Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, March 28, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa 28 Maart 2012

Het nieuws over de veranderingen reist in hoger tempo rond de wereld en daar zijn we blij mee want degenen met een onderzoekende geest zoeken de antwoorden voor wat er gebeurt. Sommige zijn bang voor de achterliggende betekenis maar anderen voelen dat er iets belangrijks en spannends voor de wereld gaande is. De waarheid wordt gelukkig wijd en zijd verspreid en wij zijn degenen onder jullie dankbaar die zich in de voorste gelederen inspannen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Wanneer de publieke bekendmaking over ons bestaan plaatsvindt, zal onze taak zoveel eenvoudiger zijn als mensen al zijn voorbereid op wat ze kunnen verwachten. De tijd snelt op zo’n hoog tempo voorbij dat met alles vaart wordt gemaakt en jullie kunnen zeer binnenkort een aantal belangrijke bekendmakingen verwachten.

De Mensheid heeft voldoende tijd gehad om aandacht te gaan besteden aan de vele gegeven boodschappen die bedoeld waren om de weg te plaveien voor de grotere onthullingen. Degene op het langzame laantje zullen getuige moeten zijn van een heleboel zaken die voor hun denkwijze een grote schok zullen zijn, maar we moeten verder. Er is geen tijd meer om te wachten totdat een groter percentage van jullie begrijpt wat er staat te gebeuren. Dat zal natuurlijk drastisch veranderen wanneer de media worden bevrijd van de beperkingen die hen door de duistere oude garde zijn opgelegd. De waarheid is in het verleden een zeldzaam artikel geworden maar als de controlemechanismen zijn verwijderd zal deze in volle kracht terugkomen. Zelfs degenen die beweren op de hoogte te zijn zullen evengoed worden verrast door de volledige omvang van alle leugens en desinformatie, die in het verleden als waarheid werden opgediend. Het gaat veel verder dan jullie je kunnen voorstellen en het gaat onthullen tot in welke mate jullie werden gecontroleerd.

Het terug laten keren van jullie vrijheid staat voorop in onze gedachten en wij zullen alle controles weghalen die werden gebruikt om jullie op je plaats te houden. De verantwoordelijken zullen zich op zeker moment voor hun misdaden tegen de Mensheid moeten verantwoorden, dus we vragen jullie jezelf niet teveel bezig te houden met wat er met hen gebeurt. Het is belangrijker je op je eigen behoeften en voorbereiding op Ascentie te concentreren. Leef naar jullie hoogste concept van iemand die in staat is Onvoorwaardelijke Liefde te geven, bespaar je het oordelen en toon in plaats daarvan ruimhartig compassie. Doe je best en je zal de manieren meester worden om de Meester te worden die jullie werkelijk zijn.

Het duurt nu niet lang meer, welke maatstaven jullie ook gebruiken, voor jullie de voordelen van de veranderingen gaan ervaren die op het punt staan te worden verwezenlijkt. Wij van de Galactische Federatie zullen er toezicht op houden en ervoor zorgen dat de invoering ervan soepel en efficiënt ten gunste van iedereen verloopt. De verlossing van financiële beperkingen en illegale belastingen zal jullie van de last bevrijden die op een ieder van jullie drukt. Ja, jullie zullen nog steeds moeten betalen voor de diensten van anderen maar met de komst van overvloed zal dat geen probleem zijn. Op korte termijn ontwikkelen jullie je tot een niveau dat jullie al bereikt hadden moeten hebben, ware er niet de doelbewuste interventie van de Illuminatie en hun pionnen. Van daaruit zal Ascentie jullie nog verder meenemen totdat zelfs geld niet meer nodig is.

