Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 26, 2010

SaLuSa, November 26, 2010

De woede en onvrede over de problemen in de wereld is begrijpelijk, omdat jullie met het draaiboek van de Illuminatie naar de door hun geplande chaos en achteruitgang zijn geleid. Gedurende vele jaren hebben zij de weg naar omstandigheden vergemakkelijkt, die de ondergang van jullie beschaving veroorzaakte om hun plan voor wereldheerschappij te verwezenlijken. Door dit te doen creëerden zij de noodzaak voor verandering en dachten zij deze gelegenheid te kunnen gebruiken om een wereldregering in te voeren. Die zou natuurlijk zijn gevormd met zorgvuldig door hen geselecteerde vertegenwoordigers en dit zou hen volledige controle en jullie onderwerping hebben opgeleverd. De mogelijkheid van verandering heeft echter ook de deur voor onze eigen agenda geopend om jullie van hen te bevrijden. Doordat zaken hun controle zijn ontgroeid, hebben we ons dus voorbereid op het herstellen van jullie vrijheid en soevereine rechten.

Toen de Illuminatie probeerden jullie problemen te laten escaleren en de krijgswet in te voeren, zijn wij samen met onze bondgenoten tussenbeide gekomen en hebben dit verhinderd. We hebben hun getij van vooruitgang gestremd terwijl jullie bewustzijnsniveaus op hetzelfde moment toenamen. Dit heeft doeltreffend jullie blik gericht op wat voor jullie verborgen werd gehouden en jullie zijn in staat door de gebruikte drogredenen heen te kijken. En niet alleen dat, jullie beseften ook wat jullie is ontzegd en leerden over ons en ons goddelijk plan voor Ascentie. De toekomst is niet langer een mysterie dankzij de vele kanalen van waarheid die op Aarde bestaan. Er zijn echter verschillende gradaties van helderheid en jullie moeten extra voorzichtig zijn wanneer je beslist welke betrouwbaar zijn. Het is vaak het geval dat een individueel kanaal een onderbewuste voorkeur heeft voor een bepaald einde van de cyclus, en zodoende entiteiten aantrekt die met die trilling resoneren. Jullie aandacht zal over het algemeen worden gegrepen door degenen wiens boodschappen zich op liefde en Licht concentreren. Zij die over bestraffing praten en de toorn van God, werken vanuit een ander niveau wat vaak het gevolg is van de orthodoxe leer.

Zoals bij alle zaken die jullie persoonlijk raken, adviseren wij altijd je eigen intuïtie te volgen. Het zal je leiden naar wat voor jou goed is op dat moment. Soms hebben jullie lessen te leren waardoor jullie van tijd tot tijd een omweg nemen, om weer opnieuw bij het juiste pad terug te komen. Maak je geen zorgen wanneer jullie beseffen dat je leringen hebt gevolgd die met misleidende informatie waren verweven. Het belangrijkste aspect eraan is dat jullie er bovenuit zijn gegroeid en vooruit gaan in je evolutie. In werkelijkheid is er geen haast, behalve dat jullie ernaar verlangen te ascenderen. Jullie moeten echter je hoogste versie van wat nodig is na te streven in de praktijk brengen, als jullie naar je Christusbewustzijn toewerken. Het kan worden samengevat door ‘voor anderen te doen wat je voor jezelf zou doen’, en door te zien dat alle zielen Eén zijn.

Het Menselijk Ras wordt omringd door mensen die elkaar beoordelen en het wordt zelfs als een vorm van vermaak in jullie mediaprogramma’s gestimuleerd. Het is niet de weg van hen die verlicht zijn, al bedoelen we niet dat jullie zouden moeten stoppen met nadenken of het hebben van een mening. Het gaat om het doelgericht op de korrel nemen van mensen met de intentie hen onderuit te halen, wat negatief en schadelijk is. Het gebeurt vaak in de vorm van afbekken waarbij wordt ingespeeld op verschillen met wat als normaal wordt beschouwd. Het kan racistisch worden en precies de afscheiding creëren waar de duisteren op uit zijn om disharmonie te veroorzaken. Zoals we jullie vaak vertellen, is ieder van jullie een goddelijke vonk en Eén met elkaar. Wanneer er daarom voor elk leven ervaringen worden uitgekozen, zullen die jullie onveranderlijk van het ene naar het andere ras voeren. In deze specifieke tijd waarin het einde van de cyclus eindigt, mogen jullie er zeker van zijn dat jullie in elk groot land van de wereld hebben geleefd. Jullie hebben daardoor vrijwel zeker de gebruiken en religies gevolgd die daarmee waren verbonden. Op deze wijze neemt jullie inzicht toe en vindt jullie bewustwording plaats.

Wij, leden van de Galactische Federatie, kunnen op Aarde zijn geweest of op een andere planeet waar een andere vorm van evolutie bestaat. Het heeft echter uiteindelijk als doel, ongeacht waar het plaatsvindt, naar de hogere dimensies te ontwikkelen. Alle zielen zijn van het Licht, en in de hoogste dimensie nemen zij de vorm aan van Lichtwezens. Ik ben SaLuSa en ik kom van Sirius, en jullie zijn je er waarschijnlijk van bewust dat onze Federatie uit allemaal verschillende geascendeerde beschavingen bestaat. In het verleden zullen jullie over de Venusianen hebben gelezen, de Arcturiërs, Pleiadiërs en Andromedanen die bij ons zijn aangesloten, en vooral met contacten op Aarde in het verleden worden geassocieerd. Er bestaan natuurlijk ook anderen maar zij hoeven niet noodzakelijk met ons te zijn verbonden. Al onze leden hebben bijvoorbeeld allang de barbaarse praktijk van oorlog voeren opgegeven. Wij vertegenwoordigen liefde en Licht en handhaven vrede in het Universum, en zoals in jullie geval helpen we degenen die klaar zijn om te ascenderen en ons te vergezellen.

Houd in gedachten dat jullie vrije wil gedurende al jullie ervaringen in werking is geweest. Zelfs nu wordt Ascentie aan geen enkele ziel opgedrongen, maar vanwege het belang van deze tijd wordt het jullie wel voorgelegd. Het is vervolgens aan jullie of je het accepteert, en als je het doet, zal alle mogelijke hulp worden gegeven om ervoor te zorgen dat je slaagt. Wij kunnen niet voldoende benadrukken wat voor unieke mogelijkheid jullie hebben de cyclus van hergeboorte te verlaten, en omhoog te gaan naar de hogere sferen van schoonheid en louter geluk. Als jullie ze maar konden bezoeken, zoals sommige zielen hebben gedaan, dan zou het gevoel van uiterste tevredenheid en vrede jullie overweldigen. Wanneer jullie eenmaal de vreugde van een dergelijk niveau kennen, keren jullie met weerzin terug naar Aarde. Natuurlijk kunnen jullie op Aarde geluk ervaren maar het duurt meestal niet lang voordat je leven wordt verstoord. Relaties liggen vaak ten grondslag aan jullie ongeluk, maar het is een onderdeel van jullie leerproces dergelijke obstakels te overwinnen. Let er in dat opzicht op dat jullie exact ervaren wat jullie hebben gepland, en je kan dus net zo goed de beoogde les proberen te begrijpen, die ze je brengen. Eenmaal geleerd, wordt normaal gesproken niet van je verwacht die weg nog een keer af te leggen.

Zaken op Aarde naderen een breekpunt, en het duurt niet lang meer voor er iets moet gebeuren om ons de gelegenheid te geven openlijk naar buiten te treden. Er zijn misschien tekenen die aangeven waar het allemaal voor het einde van het jaar naartoe leidt, maar we zijn in ieder geval volledig klaar om van start te gaan. Dit is al vrij lange tijd het geval en we vernieuwen ons programma in samenhang met wat er op Aarde gebeurt. Er zit beweging in wat wij nodig hebben om verder te gaan, en sommige van jullie hebben dit opgepikt. We kunnen zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor aardse zaken, in die zin, voor zover wij mogen gaan, we hebben de leiding en zijn weldra bij jullie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge