Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 29, 2010

SaLuSa, October 29, 2010

Naarmate meer mensen kennis opdoen over de tijd waar we ons in bevinden, worden sommige opgewonden bij het vooruitzicht hun goedgezinde Ruimte Vrienden te ontmoeten, terwijl anderen een zekere mate van verwarring ervaren zonder dat ze echt begrijpen waarom. Voor het merendeel is het angst voor het onbekende maar velen hebben ook diep verstopte onderbewuste herinneringen aan de tijd waarin zij getuige waren van Galactische Oorlogen. Jullie zonnestelsel heeft daar heel zwaar onder geleden en miljoenen zielen verloren hun leven toen Maldek werd vernietigd. We willen dat bekend wordt dat goddelijk is bepaald, dat een dergelijke gebeurtenis niet opnieuw mag plaatsvinden. In deze cyclus zal de reconstructie te zien zijn van het hele zonnestelsel en Maldek, want echt alles moet worden hersteld. Is het niet ergens een (schijnbare) tegenstrijdigheid dat als de gunstige veranderingen op het punt staan plaats te vinden, dan ook de chaos en de ineenstorting van het oude systeem toeneemt. Lieve vrienden, laat het oude wegvagen omdat het zijn doel heeft gediend, want het is tijd de stap omhoog te maken naar de hogere dimensies. Niemand houdt van massale veranderingen maar alles moet worden vernieuwd. Niets wordt ooit definitief vernietigd of gaat permanent verloren, het verandert alleen van voorkomen of vorm.

De gelegenheid tot Ascentie heeft een dusdanig belang dat jullie jezelf als zeer bevoorrecht mogen beschouwen dat je in de eind-tijd bent betrokken. Dat is van toepassing op iedere ziel, ongeacht hoe zij gepland hebben deze cyclus te verlaten. Het feit dat jullie vele levens in de dualiteit hebben doorgebracht, heeft jullie bewustzijnsniveau veel sneller verhoogd dan welke andere methoden dan ook. Houd in gedachten dat jullie bij elk leven dat jullie op Aarde hebben gehad met veel verschillende rollen hebben ingestemd, moeilijke taken, en iedere keer voerden jullie het plan uit dat jullie met je meebrachten. Elk plan werd zorgvuldig samengesteld om jullie exact de mogelijkheden te laten ervaren die je nodig had om je evolutie te bevorderen. Jullie al of niet succesvol zijn, heeft bepaald of je wel of niet klaar bent om een grote sprong vooruit te nemen en te ascenderen. Als je naar andere mensen kijkt in deze tijd, beoordeel ze dan niet op hun uiterlijke verschijning of hun bezigheden. Samenlevingen zijn op zo’n manier gepland dat degenen die verkozen zijn erin te incarneren, de vereiste vaardigheden of kennis bezitten om correct te functioneren. Jullie mogen daarom terecht aannemen dat jullie gedurende vele levens verschillende vaardigheden hebben verkregen, zowel als persoon met hoge status als door het uitvoeren van ondergeschikte taken.

De eind-tijden vormen het hoogtepunt van een zeer lange periode die vele beschavingen heeft zien komen en gaan, waarbij elke beschaving zijn sporen achterliet voor de volgende. Jullie kunnen zo zien dat het heel natuurlijk is om een hoogtepunt te bereiken, en op het einde weg te vallen. Er worden lessen geleerd die de volgende beschaving in staat stelt succesvol te zijn waar zij faalden. De uitdaging van jullie beschaving was zich boven de verleiding te verheffen om met hulp van technologische vooruitgang te heersen, en hierin heeft zij gefaald. Jullie zijn echter verhinderd in het vernietigen van de Aarde omdat God besloot dat de ondergang van nog een planeet in jullie zonnestelsel niet zou worden toegestaan. Wat er aan succes is geweest, zijn meer individuele resultaten en dit komt tot uitdrukking in het aantal zielen dat nu klaar staat en ernaar verlangt te ascenderen. Wat opmerkelijk is en wordt geprezen is de manier waarop jullie de duisternis hebben overwonnen om jullie ware zelf van binnen te vinden. Het is geen wonder dat jullie als machtige Wezens worden gezien, gereed om hun Christusbewustzijn op te eisen.