Laat alle banden met de huidige tijd los zodat jullie ruimte kunnen maken voor de nieuwe manier van leven die het aan het overnemen is. Wees voorbereid en weet dat het niet volledig zal worden ervaren totdat jullie je verheffen, en dan begint er een nieuwe fase waarin jullie je plaats als Galactisch Wezen innemen. Jullie evolutie gaat een aantal grote stappen vooruit zetten en brengt jullie terug naar waar jullie vandaan kwamen als volledig bewust Wezen. Tegen die tijd zijn jullie opgegaan in jullie Hoger Zelf en bestaan jullie uit Christusbewustzijn. Dat moet op dit moment ver weg lijken maar wees ervan overtuigd dat het jullie bestemming is als jullie door de hogere regionen reizen. Daarna zullen jullie in alle Koninkrijken van de Schepper kunnen reizen.

Zoals jullie misschien verwachten, zijn wij ondertussen uiterst actief en heel alert op positieve tekenen om aan jullie door te geven met betrekking tot het verwijderen van de degenen die tot de hoogste rangen van de Illuminatie behoorden. Zij hebben zich in het verleden onaantastbaar gevoeld maar voelen zich nu zo kwetsbaar omdat hun kasteelmuren zijn vernietigd en zij geen plek meer hebben om zich te verstoppen die wij niet kennen. Wij zullen hen ook hun bezittingen afnemen die vrijwel zeker door onwettig handelen zijn verkregen of door regelrechte criminele activiteiten. Ze zullen aan de rechtmatige eigenaren worden teruggegeven en heel bruikbaar zijn bij het oplossen van de vele behoeften van de mensen.

President Obama is nog steeds een sleutelfiguur in de komende veranderingen en zal de missie leiden bij het tot stand brengen van vrede in de wereld. Degenen die oorlogje spelen zullen iets anders moeten zoeken om zichzelf mee te amuseren en wij zullen in plaats daarvan het militaire apparaat ten positieve aanwenden door het dienstbaar te laten zijn aan de mensen. Er is zoals jullie weten genoeg te doen om de schade aan Moeder Aarde te herstellen en ervoor te zorgen dat de meest behoeftigen snel een fatsoenlijke levensstandaard hebben. Dat is het minste wat de mensen kunnen verwachten en het komt zodra nieuwe technologieën worden gebruikt om het leven te vergemakkelijken. In geschiedkundige boeken staat oorlog beschreven zoals het werkelijk plaats heeft gevonden en wie er in waarheid achter zat. Alles dat ooit is gebeurd staat opgetekend in de Akasha Kronieken en zal, indien nodig, voor jullie worden gebruikt ter illustratie van de waarheid.

Een belangrijk kenmerk van incarnatie is dat wanneer jullie op jullie levens terugblikken, ze exact worden gezien en ervaren zoals ze hebben plaatsgevonden. Er is geen ruimte voor verdraaiing van de feiten of ontkenning van de waarheid, het is daar zodat iedereen het kan zien. Zij die het gevoel hadden dat ze er op Aarde “ mee weg konden komen”, zullen een schok krijgen als ze te weten komen dat dit niet het geval is, dus leugens of de schuld aan iemand anders geven zal niet worden geaccepteerd. Als dit niet het geval was, zouden sommige zielen ontsnappen aan hun verantwoordelijkheid zoals ze dat op Aarde hebben gedaan. De waarheid voorziet in een zorgvuldige overweging van jullie daden en nog belangrijker, jullie intenties. Op die manier kan de behoefte aan bepaalde lessen ter voorkoming van herhalingen worden geregeld zodat een ziel de mogelijkheid krijgt te bewijzen dat zij in staat is vanuit een hoger niveau van inzicht te leven. Dierbaren, niemand wenst jullie te zien falen, en daarom krijgen jullie waar dit jullie voorheen is gebeurd, alle kansen om te slagen.

Voel de veranderingen die door de hogere energieën worden veroorzaakt en op Aarde worden verankerd en voeg die van jezelf eraan toe door jullie Licht zo ver mogelijk te verspreiden. Met het verstrijken van de dagen worden jullie krachtiger en wordt jullie vermogen tot creatie veel sterker; gebruik dit wijselijk in het belang van Allen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte



Share |



SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.

Galactic Channelings

Create Your Badge