Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 30, 2009

SaLuSa, November 30, 2009

Voor velen van jullie betreffen de belangrijkste zorgen tijdens jullie leven, jullie gezondheid en de middelen om een afdoende behandeling te krijgen. In sommige landen zoals de Verenigde Staten, wordt dit bepaald door het vermogen om te kunnen betalen maar onder leiding van President Obama worden er stappen ondernomen om diegenen te helpen die het minst in staat zijn zich dit te veroorloven. In een zorgzame en rechtvaardige samenleving zou vanwege de belangrijkheid van het garanderen van een goede gezondheid, discriminatie op dergelijke gronden niet worden toegestaan. Het is vooral noodzakelijk wanneer mensen onderhevig zijn aan vervuiling en aangetast worden door het gebruik van schadelijke chemicaliën in producten en voeding. De betreffende industrieën hebben een schuld terug te betalen waar veronachtzaming en schandelijk gebruik van die stoffen ziekte en dood heeft veroorzaakt. Wetgeving en normen beschermen de overtreders echter meer dan de slachtoffers.

Wat kunnen jullie doen Dierbaren, als er behandelingen bestaan voor elke bekende ziekte maar die opzettelijk worden achtergehouden omdat er geld verdiend moet worden door hen te blijven behandelen. We praten niet alleen over medicijnen, al is daar een plaats voor geweest in het controleren van ziekte en het sparen van levens. De problemen die zij vertegenwoordigen houden verband met de bijwerkingen ervan, die soms ernstiger zijn dan de ziekte zelf. Neem bijvoorbeeld de gevreesde kanker die de plaag is van jullie moderne samenleving. Er bestaan een aantal bewezen behandelingsmethoden en toch laat men lijden en de dood doorgaan. Natuurlijke middelen worden gekleineerd en alle moeite wordt gedaan om het gebruik daarvan te beperken. Dit zal allemaal veranderen Dierbaren, en niet alleen zullen alle behandelingsmethoden voor jullie beschikbaar worden gemaakt, ook nieuwe soorten behandelingen zullen door ons worden geïntroduceerd. Deze zullen methoden omvatten die jullie nog maar net beginnen te begrijpen, die snel zijn en geen chirurgie nodig hebben.

Houd in gedachten dat jullie met jullie fysieke lichaam zullen ascenderen en dat ze al langzaam aan het veranderen zijn. Uiteindelijk zullen ze hoe dan ook vrij van ziekte zijn en kunnen jullie vooruitkijken naar een heldere en gezonde toekomst. Het draait allemaal om jullie vibratieniveau en hoe hoger het is, hoe zuiverder en gezonder jullie lichaam zal worden. Vele factoren beïnvloeden het zoals jullie bewustzijnsniveau en jullie houding en respect voor jullie lichaam. Vrees voor ziekte is voor sommigen een probleem en het kan resulteren in het juist krijgen van die ziekte, waar ze zich zorgen over maken. De Wet van Aantrekkingskracht is vrij simpel en waar jullie gedachten constant op zijn gericht, trek je aan. Zoals jullie weten is angst op grotere schaal het wapen van de duistere machten en zij handelen erin om chaos te creëren. Zij hebben hun zinloze pogingen om de onvermijdelijke ineenstorting van hun rijk te verhinderen, nog niet opgegeven.

Kijk vooruit naar de positieve veranderingen die groots opdoemen en die jullie maatschappijen volledig zullen hervormen. Denk aan de te winnen voordelen door je te richten op wat je wilt, in plaats van wat je niet wilt. Help anderen die bezorgd zijn dat het einde van de cyclus van dualiteit door rampen en ondergang wordt vergezeld. Dit is het type situatie dat angst voedt en dat het slechtste scenario kan voortbrengen. Het einde zal niet de vervulling inhouden van de voorspellingen, zoals afgeschilderd in de Apocalyps (Openbaringen). Laat bekend zijn dat er niets te vrezen is behalve de angst zelf en dat de eindtijden verwelkomd zullen worden als zijnde jullie bevrijding uit de cyclus van dualiteit. Fysieke veranderingen moeten natuurlijk de reiniging en het herstel van de Aarde vergezellen. Er zal echter zo mee om worden gegaan dat de gevaren voor jullie worden geminimaliseerd.

