Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 25, 2010

SaLuSa, August 25, 2010

We horen sommigen van jullie vragen of we hier zijn om jullie te redden, en als dat zo is waarom we het niet doen. Het antwoord is dat we al zeer lange tijd bij jullie zijn en dat we jullie geleid hebben op een manier die jullie in staat stelde je vibraties te verhogen en jezelf te redden. De enige manier waarop jullie de lagere vibraties verlaten is door jezelf naar een hoger niveau op te tillen, zodat jullie je daarmee kunnen verheffen. We praten dus over jullie succes vanwege het verlaten van de 3e dimensie en de dualiteit, en jezelf buiten het bereik van de klauwen plaatsen van de duistere Wezens. Wij zullen individuen die in gevaar zijn, redden maar dat zijn uitzonderingen en dat is heel wat anders dan ons te bemoeien met jullie spirituele evolutie. Om te ascenderen moeten jullie je bewustzijnsniveau hebben verhoogd, en zoveel zielen worden nog steeds tegengehouden door hun gebrek aan spirituele ontwikkeling. De moeilijkste taak voor jullie leraren is jullie bewust te maken van het denkbeeld dat jullie meer zijn dan louter je lichaam.

Onze aanwezigheid en die van vele zielen die geïncarneerd zijn om jullie te helpen, heeft herinneringen opgewekt over grotere kennis die binnenin zit. Onderbewust weten jullie veel meer dan jullie veronderstellen, en wanneer jullie eenmaal beginnen te ontwaken, beginnen jullie jezelf te zien zoals jullie echt zijn. Jullie beperkingen onderdrukken jullie niet langer, en de waarheid wordt minder angstig en staat jullie toe de ziel te herkennen die jullie zijn. Jullie verliezen niets maar winnen integendeel alles, wat jullie voeten stevig op het pad naar ware vrijheid zet. Omdat de Aarde een open gevangenis is, geloven jullie dat jullie al vrij zijn, maar dat is verre van de waarheid. In het verleden, waar oudere beschavingen bij waren betrokken, zijn er perioden van grote spirituele prestaties geweest. Deze hebben echter nooit stand gehouden omdat langzaam maar zeker de duistere Wezens hun lagere vibraties invoerden. Dit zal altijd een probleem zijn omdat zoals nu, terwijl jullie in een periode van transformatie zitten, de lagere trillingen toch om jullie heen blijven. Jullie antwoord hierop ligt in jullie vermogen je eigen trilling te verhogen, hoog genoeg om je bescherming te geven. Het Licht is zoals altijd de meest krachtige bescherming die je kan hebben.

Wanneer jullie eenmaal een bepaald niveau hebben bereikt en dit kunnen handhaven, zal je in feite niet meer aan de lagere trillingen worden onderworpen. Het stelt jullie dan in staat een observeerder te worden van alles wat om je heen gaande is, zonder erbij betrokken te raken. Het is een schitterend niveau om te bereiken omdat jullie je los kunnen maken en beschermd zijn tegen alles wat minder is dan je eigen trilling. Onder dergelijke omstandigheden kan je spirituele evolutie veel sneller gaan en het werken op intuïtief niveau kan een wezenlijk verschil vormen wanneer er nieuwe informatie tot jullie komt. Voor sommige van jullie is de acceptatie van onze aanwezigheid een grote stap, door de angstige beelden die men op onderbewust niveau met zich meedraagt. Soms is dit verergerd door religieuze overtuigingen maar we moeten vermelden dat het Vaticaan ons officieel en publiekelijk heeft erkend. Accepteren dat het leven veel verder reikt dan jullie planeet, en dat het overal aanwezig is en vooral in de hogere dimensies, zorgt voor een grotere uitbreiding van jullie bewustzijn. Op zeker moment moesten jullie uit je cocon komen, met betrekking tot buitenaards leven. Het is nu tijd jullie voorouders te ontmoeten, die jullie Ruimte familie is, en die verantwoordelijk zijn geweest voor de evolutie van het Menselijk Ras zoals jullie het vandaag de dag zien.

Jullie bestaan niet als gevolg van een soort speling van de natuur, en niet als resultaat van natuurlijke selectie, maar jullie zijn doelbewust en liefdevol gecreëerd om in jullie omgeving te bestaan. Jullie zijn een speciale soort Mensen die het van de Cro-Magnon-Mens, de prehistorische mens, hebben overgenomen en die genetisch zo in elkaar zijn gezet dat een versnelling in jullie evolutie mogelijk werd. Dat, zouden we zeggen, is bijzonder geslaagd en het bewijs ligt in hoeveel van jullie nu klaar staan voor Ascentie. Van jullie kant is het in feite een geweldig resultaat, om in de donkerste uren levens te hebben gehad en daaruit te zijn verrezen. Jullie zijn nu de onaantastbaren en op voorwaarde dat jullie je blik stevig op ascenderen gericht houden, zal niets jullie aandacht van succes kunnen afleiden.

Het meeste van wat er op dit moment gebeurt, is buiten jullie zicht maar wees ervan overtuigd dat alles nog steeds goed loopt. Gebeurtenissen nemen een vorm aan die er eindelijk voor zal zorgen dat er tekenen zijn van de richting waar jullie op afstevenen, en het zal afkomstig zijn van officiële bronnen. Daardoor kan een hele reeks van gebeurtenissen beginnen, die een start aangeven van het aftellen naar Ascentie. Het proces is altijd in beweging omdat verandering de enige constante is, en Licht en Liefde blijven op Aarde toenemen. Het is niet zonder immense hulp en echte opoffering bereikt maar dat is het resultaat van jullie grote succes in het verhogen van de vibraties. Tegen degenen die nog geen beslissing hebben genomen, zouden we willen zeggen dat de mogelijkheid waar jullie nu voor staan, lange tijd niet opnieuw op je pad zal komen. Overdenk alsjeblieft zorgvuldig wat de betekenis is van deze tijd in je huidige leven. Jullie zullen zonder twijfel voorafgaand aan je incarnatie hierover zijn geïnformeerd, en met vrijheid van keuze is het mogelijk op tijd voor de waarheid te ontwaken om te kunnen ascenderen.

We kijken naar jullie geschiedenis en zien dat jullie in het begin goden waren, en dat jullie je krachten gebruikten om alles wat jullie hart begeerde te creëren. Jullie waren als opgewonden kinderen die zich over hun capaciteiten verwonderen, en jullie speelden spelletjes met elkaar. Jullie kenden immers niets anders en alles wat bestond, was jullie speelterrein. In de loop van de tijd vergaten jullie je afkomst vanuit de Bron en jullie creatieve vermogens namen af. Uiteindelijk raakten jullie verstrikt in jullie eigen creaties, maar jullie verloren nooit je goddelijke vonk en het is jullie opstapje geweest toen jullie terugkeerden naar het Licht. De meesten van jullie zullen het ongelooflijk vinden de waarheid over hun zelf te leren, en toch beginnen jullie nu aan de reis terug naar waar jullie vandaan zijn gekomen. Jullie hebben nog een heleboel meer te begrijpen, en jullie Licht zal exponentieel blijven groeien.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik probeer te begrijpen waar jullie doorheen zijn gegaan om zo ver te komen. Ik vind het werkelijk verbazingwekkend dat jullie bereid waren door de vallei des doods te lopen, en dat jullie er toch sterker dan ooit uit zijn gekomen. Jullie kracht is jullie geloof in de Schepper geweest, wetende dat jullie nooit in de steek zouden worden gelaten. Ook wisten jullie dat jullie in je uren van nood hulp zou krijgen om je donkerste uur te overwinnen. Jullie verrijzen nu zoveel krachtiger dan ooit tevoren, doordat jullie een strijder van Licht zijn geworden. Mettertijd zal dit besef volledig tot jullie komen, want de waarheid over jullie wordt langzaam geopenbaard. Jullie hebben door de dualiteit gewandeld met aan iedere kant van de afscheiding een voet, en niets anders had jullie aan een zwaardere test kunnen onderwerpen. Jullie zijn inderdaad grote Wezens, en ik ben trots met jullie samen te werken.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.