Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 25, 2009

SaLuSa, November 25, 2009

Op het keerpunt van gebeurtenissen die tot definitieve en snel voor jullie zichtbare veranderingen leiden, hebben jullie alle reden om blij te zijn met jezelf. Na een lange periode van Inspanning staan jullie op het punt de resultaten te oogsten van jullie toewijding aan het brengen van het Licht naar de Aarde. Jullie vertrouwen is opmerkelijk geweest, gegeven het feit dat jullie je niet zoals wij, van het hele plaatje bewust konden zijn. Terwijl wij positieve vooruitgang konden waarnemen was dit voor jullie moeilijk te vinden omdat de chaos zich inderdaad soms leek te versnellen. Zoals we met betrekking op de huidige reiniging naar voren hebben gebracht, heeft dit onvermijdelijk vanwege de aard ervan de indruk gegeven van ongecoördineerde gebeurtenissen. De waarheid is dat elk gebeuren een patroon volgt dat ruimte maakt voor de nieuwe systemen om hun plaats in te nemen. Het is niet makkelijk mensen los te peuteren van iets wat ze al tientallen jaren gewend zijn te doen. De antwoorden op jullie problemen zijn daarom niet noodzakelijkerwijs duidelijk maar met hulp van onze bondgenoten zullen jullie beslist aanwijzingen gaan zien van wat er gedaan moet worden. Zij zullen jullie pleidooien voor een nieuwe weg vooruit bevredigen en zullen uiteindelijk de lang verwachte vrede op Aarde brengen.

Het tempo verhoogt zich doordat jullie gedachten zich op de feestelijke, snel naderende vieringen richten. Dat is meer dan welkom, zodat wanneer onze aanwezigheid bekend wordt gemaakt, jullie geest al op een hoger plan zit. Het is niet zo dat iedereen extatisch zal zijn over het nieuws, en velen zullen niet weten wat ze er van moeten denken. Onze bedoeling is echter dat er voldoende informatie wordt vrijgegeven om dergelijke personen gerust te stellen over onze rede en wens om een nader contact met jullie te hebben. Als zijnde degenen die onze zorg voor jullie overbrengen en vanuit onze loyaliteit aan de Hogere Wezens van Licht en Liefde, zullen onze daden spoedig worden begrepen. Wij komen jullie helpen je te verheffen tot ons bestaansniveau om met recht je plaats naast ons in te nemen. Het merendeel van jullie heeft bijna zijn ervaringen in de dualiteit voltooid en jullie moeten nu je volgende stap zetten op het pad naar verlichting.

We kunnen nauwelijks wachten met het volledig starten van onze missie en een golf van opwinding verspreidt zich door de Galactische Federatie vanwege het vooruitzicht om op zeer korte termijn te beginnen. Tijd is voor ons niet zoals jullie het ervaren maar toch begrijpen we dat zoals jullie vanuit lineaire tijd leven, zaken lijken uit te lopen. We delen jullie zorg over jullie drukkende behoeften, die bij velen tot een verslechtering van de kwaliteit van leven hebben geleid. We zeggen opnieuw dat het voor het merendeel te wijten is aan noodzakelijke veranderingen die slechts na ontmanteling van jullie oude systemen kunnen volgen. Wanneer we eenmaal van start mogen gaan, kunnen we zogezegd bergen verzetten, en geen enkele opdracht bezorgt ons welk probleem dan ook. We zijn erop uitgerust te garanderen dat jullie zo min mogelijk ongemak ervaren terwijl de veranderingen plaatsvinden. Snelheid zal prioriteit hebben en jullie zullen aangenaam verrast zijn over ons tempo van vooruitgang.

Dus Dierbaren, het is een soort afwachtend spel maar het zal niet te lang meer duren. Er is een punt bereikt waarop onze aanwezigheid uit moet komen om ons in staat te stellen geaccepteerd te worden en onze bondgenoten te mobiliseren om in harmonie met ons samen te werken. Wees ervan overtuigd dat we ons in elk geval bewust zijn van waar we exact moeten zijn en welke actie voorafgaat aan onze officiële landing op Aarde. Wij kunnen ogenblikkelijk van start gaan en dat geeft aan hoe voorbereid we al zijn. Wees alsjeblieft niet onnodig bezorgd over enig uitstel want het zal nauwelijks effect hebben op onze algemene doelen en tijdschalen.

