Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 27, 2009

SaLuSa, November 27, 2009

We geloven dat door meer en meer mensen wordt opgemerkt dat de druk om de waarheid naar buiten te brengen over gebeurtenissen als de Irak oorlog, resultaat oplevert. Het is slechts het begin van een aantal onderzoeken die samenhangen met vele door de duistere machten uitgevoerde geheime acties. Sinds enkele jaren na 9/11 roept men om een onafhankelijk onderzoek omdat het opgestapelde bewijs van wat er werkelijk heeft plaatsgevonden onbetwistbaar is. Vertellen we jullie niet al enige tijd dat de inkomende energieën het Licht op Aarde laten toenemen en dat jullie nu het effect ervan zien in het blootleggen van de waarheid. Op een bepaald niveau, dat jullie na Ascentie zullen bereiken, komt het punt waarop slechts de waarheid kan bestaan. Het is in elk geval nodig dat jullie, als onderdeel van jullie toenemende bewustzijn, de waarheid kennen over jullie geschiedenis. Het zal veel vragen beantwoorden over de val van de Mens en waarom tot nu toe jullie vooruitgang naar het Licht zo langzaam is geweest. Jullie moeten je inmiddels realiseren dat jullie opzettelijk zijn tegengehouden en dat alles in het werk is gesteld om jullie in het duister te houden over jullie ware doel in het leven.

Misschien dat jullie niet volledig gerechtheid zien plaatsvinden vanwege de uitgestrektheid van de activiteiten van het duister gedurende de afgelopen eeuw. Alle betrokken zielen zullen zich echter uiteindelijk verantwoorden voor wat ze gedaan hebben dat inging tegen de Wetten van de Ene. Ieder van jullie blikt terug op gedachten en daden tijdens zijn leven en normaal gesproken zijn jullie zelf jullie strengste criticus. Jullie hoeven je daarom niet teveel zorgen te maken over het lot van degenen die het brein vormden achter jullie ervaringen om jullie tot hun slaaf te maken. De dagen van de lynchende menigten zijn voorbij en wraak is iets dat wij niet aanbevelen. Wij zijn inderdaad tegen al dergelijke vergeldingen en herinneren jullie eraan dat jullie de Kinderen van God zijn en dat jullie in Liefde en Licht verblijven. Jullie meest lonende opstelling bij zulke kwesties zou zijn, alle zielen als deel van jullie zelf te beschouwen die jullie liefde evenzeer nodig hebben als ieder ander. Misschien Dierbaren, zij zelfs meer, als ze snel naar het Licht terugkeren zoals uiteindelijk iedereen zal doen. Al zijn jullie nu stevig in het Licht verankerd, jullie zijn net als ieder ander door vele ervaringen heen gegaan, die ook de duistere kant hebben ingehouden. Denk aan de gelegenheden waar jullie mogelijk hulp hebben ontvangen om je te verheffen, aan de liefde die je moet zijn gegeven om de schade aan je ziel te genezen en wees vrijgevig naar anderen.

Wij zijn hier voor jullie allemaal maar als sommigen ons afwijzen is dat hun keuze en wij zullen er zijn wanneer er een andere keuze wordt gemaakt. Niemand dwingt jullie iets te doen dat jullie niet willen maar we moedigen jullie aan het ware doel in jullie leven te zoeken. Overtuigingen kunnen heel krachtig zijn en alles wat we vragen is dat jullie accepteren dat jullie je in een periode van grote veranderingen bevinden die jullie tot voordeel kunnen zijn. Jullie ontwaken komt, al is het pijnlijk langzaam, en ieder van jullie neemt net zo veel als hij wenst en kan hanteren. Jullie hebben Gidsen die je beter kennen dan jullie jezelf en als jullie slechts zouden willen luisteren naar die stille stem van binnen, zouden jullie niet worden misleid. Wanneer jullie in conflict zijn met jezelf, raken jullie soms de weg kwijt maar wees ervan overtuigd dat jullie altijd op de weg terug naar het Licht terechtkomen. Het pad kan zo gemakkelijk of moeilijk zijn als je het zelf maakt en het zal gemakkelijker worden wanneer jullie eenmaal begrijpen dat alle ervaringen de ontwikkeling van de ziel dienen. Leer jullie lessen, ga verder en ze zullen niet opnieuw bij je terugkomen. Maar als je dat niet doet, zullen ze vele keren bij je terugkomen, net zolang tot je het wel doet maar niet met de bedoeling te moeten haasten want het leven is oneindig en jullie zijn het die jullie doelen plaatsen.

Er zijn zoveel zielen bij jullie Ascentie betrokken om zeker te stellen dat jullie alle kansen krijgen om je te verheffen. Zij bevinden zich zowel op als buiten de Aarde en natuurlijk vormen wij een deel van die groep, al is het een hele belangrijke die jullie onmiddellijke toekomst betreft. Al beschouwen jullie de vooruitgang als heel langzaam, dat is gedeeltelijk zo omdat jullie rustig wakker gemaakt moesten worden uit jullie diepe slaap. Te veel, te snel kon zelfs meer schade aanrichten en is de rede waarom er zelfs nu zoveel overwegingen meetellen bij gebeurtenissen als First Contact. Om die redenen passen we ons constant aan, aan wat er op Aarde gebeurt, in overeenstemming met hoe jullie een mogelijkheid gaan accepteren. Er zijn vele factoren bij betrokken van waaruit altijd een “juiste tijd” ontstaat.

Blijf kalm, wat er ook om jullie heen gebeurt en weet dat jullie ons uiteindelijk zullen zien wanneer het veilig is om bij jullie te zijn. We verwijzen niet zozeer naar onszelf als wel naar jullie, die algemeen gesproken zich niet bewust zijn hoe ver het duister gaat om te verhinderen dat dit plaatsvindt. Als we niet in staat zijn om jullie binnen een bepaalde tijd, die we niet bekend mogen maken, te zien, is er een ultieme datum waarop we een andere koers gaan varen en van start gaan. Jullie hebben dus Dierbaren, niets te vrezen omdat we op de ene of de andere wijze de bekendmaking over onze aanwezigheid laten opvolgen door officiële landingen. Het is niet de eerste keer dat jullie over ons plan worden geïnformeerd maar we vinden het fijn jullie eraan te herinneren en jullie vrolijk te houden.

Het spel van de dualiteit is een serieus spel met betrekking tot jullie, dus kunnen jullie je afvragen waarom jullie ervoor kozen zoveel levens aan te nemen in dergelijke lage vibraties. Jullie wisten van te voren dat het taai zou zijn en jullie zouden je onder omstandigheden bevinden waarin jullie je afgesneden zouden voelen van de Bron. In werkelijkheid kan dat niet maar wanneer de vibraties laag zijn, is het veel moeilijker jezelf te verheffen naar het Licht. Jullie hebben je als gevolg daarvan, afgescheiden gevoeld van Al Dat Is en hebben gevochten om jullie levens, ten koste van anderen, te behouden. Jullie werden hiertoe aangemoedigd door degenen die de waarheid kenden maar zich tot de duistere zijde hadden gewend omwille van eigen macht en controle over jullie. We weten dat sommige zullen vragen waarom God dit toeliet en het eenvoudige antwoord is dat jullie je graag en vrijwillig aanmeldden voor de ervaring. Jullie werden gerustgesteld door de belofte van God dat jullie geholpen zouden worden om opnieuw te verrijzen. Jullie staan nu op het punt jullie tijd in deze cyclus te voltooien en hebben immense kennis en inzicht over de Dualiteit vergaard. Jullie hoeven dit pad nooit meer opnieuw te betreden en Ascentie zal jullie in staat stellen in terecht verdiende glorie en succes weg te gaan.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wij, van de Galactische Federatie, beseffen in wat voor zeer onstuimige tijd jullie leven nu het nieuwe paradigma terrein wint op het oude, dat zijn doel heeft gediend. Het kan in het bijzonder heel verwarrend zijn voor degenen die weinig kennis hebben over wat er achter de veranderingen zit. Als Wezens van Licht hebben jullie het vermogen dergelijke zielen op te beuren met jullie verzekering dat uiteindelijk alles bevredigend zal verlopen. Er zal vrede komen wanneer de oorlogswapens tot rust zijn gebracht en we kunnen garanderen dat wanneer er eenmaal overeenstemming is, al het wapentuig onklaar wordt gemaakt. We zullen jullie beschermen tegen elke poging om een onderdeel van het programma voor herstel van jullie Aarde en het vestigen van jullie pad naar Ascentie, te verstoren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.