Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 23, 2009

SaLuSa, November 23, 2009

We hopen dat jullie allemaal gestimuleerd worden om in actie te komen en dat jullie je laten leiden door wat jullie hart dicteert zodat jullie je aansluiten bij het groeiende aantal mensen dat opstaat tegen de duistere machten. Gezamenlijk helpen jullie met het verspreiden van een beweging die kleine groepjes vormt met een potentie om vrij groot te worden. Jullie nemen de strijd op tegen de duistere Wezens en wij verwelkomen dergelijke ontwikkelingen. Elk klein beetje dat anderen aanmoedigt jullie voorbeeld te volgen, helpt en jullie maken echt indruk. De waarheid kan niet voor altijd verborgen blijven en ze komt uit de spinnenwebben van oude tijdperken tevoorschijn om jullie ware bestemming te onthullen en jullie erfgoed als soevereine Wezens.

Niets kan de stuwkracht van de veranderingen die plaatsvinden tot stoppen brengen en zij zullen wegen creëren tot zelfs grotere veranderingen. Wees ervan overtuigd dat jullie alles zullen afmaken wat jullie uit naam van Liefde en Licht van plan zijn te doen. Met het verstrijken van de weken zal aan iedereen duidelijk worden dat er een beweging gaande is onder leiding van geesten en zielen die zich inzet om hun rechten terug te eisen. Dit zal door een volksopstand worden ondersteund waarbij vele Dierbare Wezens de autoriteit zullen betwisten van jullie vertegenwoordigers. Zij zullen het middel vormen om terug te pakken wat jullie vele tientallen jaren is onthouden. Onze naderende komst zal ook een stimulans zijn voor jullie ambities omdat jullie weten dat wij jullie steunen bij elke poging om anderen te helpen. Wij zullen de kracht achter jullie zijn en jullie garantie voor succes.

We voelen dat veel zielen die onwetend waren over wat er achter hun rug om heeft plaatsgevonden, open staan om ingelicht te worden. Zij realiseren zich dat grootschalige veranderingen nodig zijn om enige gelijkenis terug te krijgen van wat het leven verwacht wordt te zijn, als mensen veilig leven en genieten van vrede en geluk. Hoever de officiële aankondiging over ons bestaan ook gaat, het zal hoop geven aan degenen die wanhopen of omstandigheden ooit zullen veranderen. Men zal in ons het arriveren van hulp zien om jullie Aarde naar haar oorspronkelijke conditie terug te laten keren en om alle beperkingen die jullie vrijheid heeft ontnomen, te overwinnen. Jullie comfort en goede gezondheid zijn belangrijk voor jullie geluk en wij zijn goed voorbereid om die situatie vrij snel te verbeteren.

Met de her-verdeling van rijkdom en een nieuwe financiële opzet die eerlijk en rechtvaardig is, zullen de onwettige aanspraken op jullie inkomen worden verwijderd. Delen is de allerbelangrijkste verandering en dat vereist een nieuwe denkrichting die accepteert dat alle levensvormen een recht hebben om samen met elkaar te bestaan. Afscheiding, om welke reden dan ook, zal niet langer acceptabel zijn. Hoe zou het anders kunnen zijn Dierbaren, als jullie Een zijn- hetzelfde pad van evolutie bereizend, al heeft het vele afsplitsingen? Jullie zijn de Menselijke familie die al duizenden jaren heeft gespendeerd, gedurende honderden levens, om de Goddelijkheid te leren accepteren van iedere ziel. Het ontdekken van jullie onsterfelijke zelf en jullie spirituele essentie die jullie allemaal de potentie geeft goden te worden. Jullie hebben zelfs nu zo’n enorme kracht hetgeen de reden is waarom er enige nadruk wordt gelegd op het zorgvuldig overwegen van het resultaat van elke gedachte van jullie. Zij bevatten de kracht om zich te manifesteren en op deze wijze hebben jullie de werkelijkheid gecreëerd. Dezelfde kracht kan jullie optillen uit de duisternis naar het Licht.

Houd in gedachten dat de missie van de Galactische Federatie alles gaat doen wat nodig is om jullie bewustzijn te verhogen. Door dit te doen kunnen we jullie helpen niveau’s te bereiken die jullie Ascentie veilig stellen want dat is het uiteindelijke doel van alles dat plaatsvindt. Eenmaal gaande, zullen veranderingen snel plaatsvinden en met onze technologische kennis en volledige aantal personeelsleden zal voltooiing, zoals gepland, worden gegarandeerd. Onthoud dat we niet komen om de cyclus van dualiteit te verlengen omdat verwacht wordt dat die in 2012 met een vreedzame afsluiting eindigt en een nieuwe cyclus begint van opperste vreugde en geluk in de hogere dimensies. De Schepper heeft verordend dat jullie Universum ascendeert en jullie maken er deel van uit tenzij jullie er vanuit een keuze de voorkeur aan geven in de huidige vibraties van de lagere dimensies te blijven.

Voor diegenen onder jullie die hun blik op ascenderen hebben gezet, realiseer je dat jullie fysieke lichaam tijdens het proces tot een lichaam van perfectie zal worden hersteld. Omdat het een op kristallen gebaseerde celstructuur zal hebben, zal het als zodanig behouden blijven en niet die aandacht nodig hebben die jullie dagelijks aan jullie huidige lichaam geven en al die tijdrovende functies raken overbodig. Dit strekt zich uit tot jullie voedselinname doordat jullie nieuwe lichaam zich kan “voeden” met de energie om jullie heen. Er zal echter delicaat voedsel en drank bestaan, zoals jullie het kunnen zien, maar het verschilt nogal van wat jullie nu hebben. Het vernieuwen van jullie energieën zal ook behoorlijk verschillen omdat slaap, zoals jullie het kennen, niet langer nodig zal zijn. Het leven zal tot het uiterste in compleet geluk en zeer vervullend worden beleefd en alle zielen die je ontmoet, zullen hun handen uitreiken in vriendschap en liefde. Waarheid zal op alle ervaringen van toepassing zijn en ze zullen eindeloos tot je beschikking staan, in een Kosmos die jullie speelterrein is.

Bij alle ervaringen zullen jullie nog steeds verheffing zoeken en die zoektocht zal nooit eindigen totdat jullie de Bron bereiken. Er is echter een heleboel leven te verzetten voordat jullie dat punt bereiken. In plaats van doorgaan met individuele aarde-achtige ervaringen, zullen jullie je eerder mengen met anderen en één worden in bewustzijn. Het is voor velen een nieuw concept om te overwegen maar het betekent niet dat jullie iets van jullie eigen persoonlijkheid verliezen. Het groeit eerder door dergelijke ervaringen en voedt jullie ontwikkelingsproces. Denk na over dit alles en realiseer je dat er vele wonderen en verrukkingen op jullie liggen te wachten en dat jullie huidige ervaringen spoedig vergeten zullen zijn. Jullie zijn goed op jullie weg naar een nieuw leven dat in werkelijkheid meer zal zijn dan in woorden kan worden uitgedrukt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zou het heerlijk vinden als iedere ziel op Aarde zich tot het Licht zou wenden en de kans zou grijpen om te ascenderen. Er moet echter rekening worden gehouden met jullie vrije wil, die altijd zal worden gerespecteerd. Om deze reden oefenen we geen enkele druk uit op jullie omdat het belangrijk is dat niet naar ons wordt gekeken als zouden we ons mengen in jullie beslissingen. Het is echter noodzakelijk het Ascentieproces goed bekend te maken omdat het een belangrijk punt van verandering is wanneer het oude paradigma uit beeld verdwijnt. Bij de eindtijden zal niemand kunnen zeggen dat zij niet dezelfde kans als ieder ander hebben gehad om te ascenderen. Het veiligstellen dat dit zo gebeurt, maakt wederom deel uit van onze missie en we zullen het liefdevol uitvoeren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.