Jullie zorgen en hoop kunnen ofwel bij de oude manier van leven liggen, ofwel getrokken worden naar wat wordt verbeeld over de komst van het Nieuwe Tijdperk. Het is het beste dat jullie het oude laten afbrokkelen en wegvagen omdat het voor het merendeel geen plaats zal hebben in de plannen voor jullie en de nieuwe Aarde. De toekomst is het antwoord op jullie gebeden en zal al jullie dromen vervullen over een liefdevolle samenleving die op delen en zorgzaamheid is gebaseerd. Degenen die verandering tegenhouden vanwege de op zichzelf gerichte wensen kunnen hiermee doorgaan, maar het zal de vooruitgang niet stoppen van anderen die hun blik op verheffing hebben gericht. Het plan hiervoor wordt zichtbaar, gaat in vervulling en de komende maanden zullen enkele opmerkelijke gebeurtenissen plaatsvinden. Wanneer de veranderingen eenmaal beginnen, zal het een opwindende tijd zijn omdat jullie zullen zien dat de gedane beloften jullie realiteit worden. Jullie zijn geweldig geduldig en vindingrijk geweest terwijl jullie ervaringen hebben gehad die jullie overtuigingen over de toekomst, zoals die met de komst van Ascentie waren voorspeld, ernstig op de proef hebben gesteld.

Onze aanwezigheid is optredend geweest als jullie beschermers maar ook als zijnde de boodschappers van de Schepper. Jullie zijn je bewust gemaakt van hoe de eindtijden een einde moeten maken aan deze cyclus en niet een einde van rampen en onnoemelijke sterfgevallen. Het zal een vreugdevolle en verheffende ervaring zijn omdat alle oude banden met de activiteiten van de duistere Wezens voorgoed worden doorgesneden. De Galactische Federatie is samen met anderen uit de hogere sferen verantwoordelijk gemaakt voor het garanderen van de voltooiing zoals die door de Heren van Karma is voorgeschreven en verordend. Jullie hebben de wijze gecreëerd waarop jullie je plaats innemen in de laatste dagen op de oude Aarde en jullie altijd-toenemende bewustzijnsniveau’s verzachten de hobbels op jullie pad naar Ascentie. Het zal een extreem opwindende ervaring zijn en jullie zullen op het juiste moment meer leren over het proces.

Het Menselijk Ras wordt gekenmerkt door veerkracht en een sterk karakter en in de kern zijn jullie goedaardig en liefdevol voor jullie medemens. Gegeven de kans die spoedig zal komen, zullen jullie eeuwenoude verschillen vrij gemakkelijk terzijde schuiven. Jullie accepteren al dat jullie Eén Ras zijn en vooruitgang wordt geboekt wanneer jullie in harmonie samenwerken. Bij vele gelegenheden, wanneer gevaren op grote schaal dreigden, hebben jullie getoond dat jullie vreedzaam kunnen samenwerken. Toen de grenzen open gingen, hebben jullie meer gereisd, raakten jullie geïntegreerd en hebben jullie de verschillende culturen en geloofssystemen gezien en ervaren. Het resultaat is dat jullie zagen dat mensen dezelfde wensen hebben om in vrede en geluk te leven. Dat doel zal met behulp van de geplande, snel startende veranderingen worden bereikt en niet in een nacht Dierbaren, maar middels een zorgvuldig uitgedachte methodische benadering.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik laat jullie met veel ter overweging achter en met de wetenschap dat wij er alles aan doen het lijden op Aarde te verlichten. Het is met grote liefde dat wij jullie dienen en dat wij jullie bedanken voor het werken met ons voor het Licht.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.