Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 26 augustus 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 26 augustus 2016

Mike Quinsey

Het zou duidelijk moeten zijn dat de zaken zich wat 'revaluatie' betreft naar een finale afronding bewegen. De noeste arbeid is gedaan en wat er nu resteert is de aankondiging van de veranderingen die het begin zullen markeren van een nieuw tijdperk voor het Menselijk Ras. Een zeer recente poging om dit te doen werd opnieuw vertraagd door een actie van het Duister, maar dit werd snel rechtgezet en zodoende zijn jullie wederom klaar om van start te gaan. Het Duister wordt langzamerhand ingeperkt maar probeert nog steeds te verhinderen dat de zaken hun gewenste einddoel bereiken. Wat er echter ook gebeurt, hun vermogen om invloed te hebben op Ascentie of die te vertragen, wordt steeds minder een mogelijkheid. Soms grenzen hun daden aan wanhoop aangezien het net zich rondom hen sluit en ze tot het laatst toe vechten om gerechtigheid te vermijden. Het is echter niet mogelijk om aan hun lot te ontsnappen en verantwoording af te leggen voor hun veelvuldige misdaden tegen de Mensheid.

In algemene termen blijft het bewustzijnsniveau op planeet Aarde toenemen en dit zal het blijven doen totdat volledig bewustzijn is bereikt. Iedere ziel zal worden beïnvloed omdat de trillingen hoger worden en de enige vraag die overblijft is in welke mate men hiermee kan blijven omgaan. Sommige zielen zullen dit moeilijk en onaantrekkelijk vinden met het daarbij behorende resultaat en niet in staat zijn om te begrijpen wat er gaande is. Hun bevrijding uit deze staat zal niet eerder plaatsvinden dan dat ze van hun huidige plek op Aarde worden verwijderd, naar een trillingsniveau dat hen helpt zich op hun gemak te voelen. Maar alles zal volgens de behoeften van eenieder verlopen en iedere ziel zal zichzelf precies daar aantreffen waar hij/zij dient te zijn om zijn/haar ontwikkeling te vervolgen.

De boodschap voor iedereen is je focus gericht te houden op de reis die voor jullie ligt en niet te blijven steken of te worden afgeleid door wat er rondom jullie heen gebeurt. Totdat de handlangers van de Illuminati zijn geïsoleerd naar een plek waar ze zich niet kunnen bemoeien met de voortgang die wordt geboekt door de Lichttroepen, zal desinformatie nog overvloedig aanwezig zijn. Degenen echter die de ontwikkelingen van dichtbij gevolgd hebben zullen in staat zijn de waarheid te ontwaren. Het grootste deel van de mensen zal verward zijn door wat er gebeurt, maar omdat gebeurtenissen zoals de afkondiging van de nieuwe Republiek van de Verenigde Staten worden gedaan, zal de richting van de Mensheid een beetje duidelijker worden. Er zijn veranderingen nodig die landen terugbrengen in de handen van het volk en die zullen worden verwelkomd zodat ze een grotere stem hebben in de gang van zaken.

Niets op Aarde kan verhinderen dat de veranderingen zich voltrekken. Het maakt allemaal onderdeel uit van het plan voor de verheffing van de Mens in de hogere dimensies. Je komt daar terecht als je het hebt verdiend en aan alle zielen wordt op verschillende niveaus de mogelijkheid gegeven om zich voldoende te ontwikkelen om Ascentie te bereiken. Het is duidelijk dat velen nog niet klaar zijn om een dergelijke stap te zetten, maar hun ontwikkeling zal doorgaan op een manier die past bij hun behoeften. In werkelijkheid bestaat er niet iets zoals tijd, dus iedere ziel kan zijn/haar eigen pad volgen op een manier die hun uiteindelijke ontwikkeling waarborgt, zonder het gevoel te hebben dat ze op een bepaalde manier hebben gefaald. Iedereen zal elke vorm van hulp ontvangen en worden begeleid om ervoor te zorgen dat ze op verder kunnen gaan op een manier die hun uiteindelijke evolutie waarborgt.

In de gedachten van de Mens is niets onmogelijk en als je je vastbesloten ergens op richt, zal het zich in de loop van de tijd manifesteren. In jullie huidige tijd echter kunnen "obstakels" zoals karma voor vertraging zorgen, maar wanneer dit eenmaal is ingelost is de weg voor je vrijgemaakt om vooruit te gaan. Je Gidsen zullen natuurlijk weten wat het beste voor je is, maar in de uiteindelijke afrekening heb je de laatste stem in de zaak. Gebruik te allen tijde je intuïtie om te bepalen waar je ervaringen je zouden moeten brengen. Sommige zielen zullen de voorkeur hebben om op een religieus pad te blijven, in welk geval dit de juiste weg voor hen is. Het zal blijken een moeilijke weg te zijn en dit zal op bepaalde momenten veel vertrouwen van je vragen. Ongeacht welk pad je volgt kan worden gesteld dat iedereen uiteindelijk de weg naar huis zal vinden.

Alle zaken waaraan jullie gewend zijn geraakt zullen onderhevig zijn aan verandering of worden vervangen indien ze geen plaats meer hebben in het Nieuwe Tijdperk. Jullie zullen al wel hebben gemerkt dat uitvindingen die introductie behoeven in sommige gevallen wereld-veranderend zijn, en het is slechts de onzekerheid van jullie huidige tijd die ze tegenhoudt. Het Duister wil haar macht niet opgeven en gelooft, heel arrogant, dat ze nog steeds de massa’s kan dicteren. Het zal allemaal tevergeefs zijn en niet alleen hun macht, maar ook hun rijkdom wordt nogal dramatisch gereduceerd. Het is dus slechts een kwestie van tijd voordat ze kunnen worden verwijderd naar plaatsen waar ze zich niet langer met jullie evolutie kunnen bemoeien . Er is in de tussentijd zeker grote vooruitgang geboekt en het zal niet lang duren voordat het mogelijk is deze te introduceren.

Militaire troepen als zodanig zullen worden opgeheven en een politiemacht zal nog steeds nodig zijn en hen vervangen, maar er worden zeer weinig problemen verwacht. De mensheid zal uiteindelijk haar plaats onder de vreedzame naties innemen en kunnen genieten van de vrijheid van reizen die daarmee gepaard gaat. Het zal vanzelfsprekend tijd kosten om de veranderingen door te voeren, maar hulp zal worden geboden. De toekomst is zeker van goud en het is de gepaste beloning voor jullie overwinning op het Duister. Heb echter compassie met ze en vergeef ze, aangezien zij, net als jullie, de hun toegewezen rollen om jullie te helpen evolueren hebben gespeeld. Jullie moesten worden beproefd in de vuren van dualiteit en jullie hebben bijna de behoefte aan verdere ervaringen van deze soort overwonnen.

Duurzame vrede is iets waarop jullie lang hebben gewacht om jullie in staat te stellen je leven in harmonie en liefde met anderen te leiden. En dit tevens te doen zonder angst of bemoeienis zodat jullie ten volle van jullie vrijheid kunnen genieten. Er liggen opwindende tijden in het verschiet en de ontmoeting met jullie Galactische broeders en zusters zal de banden die jullie voor de afscheiding om dualiteit te ervaren hadden herstellen. Jullie zijn er allemaal door gegroeid en zijn in staat anderen die een gelijksoortige periode van evolutie doormaken te helpen. Jullie worden gelukgewenst met zo’n succesvolle uitkomst, aangezien er tijden zijn geweest waarin de Mensheid faalde zich te verheffen en bijna vanaf het begin opnieuw moest beginnen.

Er liggen hectische dagen in het verschiet, maar wees er van verzekerd dat de vrede die jullie al lange tijd zoeken eruit voort komt. Het is bekend dat velen van jullie moe zijn van het lange wachten op het beloofde land, maar de laatste stappen naar succes kunnen alleen worden gezet wanneer het volkomen veilig is dit te doen. Intussen leren jullie meer over wat er voor jullie ligt en het maakt niet uit of je geïncarneerd bent of in de hogere dimensies aangezien jullie nog steeds zullen deelnemen aan de veranderingen. Het helpt wanneer jullie visualiseren wat het Nieuwe Tijdperk voor je betekent en op deze wijze zul je de nieuwe energieën naar je zelf toetrekken. Laat het oude achter aangezien het zijn doel heeft gediend en het zal hoe dan ook langzaam in de geschiedenis verdwijnen. Zelfs de jullie bekende geschiedenis, zoals die is opgeslagen, werd gewijzigd om de grip die de Illuminati op jullie hadden te versterken.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!