Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, 27 juni 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 27 juni 2014

De veranderingen gaan verder zoals gepland, en zullen de verwachte veranderingen op gang brengen die jullie vrijheid zullen brengen van de activiteiten van de Duisteren. Hun macht en controle dragen minder gewicht en diegenen die voor het Licht werken krijgen iedere dag voorbijgaat, meer vertrouwen. Er vindt zoveel goed werk plaats en terwijl het zich blijft verspreiden, ontdekken de Duisteren dat zij steeds minder invloed hebben. Jullie zijn het, de mensen, die de verantwoordelijkheid dragen voor het verspreiden van het Licht, maar wij kunnen helpen waar jullie de beslissing al gemaakt hebben om het proces van verandering te beginnen. Maak je geen zorgen als de eerste voortgang langzaam lijkt te zijn aangezien gedenkwaardige veranderingen niet in één nacht tijd bereikt kunnen worden, en waarschijnlijk meer succesvol zullen zijn wanneer er zorg en aandacht aan gegeven wordt. Wij overzien jullie werk en te allen tijde zullen wij ons best doen om jullie te begeleiden en jullie succes te verzekeren. Steeds meer zielen ontwaken tot hun ware zelf en streven naar meer macht om hun visioen van permanente Vrede op Aarde te verwezenlijken. Het zal komen en het beïnvloedt al beslissingen die gemaakt worden om wat voor toekomstige oorlogen dan ook te weerhouden om plaats te vinden.

De rol van de Lichtwerker is om geïnspireerd te zijn en meer mensen naar het besef te brengen dat de toekomst vorm aan het aannemen is, en de stemmen die invloed hebben niet langer meer bereid zijn om mee te gaan met diegenen die oorlog bepleiten om problemen op te lossen. Ten langen leste wordt begrepen dat oorlog zinloos is en dat er geen winnaars zijn in de zin dat allen die betrokken zijn, verlies lijden van het één of andere soort. Wanneer jullie terug kijken zullen jullie beseffen dat het gebruik van oorlog om jullie doelstellingen te bereiken vaak kortdurend is, en uiteindelijk is er een begrip dat vreedzame onderhandelingen de enige manier is om meningsverschillen op te lossen. Zoals jullie te zijner tijd zullen ontdekken, worden oorlogen alleen maar bekokstoofd om de één tegen de ander op te zetten en dat geen van beide als een resultaat winst behaalt. Terwijl de tijd verstreek werden steeds meer mensen moe van het gebruikt te worden om meningsverschillen bij te leggen, en zien nu dat er andere wegen zijn die veel meer acceptabel zijn. Jullie zien momenteel het resultaat van het religieuze vooroordeel dat de meningsverschillen tussen sommige naties van brandstof voorziet, en wij wensen dat we de boodschap aan hen over zouden kunnen brengen dat jullie allemaal Eén zijn. Er is slechts Eén God van Absolute Liefde voor alle zielen ongeacht hun kleur of overtuigingen. Echter, er zal een tijd komen wanneer het geaccepteerd zal zijn dat jullie Eén Ras zijn, met dezelfde bestemming en eeuwig geliefd door de Ene God van Alles.

De ongrijpbare vrede die jullie nastreven zal eerst naar individuen komen die de Eenheid van alle Zielen geaccepteerd hebben, en via hen zullen anderen volgen. Alle kennis wordt binnenin gedragen, en diegenen van jullie die zich specifiek intuïtief voelen zijn in staat om de waarde van waarheid van iedere boodschap te meten. Er zullen echter nog steeds diegenen zijn die volledig vertrouwen op anderen om het pad met hen te bewandelen. Voor hen maakt het deel uit van hun noodzakelijke ervaring en als zij meer begrijpen van de waarheid van hun echte zelf, zullen zij het vertrouwen verwerven om hun eigen pad te bereizen. Vaak zijn de veranderingen het resultaat van vele levens waarbij zij hun eigen overtuigingen getest hebben en verder gegaan zijn waarheen zij gewaar werden te willen gaan. Zoals jullie in deze tijd staan, representeren jullie de volledigheid van jullie ervaringen en kunnen het niet helpen er sterk door beïnvloed te zijn. Er zijn echter tijden wanneer jullie zullen incarneren met een sterkere gehechtheid aan bepaalde overtuigingen welke jullie de specifieke ervaring zullen geven die jullie nodig hebben. Jullie zijn in feite veel groter dan dat jullie momenteel weten, en op de Aarde spelen jullie iedere rol uit die jullie ondernomen hebben, hetgeen aanzienlijk kan variëren van de ene naar de andere incarnatie.

Jullie hebben je misschien afgevraagd waar onze overtuigingen op gebaseerd zijn, en of wij hebben wat jullie kennen als een georganiseerde religie. Het eenvoudige antwoord is dat wij voldoende begrip hebben van de waarheid en de Ene God, waar we naar leven en ons realiseren dat iedere andere ziel ofwel onze broeder of onze zuster is. Daarom wordt onze liefde naar alle zielen verbreid, en zelfs diegenen van de duisternis worden gezien als precies hetzelfde als alle anderen. Het moet zo zijn, aangezien jullie allemaal vanuit de Bron van Alles Dat Is afkomstig zijn, en jullie ervaringen ondernamen om aldus de waarheid naar anderen te brengen. Waar jullie nu zijn, in de lagere niveaus van de trillingen, kunnen jullie niet volledig ascenderen en erin blijven, dus vanuit noodzaak incarneren jullie alleen met een trilling die jullie toestaat te ervaren zoals verkozen. Wij zullen er ook op attenderen dat dit het waarom is dat jullie moeten respecteren wat andere zielen gekozen hebben om te ervaren, aangezien het allemaal van waarde is en anderen zal helpen te evolueren. Sommige zielen hebben verkozen om op Aarde te dienen om anderen te helpen, terwijl de meerderheid hun paden bereizen terwijl zij hun weg terug werken naar de hogere dimensies. Er is niet zoals jullie zeggen een "sluipweggetje" en de enige positieve manier om je te ontwikkelen is via persoonlijke ervaring, hoewel je ook van anderen kunt leren die jou voorgegaan zijn.

Moeder Aarde neemt ook deel aan de veranderingen, en deze zijn op een grote schaal om voorbereidingen te treffen voor de veranderingen die het ware oppervlak van de Aarde zal veranderen. Uit noodzaak zullen er in sommige plaatsen onvermijdelijke opschuddingen zijn, maar jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat elke voorzichtigheid in acht genomen zal worden om verlies van levens te vermijden. Sommige zijn onontkoombaar, maar er zijn ook zielen die een verlangen tot uitdrukking hebben gebracht om de Aarde te verlaten. Het mag vreemd of onwaarschijnlijk klinken dat zielen zouden kiezen om op zo'n manier te vertrekken, maar het loslaten van het fysieke lichaam is ogenblikkelijk. Elk trauma dat geassocieerd wordt met een dergelijke ervaring wordt weldra overwonnen en vergeten. Het sterven als zodanig is pijnloos maar daar wordt vaak anders over gedacht en dit is gewoonlijk vanwege aan de hierbij gepaard gaande ziekte. Het begrijpen van de waarheid van een dergelijke ervaring zoals het sterven voorkomt waar anderszins door velen naar gekeken wordt als een traumatische tijd in jullie leven. Wees ervan verzekerd dat zodra je overgaat, jouw geliefden daar zullen zijn om je te begroeten en te verwelkomen. Misschien is de meest welkome verrassing dat je weer "heel" bent en dat je door de kracht van de gedachte ook weer een jong persoon kunt zijn, vol van gezondheid en zonder de problemen die je gehad mag hebben terwijl je op Aarde was.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en heb vandaag het leven in de hogere dimensies aangestipt, hetgeen ver verwijderd is van wat jullie ervaren hebben op Aarde. Kunnen jullie je een bestaan voorstellen waar jullie binnen bepaalde grenzen dingen kunnen creëren door te "denken", en dat daarom geld niet nodig is. Dat is misschien de belangrijkste verandering, hoewel zoals hierboven aangehaald, het vooruitzicht van het hebben van een permanente goede gezondheid als muziek in de oren moet klinken voor diegenen die een leven van slechte gezondheid gehad hebben. Jullie hebben zoveel om naar uit te kijken, dus doe jullie best terwijl jullie nog op Aarde zijn. Ik verlaat jullie met mijn Liefde en zegeningen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge