Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 30, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa 30 Maart , 2012


Het kan niet lang meer duren voordat de vele activiteiten onder jullie aandacht komen, die worden uitgevoerd om jullie vooruit te helpen. Onze bondgenoten zijn in die mate betrokken dat de media gedwongen zullen worden de kwesties te behandelen. Het kan iets langer duren voordat onze aanwezigheid wordt gemeld maar alle pogingen om dit te voorkomen zullen zinloos zijn. De eerste respons zal allerhande reacties te zien geven maar zij die twijfels hebben of ons afwijzen zullen snel worden overschaduwd door de acceptatie bij de meerderheid van de mensen. Het zal niet lang duren voor het besef door dringt dat wij hier zijn om jullie te helpen en dat omvat het verwijderen van al diegenen die hun gezag en verantwoordelijkheid naar jullie vele jaren lang hebben misbruikt. Het betekent het einde van het bestaan van de Illuminatie die al ernstig zijn verzwakt door zoveel controle over jullie te zijn kwijtgeraakt.

Jullie zullen inmiddels weten dat wij ten volle bezig zijn met het handhaven van vrede op de planeet, al kunnen we niet elke confrontatie tegenhouden. Er komt vrede bij jullie als de grote machten stoppen zich te bemoeien met de zaken van andere landen. Te lange tijd hebben zij omstandigheden beraamd en gemanipuleerd waardoor landen werden gedwongen hun grondstoffen volledig van de hand te doen. Het resultaat was dat veel van de gegenereerde rijkdom die de inwoners had moeten helpen, het land verliet. Deze problemen zullen allemaal worden rechtgezet, samen met het verhogen van de levensstandaard van de mensen en het introduceren van nieuwe technologieën. In de armere landen is het gebrek aan medische zorg en adequate voorzieningen een groot probleem geweest maar dat zal snel worden opgelost. Het gebruik van chemische medicijnen zal overbodig worden omdat we natuurlijke methodes zullen gebruiken middels technologieën die voor jullie nieuw zijn. Geen uitdaging zal voor ons te groot zijn om aan te kunnen en de veranderingen zullen heel snel zichtbaar zijn.

We weten dat mensen al staan te popelen om erachter te komen wat er gaat gebeuren, maar we vragen jullie te wachten tot we onszelf volledig kunnen voorstellen. We willen ons tot iedereen richten en er zeker van zijn dat jullie snel begrijpen wat er van jullie wordt verwacht. Heb geen angst, want alles zal op tijd worden gegeven en er komen ook mogelijkheden om ons te ontmoeten zodat vragen kunnen worden beantwoord. Er komen een tijd lang doorlopend uitzendingen om jullie actueel op de hoogte te houden over gemaakte vorderingen. Er breken spannende tijden aan en het zal zich over de wereld verspreiden zodra de toekomst wordt begrepen. Vrijheid is iets wat slechts een klein aantal echt heeft ervaren maar jullie zullen er allemaal volledig door worden overspoeld voordat Ascentie plaatsvindt.

De toekomst is goudkleurig en is feitelijk een Gouden Tijdperk en dat gegeven alleen al zou jullie een idee moeten geven waar je naar uit kan kijken. Een perfect leven en het vermogen naar wens te creëren zal een nieuwe ervaring zijn en tegen die tijd zullen jullie een hoger bewustzijnsniveau en inzicht hebben gekregen dat misbruik van jullie krachten zal voorkomen. Zoals jullie zien, gaat er een grote sprong voorwaarts plaatsvinden en jullie zullen zacht uitgedrukt, absoluut verschillen van wie jullie nu zijn. Een langere levensduur naar keuze zal iets nieuws zijn en verschaft jullie ruimschoots de tijd om het volledig te ervaren. Eigenlijk zullen jullie letterlijk van lichaam kunnen ‘verwisselen’ als het nodig is om tot een voltooiing te komen. Dit zijn allemaal gebieden die jullie uiteindelijk zullen begrijpen en denk eraan dat jullie dan een veel uitgebreider bewustzijnsniveau zullen hebben.

