Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 27, 2010

SaLuSa, October 27, 2010

Wij zien de flikkerende bewustzijnsniveaus die van de ene op de andere seconde veranderen. Degenen die zich bewust zijn van de binnenkort plaatsvindende veranderingen zijn meer op de toekomst gericht en weten dat alles goed zal uitpakken. Er is echter nog steeds een groot percentage die het aan richting ontbreekt, en die slingeren als schepen in de storm heen en weer. Bij sommigen veroorzaakt dit uiterste wanhoop omdat ze niet bij machte zijn te zien hoe de mensheid de problemen kan oplossen waar ze zich voor geplaatst ziet. Dat gaat inderdaad over onze aanwezigheid, want wij zijn volledig voorbereid in actie te komen wanneer we eenmaal officieel aan jullie worden voorgesteld. Jammer genoeg kan dat niet voor die tijd maar we kijkend altijd oplettend naar wat er op Aarde gebeurt. We kunnen beslist preventieve actie ondernemen als zaken uit de hand lopen, en onze bondgenoten zijn zich heel goed bewust van hun rol bij het beschermen van jullie. Wij staan te popelen om met de reinigingsprogramma’s aan de slag te gaan, en ons te richten op de vervuiling van de zeeën die het leven bedreigen, want dat is een prioriteit. Jullie zijn het misschien beu ons te horen vertellen dat zaken zo dicht bij de verlossing zitten van de tegenspoed die jullie momenteel ervaren. Voor degenen die echter nauwgezet onze activiteiten volgen, is het overduidelijk dat een grote bekendmaking nabij is, en wij zijn er klaar voor.

Onze focus is op de VS gericht omdat daar zowel de zetel van de duistere Wezens is, als ook het centrum van Licht dat een wereldwijde gunstige verandering zal bewerkstelligen. Jullie bevinden je in het hart van alles wat gaande is en jullie krachtige invloed is nog steeds voldoende om veranderingen in andere landen tot stand te brengen. Het verhindert hen niet invloed uit te oefenen op de gebeurtenissen en soms is hun invloed behulpzaam om wat er wereldwijd gebeurt, te matigen. Tenslotte is Ascentie voor elke ziel een mogelijkheid, ongeacht waar ze leeft of wat haar levensovertuiging is. Een andere prioriteit is zoveel mogelijk mensen, in zo kort mogelijke tijd te bereiken zodat er een helder begrip is van wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Onze boodschap zal voor alle zielen exact hetzelfde zijn, of ze nu atheïsten zijn of sterke religieuze volgelingen. De waarheid zal een krachtige beproeving zijn van de flexibiliteit van de mensen, die een keuze moeten maken of ze wel of niet gaan ascenderen. Als het antwoord ‘ja’ luidt, zal alle hulp worden gegeven om die persoon te helpen een andere geesteshouding aan te nemen, een houding die hen tot volledig inzicht zal leiden in wat ze moeten doen om succesvol te zijn. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het moeilijker nog van pad te veranderen omdat er werk moet worden verzet als jullie meer van het Licht willen worden en willen worden opgetild.

Laat ons heel duidelijk maken dat door het aanvaarden van de uitdaging de dualiteit te doorleven, jullie ook wisten dat jullie vanwege de aan jullie gegeven vrije wil ook aansprakelijk zouden zijn voor de gevolgen. Jullie hebben gewillig de uitdaging aanvaard als onderdeel van een experiment dat volgens Gods plan is voorbereid. Het gaf jullie de verzekering dat, ongeacht hoe diep jullie in de lagere vibraties zouden afdalen, er altijd een tijd zou komen waarop de cyclus zou sluiten en jullie volledig bewustzijn zou worden hersteld. Die tijd is gekomen, en vanuit karmisch oogpunt moeten jullie nu de schade herstellen die de Aarde is toegebracht. Dat is een andere reden waarom we hier zijn want jullie hebben onze hulp nodig om de reinigingsoperaties in relatief korte tijd te voltooien. We kunnen jullie garanderen dat wanneer dingen eenmaal van de grond komen, het leven één groot avontuur is want het belooft jullie van alle ornamenten van de dualiteit te bevrijden. Kijk ernaar op deze manier, en jullie angsten zullen niet langer zo’n grote rol spelen in jullie leven.