Wat voor jullie ligt, is een prachtige reis die jullie naar de hogere dimensies zal verheffen en weet dat jullie ze niet zouden kunnen betreden tenzij jullie je eigen trilling overeenkomstig hebben verhoogd. Eerlijkheid en rechtvaardigheid in het leven is op Aarde moeilijk te vinden omdat jullie niet noodzakelijk als soevereine Wezens worden erkend, maar wanneer jullie ascenderen zullen jullie automatisch alles naar jezelf aantrekken wat gebalanceerd is en in harmonie met Universele Wetten. De beloning is iedere benodigde inspanning waard om je succesvol in te zetten, en niets wat je op dit moment bezit zal enige waarde of noodzaak hebben om met je mee te reizen. Alles wat jullie nodig hebben is jezelf om iets te vragen, en jullie zullen uiteindelijk je gedachtekracht uitoefenen om exact te creëren wat je wenst. Jullie kunnen door middel van gedachtekracht reizen maar laten we zeggen dat jullie in plaats daarvan ervan dromen je eigen vloot te hebben, nou, ook dat kan door jullie worden gecreëerd. Net als bij de Galactische Federatie zijn er tijden waarin een fysieke vloot noodzakelijk is om binnen de lagere dimensies te kunnen reizen, en het is slechts in de hogere dimensies dat creëren door middel van gedachten mogelijk is.

Elke ziel heeft creatieve krachten en het meest gebruikelijke voorbeeld op Aarde heeft met genezen te maken. Meer zielen zouden het kunnen toepassen als ze de overtuiging hadden, en soms gebeurt het zonder dat ze het beseffen. Wanneer naar jullie wordt verwezen als zijnde Mede-Scheppers is dit geen onbeduidende opmerking omdat jullie binnen jullie eigen dimensie collectief jullie wereld hebben gecreëerd. Vandaar Dierbaren, dat jullie op jullie pad naar de eind-tijden verantwoordelijk zijn voor wat jullie nu ervaren. Het is ook de reden waarom jullie nu meer dan één mogelijkheid hebben die jullie naar Ascentie zal leiden. Let op dat iedereen die klaar is om te ascenderen dit uiteindelijk, ongeacht het te nemen pad, zal doen en het kan net zo gemakkelijk of moeilijk zijn als je het zelf maakt. Wij moedigen jullie aan verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en een vredig pad te creëren. Anderen kunnen je helpen maar het is heel sterk een persoonlijke kwestie voor ieder van jullie. Als je aan jezelf twijfelt, onthoud dan alsjeblieft dat de krachtige instromende energieën jullie bewustzijnsniveaus verheffen, en mettertijd zullen jullie aanzienlijk meer begrijpen dan je nu doet.

Er zijn zo veel dingen gaande die invloed uitoefenen op hoe de veranderingen zullen plaatsvinden. Wees er echter van overtuigd dat wij onze doelen op tijd bereiken, en we hebben nooit dichter bij disclosure, de publieke bekendmaking, gezeten dan nu. De druk op de duistere Wezens wordt heel snel opgevoerd en dwingt hen tot handelen, in weerwil van hun wens zich met ons plan te bemoeien. We zullen altijd ten opzichte van hen in het voordeel zijn omdat we nauwgezet hun activiteiten en intenties volgen. We hebben al een escalatie verhinderd van de problemen in het Midden-Oosten en ook grotere incidenten die bewust gepland waren om de angst voor terrorisme toe te laten nemen. Wij blokkeren ook hun plannen om redenen te creëren zodat de krijgswet, de oorlogstoestand, kan worden opgelegd en zodoende hun mate van controle kan worden geïntensiveerd. We hebben de duistere Wezens bezig gehouden met hun eigen problemen en de positie van onze bondgenoten versterkt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wanneer wij eindelijk open bezoeken kunnen afleggen aan de Aarde, zullen jullie veel leden van de Galactische Federatie ontmoeten. De eerste ontmoetingen zullen plaatsvinden met degenen die de sterkste banden met jullie hebben. Houd er rekening mee dat jullie van origine allemaal Ruimte Wezens zijn, en het is jullie familie die op hun kans wacht om opnieuw aan jullie te worden voorgesteld.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.