De dualiteit heeft jullie een enorme kracht gegeven om de meest lastige en moeilijke uitdagingen aan te kunnen. Dus Dierbaren, wij geloven dat jullie de resterende maanden tot aan Ascentie gemakkelijk aan kunnen. Jullie zijn met kennis voorbereid wat je kan verwachten, en welke ongemakken jullie ook ervaren, daarna komt er een aanhoudende periode van vrede en rust. Wij gaan uiteraard in volle vaart verder met onze taken in de huidige uitwisselingen tussen ons en onze bondgenoten, gericht tegen de duistere oude garde als zij zich terugtrekken en ons in gereedheid aantreffen om elke poging teneinde problemen te veroorzaken, te verijdelen. Wij hebben heel veel de rol van Galactische Politieagenten maar wij houden ons aan Universele Wetten en onze methoden zijn vreedzaam maar krachtig als wij ons gezag moeten uitoefenen. Zelfs degenen die ons tegenwerken maken nog steeds deel uit van het geheel en worden met respect behandeld vanwege het Licht dat zij dragen. Geen ziel is verloren en uiteindelijk is het liefde dat veranderingen teweegbrengt waarmee ze opnieuw ontwaken.

Jullie moeten duidelijk verder kijken dan het uiterlijk als je naar je medemens kijkt en in gedachten houden dat alle zielen van de Bron afkomstig zijn. Jullie hebben allemaal de extremen van de dualiteit meegemaakt en het komt goed van pas als jullie een heel toepasselijke uitspraak in je achterhoofd houden dat luidt, ‘ik ga bij de gratie Gods’. Daarom worden jullie aangemoedigd oordelen terzijde te schuiven en te proberen de schoonheid en liefde in alle zielen te zien. Iedereen zal uiteindelijk weer opnieuw verlicht raken, ongeacht hoe lang het duurt, maar tijd heeft buiten jullie dimensie geen betekenis omdat het niet bestaat. Terwijl op Aarde in de dualiteit ‘geen tijd’ een niet voor te stellen idee is, maar jullie kunnen misschien bevatten dat alles in het Nu aanwezig is. Dat maakt jullie reizen buitengewoon interessant als jullie terug kunnen gaan in de tijd en voor degenen met een duidelijke aantrekkingskracht naar een bepaalde historische periode is er niets mooiers dan deze te kunnen bezoeken. Het is ook mogelijk verschillende tijdslijnen naar de toekomst te bereizen, hetgeen jullie Tijd Reizigers hebben ervaren.

Beetje bij beetje zijn jullie je aan het aanpassen aan het nieuwe leven dat voor jullie ligt en jullie kiezen waar het jullie brengt om jullie evolutie voort te zetten. Wees ervan overtuigd dat jullie spirituele helpers hebben om je te adviseren over wat het beste is voor jullie ontwikkeling. Jullie zijn nooit zonder dergelijk hulp geweest en als jullie nu ergens mee worstelen, aarzel dan niet om je gedachten tot hen te richten en jullie worden mogelijk aangenaam verrast door het resultaat. Jullie kunnen echter niet precies voorschrijven hoe het verloopt omdat het in jullie hoogste belang moet zijn en jullie misschien niet precies weten wat dat is. Na Ascentie zullen jullie die zielen leren kennen die met jullie meegereisd hebben in de dualiteit. Misschien blijven ze niet allemaal bij jullie omdat jullie behoeften zonder twijfel zullen veranderen, want jullie toekomstige leven zal mogelijk nader worden bepaald met betrekking tot de richting die jullie op willen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik moet toch opnieuw opmerken hoe de tijd zich aan het versnellen is, hetgeen een zeker teken is dat jullie je veel sneller naar het Licht verheffen. Velen kunnen al vertellen over een nieuw gevoel van ontspanning en niet te worden beïnvloed door wat er om hen gebeurt. Dat gevoel van kalmte zal zich verspreiden en de veel gevreesde factor angst zal zijn effect verliezen. Degenen die dergelijke niveaus hebben bereikt, hebben het goed gedaan en mijn liefde gaat uit naar jullie allemaal.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.