweg een kwestie van wachten op de juiste tijd om ze te introduceren. Op de een of andere manier zullen jullie uiteindelijk in staat zijn je manier van leven te veranderen om de vele aspecten die kostbaar en tijdrovend zijn te elimineren. Vrije energie zal zeer zeker een belangrijke verandering vertegenwoordigen en tevens zeer welkom zijn. Er zijn reeds een aantal methoden bekend, die elke familie kan helpen en het zal uiteindelijk gaan voorzien in al jullie behoeften, ongeacht het aantal betrokkenen.

Er komen eveneens veel veranderingen wat betreft jullie medische beroepen, aangezien jullie door het bereiken van de hogere trillingen niet langer onderworpen zullen zijn aan de ‘snij en genees’ benadering. Inderdaad, het zal onnodig worden aangezien de lichaamstrillingen uiteindelijk naar een punt zullen groeien waarop geen enkele ziekte in staat zal zijn je lichaam te betreden. In de tussentijd zullen jullie geleidelijk de manieren waarop een behandeling wordt gegeven verfijnen en de noodzaak om het operatiemes te gebruiken reduceren. Ziekten van velerlei aard woekeren op Aarde, maar deze zullen eveneens geleidelijk verdwijnen als gevolg van de toename in trilling. Je kunt dus zien dat jullie toekomst schitterend zal zijn en dat alle ongewenste aspecten van het leven zullen verdwijnen.

We weten dat sommigen van jullie zich afvragen waarom het zo lang duurde voordat dit punt in de tijd werd bereikt en dat heeft te maken met het feit dat elk Tijdperk voorbij ging zonder dat er voldoende vooruitgang werd geboekt. Jullie hebben nu echter een voldoende hoge trilling bereikt om de oude achter te laten en spoedig zullen jullie beginnen de voordelen die daarbij horen te ervaren. Er verandert zelfs nu zoveel waarvan jullie je nog niet bewust zijn, hoewel bepaalde mensen de veranderingen volgen als deel van hun werk. Jullie probleem is dat zoveel nog geheim wordt gehouden en bovendien zijn er degenen die vooruitgang tegen willen houden en proberen ‘het water te vertroebelen’.

Jullie kunnen individueel anderen door wat voor velen een moeilijke periode is heen helpen, door ze ervan te verzekeren dat alles heel spoedig zal verbeteren. Dat wat ze rondom zich ervaren zijn slechts de randverschijnselen van geweldige veranderingen die zaken permanent ten goede zullen veranderen. De oude manieren zijn niet langer geschikt voor de tijd waarin jullie leven en ze zullen simpelweg vervagen. Sommige mensen zullen bang zijn door wat ze zien maar als je de gelegenheid hebt met ze te spreken, leg dan eenvoudig uit dat het een noodzakelijke reiniging is zodat het Nieuwe Tijdperk echt van start kan gaan. Wanneer de Cabal eenmaal de macht en de invloed om jullie toekomst vorm te geven verliest zal de waarheid naar buiten komen en opmerkelijke en welkome veranderingen zullen er aan komen. Wees ervan verzekerd dat we alle middelen ter beschikking hebben om met volle snelheid los te gaan wanneer het eenmaal veilig is om dat te doen.

Helaas is de Mainstream (reguliere) Pers nog steeds onder de invloed van de Cabal, maar dat is een gebied waar we aan werken om degenen die ‘aan de touwtjes trekken’ te verwijderen. De Pers is nog niet vrij om te drukken wat ze wil maar wanneer degenen die momenteel controleren weg zijn zal de ene openbaring na de andere jullie de ogen openen m.b.t. hoe jullie expres gedurende millennia werden misleid en tegengewerkt. Probeer tussen de regels door te lezen wanneer nieuwe verhalen opdoemen, aangezien ze soms beraamd ofwel volledig nep zijn. Het ware nieuws wordt achtergehouden maar mettertijd zal dat niet langer mogelijk zijn, daar vele bronnen zich zullen openen voor de waarheid.

Jullie komen uit een Tijdperk waarin de duistere garde werd toegestaan vrije heerschappij te hebben, waarin ze de meest moeilijke uitdagingen aan het Licht presenteerde. Hoewel de uitkomst niet bekend was vanwege de vrije wil die werd gegeven, werd ervan uitgegaan dat het Licht uiteindelijk zou overwinnen. Die overwinning vond kortgeleden plaats en dat is waarom we vol vertrouwen kunnen stellen in dat jullie in een onaantastbare positie zitten. Het is simpelweg een kwestie van het accepteren van het feit dat het Licht triomferend is verschenen en jullie naar de eerste grote veranderingen zal dragen en tevens naar de nieuwe trillingsniveaus die jullie kennen als de vierde dimensie.

Ik ben SaLuSa van Sirius en kan jullie verzekeren dat alles goed vooruitgaat en in de nabije toekomst zullen jullie het pad dat zich opent naar de hogere dimensie begrijpen en zien. Help je medereizigers het Licht in actie te zien en weten dat hun toekomst daarin ligt en dat de duistere garde verzwakt en niet zal worden toegestaan zich met de vooruitgang te bemoeien. Haar dagen zijn bijna geteld en spoedig zullen er onthullingen zijn die haar ondergang zal bevestigen. Het was altijd gepland dat het Licht zou overwinnen aan het einde van het Tijdperk en alle Lichtwerkers tezamen met zielen van liefde en zorg zouden het Menselijk Ras naar het ‘beloofde land’ leiden. Laat Liefde en Licht je gids en bescherming zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl