Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 19 augustus 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 19 augustus 2016

Mike Quinsey

Jullie die hun oor te luisteren leggen, zullen weten dat de "Revaluatie" zeer dichtbij is, en tezamen met andere veranderingen zullen ze binnenkort hun aanvang nemen. Een enorme taak nadert haar voltooiing en zal jullie het onweerlegbare bewijs leveren dat de illuminati hun vermogen hebben verloren om de gebeurtenissen op hun manier te dicteren. Ze zullen nog steeds blijven hinderen totdat ze gevangen worden genomen, iets wat hun uiteindelijke lot zal zijn. Als bewijs hiervoor kunnen verplaatsingen die op het juiste moment hebben moeten wachten, nu van start gaan. De negatieve krachten wentelen zich in de publiciteit die hun daden veroorzaken, maar de zaken verlopen op geen enkele manier meer zoals zij dat willen. De Lichtkrachten werken achter de schermen onophoudelijk door en geven er de voorkeur aan om hun bedoelingen zo geheim mogelijk te houden. De waarheid is dat ze op ieder vlak superieur zijn aan de negatieve krachten en dat ze in staat zijn ervoor te zorgen dat de zaken niet uit de hand lopen. Het geeft hun de mogelijkheid om de zaken zich zoals gepland te laten ontwikkelingen en niet te worden gestoord door karma of de opdrachten van de hogere Lichtkrachten. Reken erop dat wat er in de opeenvolging van jullie ervaringen ook gebeurt, dit onder controle is om ervoor te zorgen dat de eindtijden zullen verlopen zoals gepland.

Voor die zielen die zich niet bewust zijn van het grotere plaatje kan het lijken dat er enkel chaos is, maar alles is onder controle van degenen die ervoor zorgen dat het Plan voor de Mensheid wordt gevolgd. Houd in gedachten dat eenieder van jullie zich vrijwillig heeft aangemeld om afgescheidenheid te ervaren, en de uitdaging heeft aanvaard om zijn/haar weg naar het Licht terug te vinden. Als individuen en als Menselijke Ras hebben jullie begeleiding gekregen vanaf het moment dat de cyclus begon en zelfs wanneer jullie ascenderen zijn er altijd Hogere Wezens die jullie ervaringen begeleiden. Met hun hulp worden jullie sterker en in staat om rechtop te blijven staan op het moment dat jullie met het duister worden geconfronteerd. Zolang jullie vastberaden zijn, wat er ook om je heen gebeurt, zal het geen effect hebben op je vermogen om in alle omstandigheden kalm te blijven. De geleerde lessen worden onthouden en van het ene naar het andere leven overgedragen.

Terwijl de hogere energieën zich vestigen worden ook de effecten van negatieve energie minder totdat ze niet langer kunnen bestaan in zo’n hoge trilling. Op dat moment zal Ascentie zich hebben voltrokken en zal totale vrede en liefde over de Aarde neerdalen. Zelfs vanuit jullie gezichtsveld zal er zeer weinig tijd verstrijken voordat de gebeurtenissen plaatsvinden. Dus de toekomst wordt verwelkomd en zal jullie de bevrijding brengen van de invloed en daden van het duister. Ze zullen voor hun daden moeten boeten en de consequenties onder ogen moeten zien, ofwel op Aarde of ze zullen naar een andere locatie worden overgebracht. Wees ervan verzekerd dat niemand aan gerechtigheid ontsnapt of wegkomt met daden die werden uitgevoerd met een verborgen agenda. Ik zeg nog maar eens dat er geen ziel gestraft zal worden, maar dat verdere ervaringen noodzakelijk zijn om hun zwakheden te overwinnen. Ze worden nauwkeurig gepland, zodat de betrokken ziel hiervan kan leren en snel een punt kan bereiken waarop de lessen kunnen worden afgerond.

Velen van jullie zijn zich ervan bewust dat, terwijl de tijd verstrijkt, meer zielen gereïncarneerd zijn die zich voldoende hebben ontwikkeld om te kunnen helpen de Nieuwe Tijd tot stand te brengen. Het enige dat nodig is, is een veilige omgeving, vrij van inmenging, zodat ze hun kennis aan kunnen bieden, wetend dat inmenging niet zal worden toegestaan door degenen die jullie liever onderdrukken. De waarheid komt echter naar buiten en velen van jullie zullen geschokt zijn te horen dat jullie op je eigen planeet millennialang met succes gevangen werden gehouden.

Jullie hebben dus veel in te halen dat je alle vooruitgang zal geven waarvan jullie al zouden hebben moeten genieten, inclusief een veel hogere levensstandaard. Het zal een genot zijn om zoveel tijd te hebben als je wilt om je eigen bezigheden na te jagen en niet beperkt te worden door taken die tijd vreten. Na verloop van tijd zal één van de meest aanvaardbare veranderingen zijn wanneer je alles wat je nodig hebt zult hebben zonder geld te hoeven gebruiken.

Wetend hoeveel je zult profiteren van de veranderingen, is het te hopen dat je je weg zult vinden door de komende tijden door de beloofde veranderingen in gedachten te houden. Natuurlijk kan de mate van verandering niet verschijnen zonder grote verstoringen, maar de Galactische Troepen zullen bijstand leveren in wat er zal komen, ervoor zorgend dat alles binnen een minimum aan tijd verschijnt. De Lichtsteden komen dichter bij manifestatie terwijl iedere dag voorbij gaat, en dit op zichzelf zal al een wereldveranderende gebeurtenis zijn. Het wordt gezegd dat nadat de initiële gebeurtenissen gematerialiseerd zijn, er meerdere zullen zijn totdat de Aarde in alle belangrijke landen verbonden is. Dit is slechts één van de vele opwindende en naarstig verwachte veranderingen. Langzaam maar zeker werd jullie een inzicht gegeven in de toekomst, en die komt snel in beeld.

Er is niets dat je kunt doen of bereiken en je wordt slechts beperkt door je eigen gedachten. Je kunt derhalve je doelen bepalen op elk niveau dat je wenst, en mits je jezelf op het pad van succes houdt, zul je uiteindelijk slagen. Je pad leidt uiteindelijk terug naar de Godheid waarvan je kwam, maar op dit moment is dat ver buiten je bereik. Je hebt vele, vele ervaringen vóór je, en wanneer je eenmaal het niveau hebt bereikt om een Galactisch Wezen te worden, is het jij die zal bepalen welk pad je wenst te volgen. In alle stadia zul je degenen die op hetzelfde pad zijn als jij ontmoeten en zul je doorgaan gezamenlijk te ervaren.

Op dit moment, in jullie lage positie, ben je door een serie levens gegaan die waren ontworpen om je bewustzijn omhoog te krijgen. In elk stadium werd je levensplan zorgvuldig georganiseerd om ervoor te zorgen dat je de kansen kreeg om op te rijzen. Mocht je, om welke reden ook falen wat betreft de uitdaging, dan wordt die herhaald zodat je kunt doorgaan met evolueren. Niets staat lang stil en je zult altijd uitkijken naar een kans om zelfs nog hoger te evolueren.

Mits je in dit Universum blijft, zul je een menselijke vorm aannemen, maar uiteindelijk zul je naar een punt rijzen waarop je zelfs geen lichaam als zodanig nodig hebt en een Wezen van Licht worden. Indien noodzakelijk zul je weer neerdalen naar een niveau waar je jezelf in een lichamelijke vorm kunt “denken”. Van daaruit zul je, door je gedachtenkracht zo sterk worden dat je jezelf zult moeten beschermen tegen het manifesteren van doelloze gedachten.

In dit stadium zou het teveel gevraagd zijn om het pad van evolutie volledig te begrijpen, wanneer jullie echter een Galactisch Wezen zijn geworden, met volledig bewustzijn, zullen jullie totaal op de hoogte zijn. Jullie zullen voldoende kennis hebben verworven om je eigen gids te worden en precies uitkiezen welk pad je wenst te volgen. Er zullen echter altijd Hogere Wezens zijn die je evolutionaire pad volgen die bereid zijn je te helpen indien je dat wenst. In feite zul je, naar mate je hoger rijst, steeds meer één worden met andere zielen die dezelfde trilling delen. Je bent niet beperkt tot dit Universum en je hebt onbegrensde keuzes die al je verlangens zullen vervullen. Toch kun je je medereizigers door al dit soort ervaringen nog steeds “opbellen”, zodat contact nooit permanent verloren is. Er kunnen natuurlijk momenten zijn waarop ze ergens mee bezig zijn, maar ze zullen zich er van bewust zijn dat je hebt geprobeerd contact met ze op te nemen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!