Het plezier en geluk dat jullie toekomt, nadert en onthoud dat waar jullie nu na vele levens in de dualiteit toe worden opgeroepen te doen, de finale is en het gordijn valt voorgoed. Jullie hebben in goede stijl in de illusie geleefd en jullie hebben jullie rollen heel serieus genomen. Inderdaad, jullie leefden en geloofden in de afscheiding die het duister en het Licht in onenigheid plaatsten met elkaar. Nu is het Licht dominant en de lagere energieën hebben weinig meer te bieden dan een halsstarrige reactie tot ze zijn uitgespeeld. Wees niet bezorgd over hun capriolen want ze zijn niet langer een samenhangende kracht en kunnen niet veel meer dan hun gebruikelijke angsttactieken toepassen. We weten waar ze zijn en wat ze doen en ze zullen verhinderd worden iets geks te doen. Ze weten wat we op dat gebied kunnen, en het is volstrekt zinloos voor ze in hun weerstand te volharden.

De Galactische Federatie zou de duistere machten kunnen verbrijzelen maar zij zijn net als ieder ander door karmische oorzaken gebonden. Zij zullen nu het resultaat van hun eigen inspanningen ervaren en voor hun daden ter verantwoording worden geroepen. Gerechtigheid zal plaatsvinden, en geen enkele ziel zal ontsnappen aan de verantwoordelijkheid voor wat zij heeft gedaan. Opnieuw benadrukken we dat we geen straf bedoelen, al zou het met jullie aardse maatstaven, overeenkomstig jullie wetten, als zodanig kunnen worden gezien. Jullie zijn zelf de hoogste rechter wanneer jullie op je leven terugkijken, en jullie zullen zwakke plekken en een gebrek aan inzicht willen overwinnen. Jullie bevinden je echter in de eindtijd en karma ontstaat snel, en wanneer jullie ascenderen zal wat er overblijft door de Wet van Genade worden weggeveegd. De Schepper is Al Wat Is, en heeft geen enkele bedoeling om aspecten van de Schepper, waarmee vrije wil werd geschonken om eigen ervaringen uit te kiezen, te bestraffen. De Schepper is volledige Liefde en Licht, en alles wat bestaat bevindt zich daarin.

Jullie hebben de overwinning over de duistere Wezens al in jullie handen, en ze hebben geen antwoord op de kracht van het Licht. Als individu zouden jullie dat niet hoeven te weten maar vanuit ons grotere perspectief zien we dat de strijd tussen het duister en het Licht bijna ten einde is. Het van de Aarde afkomstige Licht is schitterend en neemt exponentieel toe en het oefent druk uit op gebieden waar de negativiteit nog erg actief is. Naarmate de tijd verstrijkt zal het voor degenen die nog niet zijn ontwaakt moeilijker worden om het Licht te negeren. Het dringt in de lagere energieën door, transformeert en zorgt voor een stimulatie van nieuwe bewustzijnsniveaus. Het kan voor degenen die tevreden zijn op een niveau te blijven verwarrend zijn, omdat het lijkt of ze controle over zichzelf verliezen. Het Licht is echter zo prachtig en verheffend dat het uiteindelijk zal worden aanvaard. Weinigen hebben de kracht het te negeren, maar door dit te doen boeken ze hun overtocht naar een nieuw niveau in de 3e dimensie. Jullie hoeven je daarom geen zorgen te maken over andere zielen, want alles zal perfect overeenkomstig ieders eigen plan worden uitgewerkt.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en als wij tijd ervaren als zijnde in het Nu, lijken jullie resterende dagen in deze cyclus slechts op de tijdsduur van een oogwenk. Jullie ervaren dat natuurlijk op jullie eigen manier en wij zullen jullie op jullie reis vergezellen. Wij zijn Een en daarom zal het zo zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.