Meer en meer mensen zien onze vloot in jullie lucht en duidelijk genoeg om afdoende vast te stellen dat ze van buitenaardse afkomst zijn en niet van de Aarde. Er bestaan echter constructies van een aardse vloot die voor die van ons zou kunnen worden aangezien. De afmeting is kenmerkend voor de herkomst want onze schijfvormige Moeder Schepen kunnen honderden kilometers in doorsnede zijn. Ze worden niet voor niets Luchtsteden genoemd en als zijnde een intergalactische vloot, zijn ze voor hun bemanning volledig uitgerust om extreem lange perioden in de ruimte te kunnen verblijven. Louter vanwege hun afmeting verblijven ze op een veilige afstand van de Aarde omwille van jullie veiligheid. Technologische ontwikkelingen dienen vergezeld te worden door inzicht in welk beleid ermee gepaard gaat. De ambities van jullie duistere machten zijn niet in overeenstemming met dergelijke doelstellingen en om die reden krijgen ze geen toestemming verder te gaan dan jullie zonnestelsel. In jullie hele Universum heerst recht en orde en wanneer beschavingen laten zien dat zij er naar kunnen leven, mogen zij buiten hun eigen zonnestelsel onderzoek uitvoeren.

De Mens wordt voorbereid om zich aan te sluiten bij de Galactische Federatie en verwacht wordt dat die stap na Ascentie wordt gezet. Tegen die tijd zullen jullie voldoende verrezen zijn om Een te worden met ons en je te verenigen met jullie broers en zussen uit de Ruimte. Er worden vele met ons vergelijkbare organisaties aangetroffen in verschillende gebieden van het Universum en zij helpen met het in stand houden van vrede met behulp van hun spirituele kennis en toepassingen. Jullie zullen nooit een tekort hebben aan bezigheden en jullie ervaringen in de dualiteit zullen van onschatbare waarde zijn wanneer jullie anderen helpen zich open te stellen voor verheffing. Ervaring is de onbetaalbare juweel die ieder van jullie zoekt en jullie hebben je plaats bij ons goed verdiend. Met het bereiken van Onvoorwaardelijke Liefde is het de toepassing ervan die jullie in staat zal stellen heel dienstbaar te zijn aan anderen.

We willen jullie vertellen dat jullie toekomst in de hogere dimensies ligt en dat is waar jullie ware thuis ligt, tussen de sterren. In ons zullen jullie jezelf zien en wij zullen jullie aanmoedigen proberen te evenaren wat wij in dienstbaarheid voor jullie doen. Het is een heel aangenaam en dankbaar bestaan dat zelfs bij ons het bewustzijnsniveau laat toenemen. Jullie zullen zien dat je nooit stopt met leren en elke denkbare combinatie of transformatie bestaat daar in werkelijkheid. Er zijn miljoenen en miljoenen planeten en allemaal bevinden ze zich op een dimensionaal niveau dat intelligente levensvormen ondersteunt. Vele zullen niet-menselijk zijn maar ze zijn toch net als jullie, geboren uit de Bron die jullie kennen als de Schepper. Wonderen houden nooit op ons te verbazen en leven is verbazingwekkend in zoverre dat het onder de meest ongebruikelijke omstandigheden wordt aangetroffen maar zoals jullie je bewust zijn, hebben ze niet allemaal jullie Aardse omstandigheden. Dit is duidelijk in jullie eigen zonnestelsel waar een enorm verschil bestaat met andere planetaire omstandigheden in vergelijking met die van jullie.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zegen jullie allemaal vanuit mijn hartcentrum, opdat jullie het vermogen mogen vinden om vanuit die van jullie te werken en het Licht te verspreiden waar jullie ook heen gaan.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge