Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, November 24, 2010

SaLuSa, November 24, 2010

Dagelijks laten gebeurtenissen over de hele wereld zien dat veranderingen noodzakelijk zijn, terwijl het oude paradigma zijn laatste poging doet de koers van mensenlevens te bepalen. De nieuwe energieën creëren echter een nieuw pad dat in weerwil van de moeilijkheden wordt geboren. Het is de kracht van de gedachte die hen vormgeeft in een nieuw paradigma, dat belooft behoeften te vervullen door met alles te breken wat gefaald heeft en niet langer jullie hoogste belang dient. Het leiderschap in veel landen is niet in staat verandering tegen te houden, en zal merken dat ze geen stap verder komt tenzij ze reageert op wat nodig is. Er is een krachtige beweging gaande binnen de mensen die de dringende noodzaak zien voor een nieuwe benadering van het leven, en dit oefent druk uit op de invoering van veranderingen waardoor deze kunnen plaatsvinden.

Degenen onder jullie die zich bewust zijn van het vermogen tot verandering, leiden de bewegingen die bedoeld zijn bij te dragen aan de manifestatie ervan. Het is heel belangrijk dat jullie oproepen tot een beweging in de juiste richting, zodat jullie energie en hulpmiddelen niet worden verspild. Zoals altijd zal worden verwezenlijkt, waar de aandacht op wordt gericht. Kijk met andere woorden gewoon door je geestesoog naar de resultaten die je zoekt en laat het aan het Licht over ze, ongeacht de omstandigheden, op de best mogelijk manier te bereiken. Dat geeft ons en andere bronnen van Licht een vrije hand om jullie te helpen zonder dat wij ogenschijnlijk ons met jullie vrije wil bemoeien. Dat is zo belangrijk, al plannen wij het met de goddelijke leiding die ons is gegeven. Op de voorgrond staat het pad naar Ascentie en met elke actie die we ondernemen, gaat het verder open zodat er een grotere bewustwording van ontstaat. Het zal niet al te lang meer duren voordat zichtbaar wordt dat het beoogde resultaat geen ramp is, zoals sommigen zich voorstellen. Het zal een prachtige mogelijkheid zijn om vanuit de chaos een stap omhoog te doen, naar een periode van relatieve vrede en kalmte. Dat zal mogelijk maken dat het plan voor een nieuwe Mens van start gaat, met een verlicht bewustzijn en besef van waar behoefte aan is. Tegen die tijd zullen wij openlijk contact met jullie hebben gelegd, en de oppositie tegen onze aanwezigheid zal zijn omgevormd dankzij het begrijpen van onze goddelijke missie.

Welke kijk men ook op de toekomst heeft, er komt een tijd waarin de waarheid wordt onthuld en individueel zal men beslissen hoe men dit ontvangt. De feiten zullen onweerlegbaar zijn maar we zullen ze jullie niet opdringen. Als mensen ze blijven verwerpen, kunnen ze nog steeds een ander pad van hun keuze volgen. Maar het feit blijft dat zij overal om zich heen, net als ieder ander, de veranderingen zullen zien en ervaren. Wat voor hen anders zal zijn, is de manier waarop zij “het einde” plaats zien vinden. Wat echter door geen enkele groepering kan worden veranderd, is jullie Ascentie samen met Moeder Aarde. Dat is goddelijk verordend, het zal volgens plan gebeuren, en zal aanhouden, lang nadat de cyclus van dualiteit is geëindigd. Evolutie is een voortgaand proces en in werkelijkheid beginnen jullie pas net aan jullie reis terug naar de Bron van Al Dat is.

In het hele plaatje wat jullie gaan ervaren, zit een gedenkwaardige gelegenheid die jullie op zal tillen uit de conflicten en onrust die onvermijdelijk bij dualiteit ontstaan. Jullie zouden kunnen zeggen dat het echt het doel ervan was toen jullie je aansloten in de strijd tussen het duister en het Licht. Onderbewust wisten jullie altijd dat het Licht zou zegevieren, maar te midden van het geheel verloren jullie contact met jullie ware zelf. Soms was het Licht moeilijk te vinden maar het kwam op tijd tevoorschijn om de leiding te nemen over de bestemming van de planeet. Het was altijd op deze manier gepland, maar zoals jullie beginnen te begrijpen had het met jullie geschonken vrije wil anders kunnen aflopen. Gelukkig hebben jullie uitgeblonken in jullie taak het Licht naar de Aarde te brengen, en zo is toch een nieuwe mislukking voorkomen. Jullie zullen de eerste beschaving zijn die uiteindelijk de duisternis overwint. Alles wat ons nu rest, is allemaal bij elkaar te komen en de laatste veranderingen af te maken, waarmee snel de laatste restanten van het imperium van het duister worden verwijderd. Wees ervan overtuigd dat er geen andere externe bron dan het Licht zich met jullie bestemming kan inlaten.

Moeilijke tijden liggen in het verschiet maar ze zullen van korte duur zijn, omdat de wereldleiders beseffen dat het in jullie en hun belang is de krachten met ons te bundelen teneinde jullie opstapelende problemen aan te pakken. Zoals jullie weten, is het plan van aanpak er al lang, en het is klaar om al jullie problemen op te lossen. Onze middelen zijn onbeperkt en zelfs nu zijn er miljoenen schepen onmiddellijk voor ons beschikbaar. Jullie zullen daarom begrijpen dat de factor tijd ons geen enkel probleem oplevert. Het is duidelijk dat we graag met onze gezamenlijke aanpak om de verschillende projecten op weg te helpen, zouden willen beginnen, en we vertrouwen op onze bondgenoten op Aarde dat zij als eerste hun taken uitvoeren. Zij hebben namens ons gehandeld en opgezet wat nodig is om verder te gaan. Op de een of andere manier zijn we weldra klaar om een grote stap vooruit te zetten maar we vragen jullie weer opnieuw geduldig te zijn, omdat de gelegenheid vereist dat de timing absoluut correct is.

Ga verder met jullie dagelijkse taken met de zekerheid dat wat er ook gebeurt, het deel uitmaakt van de ineenstorting van de oude structuren. Wees er ook van overtuigd dat jullie niet wordt gevraagd nog veel langer te wachten, voordat de veranderingen worden aangekondigd. We willen zeker niet de kwelling langer laten duren die sommigen van jullie ervaren, maar laat je er niet door hinderen vanuit de wetenschap dat het spoedig voorbij is. Jullie kunnen je nog niet echt voorstellen hoe verreikend de veranderingen zijn, en in een mum van tijd zal alles op jullie Aarde volkomen anders zijn. Natuurlijk zullen de laatste veranderingen niet plaatsvinden voordat jullie zijn geascendeerd en de hogere dimensies hebben betreden, en we hebben aangegeven dat wat jullie tegemoet zien, een doorlopend proces is. Jullie moeten veranderen als jullie oversteken naar het pad van Licht en de dualiteit achter je laten. Het kan zonder jullie deelname niet gebeuren en het wordt een unieke en glorieuze ervaring.

Het leven gaat natuurlijk zoals altijd verder, en jullie bijdrage eraan als jullie het Licht verspreiden zal de problemen van veel van jullie medereizigers verlichten. Jullie kunnen waar nodig, troost bieden en alles wat je kan doen om angst te verjagen, zal het Licht versterken en het duister dergelijke energie onthouden. Zij promoten angst en gebruiken het tegen jullie want het is hun krachtigste wapen. Onthoud dat het Liefde en Licht is dat een einde brengt aan de heerschappij van de Illuminatie, en jullie kunnen in dit opzicht allemaal helpen. Waar jullie dan ook de donkere energieën tegenkomen, zend je Licht uit en zegen de zielen die erin gevangen zitten. Iedereen reageert op de energie van liefde en het is uiteindelijk in staat door te dringen tot degenen die het meest zijn verhard.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben heel verheugd, doch niet verrast, dat jullie in tegenspoed zulke vastbeslotenheid en kracht hebben getoond. De zegen voor jullie allemaal.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.