Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 23, 2010

SaLuSa, August 23, 2010

Dierbaren, laat het gezegd zijn dat jullie, voordat jullie naar de lagere vibraties afdaalden, je volledig bewust waren van jullie herkomst als Vonk van God. Dat was zo lang geleden dat er niet in lineaire termen over kan worden gesproken, want aanvankelijk zaten jullie niet in een fysiek lichaam zoals jullie nu hebben. Intelligente levensvormen zijn echter al miljoenen jaren op Aarde, en gaandeweg werd de Aarde een gevangenis planeet waar om verschillende redenen zielen naar toe werden gezonden. Als gevolg hiervan zijn jullie nogal een mix van zielen geworden, van de onhandelbaren die de duistere energieën exploiteerden, tot degenen die het Licht met zich mee brachten. Dit leidde gedurende duizenden jaren tot een constante strijd tussen duister en Licht om de zeggenschap over de Aarde. Beide hebben perioden gehad waarin zij de dominante macht waren, en geleidelijk kwam het Licht als overwinnaar tevoorschijn. Dit was echter niet voordat de duistere Wezens bijna hun plan bereikten voor volledige beheersing van de wereld en slavernij van de Mensheid.

Het Licht beweegt zich in feite op mysterieuze wijze wat de duistere Wezens niet hebben ontdekt. Ze hebben geen antwoord wanneer het aanwezig is, en kunnen de krachtige energie ervan niet hanteren. Ze proberen hoogstens angst op te wekken en de vibraties te verlagen, maar dat alles voorziet slechts in een tijdelijk uitstel. Het Licht kan het duister omvormen, maar niet omgekeerd. Daarom hoeft iedere ziel die begrijpt wat voor krachtig wapen zij draagt, niet bang te zijn voor de duistere Wezens. Wanneer jullie ook de Wet van Aantrekkingskracht toepassen, wint het Licht met gemak en trekt zij immense hoeveelheden Licht aan vanuit het Universum. Het Licht is liefde en als jullie je plaats als kanaal ervan kunnen behouden, zal je helpen met het gronden ervan op Aarde. Het komt erop neer in hoeverre jullie de duistere energie kunnen omvormen, waarmee de noodzaak voor Moeder Aarde om een grote reiniging uit te voeren, wordt verminderd. Jullie zijn gezegend met een vrije wil en dat is de reden waarom wat jullie doen grote invloed heeft op hoe de eindtijden eruit gaan zien. Het zal echter op geen enkele manier de daaruit volgende overwinning voor het Licht wijzigen.

Wanneer jullie eindelijk over jullie echte geschiedenis gaan leren, zullen jullie begrijpen hoe extreem sluw de duistere Wezens zijn geweest. Ze hebben alles wat binnen hun macht was, gebruikt om jullie te verhinderen tot het besef van jullie innerlijke kracht en jullie Bron te komen. Ze hebben geprobeerd jullie te laten geloven dat jullie niets meer dan een fysiek lichaam waren, en dat jullie op hen moesten steunen om te overleven. Nu zo velen van jullie hun spirituele zelf hebben ontdekt en beseffen dat ze onsterflijk zijn, hollen ze bang weg. Jullie zijn het die de rollen hebben omgedraaid, en zeer binnenkort zal hun machtsbasis volledig instorten. Hun macht zat niet in de aantallen, want in feite bestaan de Illuminatie uit een heel gering aantal maar ze hebben ten koste van jullie buitengewone rijkdom vergaard. In de fysieke sferen is met geld praktisch alles te koop, van exotisch wapentuig tot individuele loyaliteit, en zij hebben dit vrijwel zonder tegenspraak gedaan. Zoals jullie inmiddels zullen weten, is de financiële toestand van de wereld precair en aan het instorten en daarmee verdwijnt hun machtsbasis. Wanneer ze eenmaal ernstig zijn verzwakt, zullen wij door middel van onze Bondgenoten onze maatregelen nemen en ervoor zorgen dat zij zich niet kunnen herstellen.

De volgende stappen zullen heel snel volgen, hetgeen jullie allemaal plezier zal doen na geduldig te hebben gewacht op wat jullie de “lancering” zouden kunnen noemen. We moeten het beest ontwapenen zodat ze niet langer het vermogen heeft zich met jullie Ascentie te bemoeien. Zoals we vaak aangeven, is dat het belangrijkste deel van jullie afsluitende ervaring in de dualiteit. Niets zou echt beter bepaald of vaststaand kunnen zijn, omdat het goddelijk is verordend. Maak je daarom geen zorgen over de uitkomst en hoezeer wij ook weten dat jullie graag een gemakkelijke overgang zouden hebben, wat jullie ook te verduren hebben, het zal van korte duur zijn. Als je in het centrum blijkt te zitten van een bepaalde actie, weet dan dat je van te voren wist dat je er zou zijn. Wanneer dit tot moeilijkheden leidt, zie het dan alsjeblieft als een les die geleerd moest worden, want karma wordt tot in de laatste dagen van deze cyclus uitgewerkt. Als je er op deze manier naar kan kijken, zal het je niet zo hard raken als anders het geval zou zijn.

Is het niet zo dat deze tijden zo uitdagend zijn dat duidelijk is dat mensen op de proef worden gesteld om te zien of ze geleerd hebben medelevend te zijn. Er is juist op dit moment zoveel hulp vereist in de armere gebieden van de wereld. Het gezegde “behandel anderen als je zelf behandeld zou willen worden” komt in gedachten, en als jullie je Eén voelen met alle leven, zul je handelen. In feite ondersteunen mensen over het algemeen anderen in extreme omstandigheden, en elke daad van vriendelijkheid die wordt geplant, creëert een nieuw punt van Licht op Aarde. Schooltijd op Aarde is bijna voorbij, en omdat jullie kracht hebben vergaard en bewust zijn geworden van jullie taken, zullen de laatste dagen voorbij vliegen. Wij zijn ons te allen tijde bewust van wat er gaande is, en wij werken op veel manieren om de impact van wat er gebeurt te verminderen om jullie pad zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Wanneer we jullie vertellen dat jullie je eigen realiteit hebben gecreëerd, verwijzen we naar de periode waarin jullie in de lagere vibraties verbleven. In de huidige cyclus werd het dieptepunt aan het begin van de vorige eeuw bereikt. Oorlog voeren werd meer gemechaniseerd en jullie ontwikkelden methoden om massa’s zielen sneller te kunnen doden. In de Tweede Wereld Oorlog breidden jullie dit uit naar degenen die er niet direct bij waren betrokken, en de tol hiervoor bereikte onvoorstelbare niveaus. Sindsdien hebben jullie geavanceerd wapentuig ontwikkeld waarmee gebieden kunnen worden verwoest met bijna het volledige verlies van alle leven en de hele wereld liep gevaar. Gelukkig kregen wij toestemming om een einde te maken aan eventuele ambities van de duistere Wezens om een Derde Wereld Oorlog te beginnen. Het zou de potentie hebben gehad om de Aarde volledig te vernietigen en dat mocht onder geen omstandigheid worden toegestaan.

Jullie waren evengoed niet in staat te stoppen wat er in het verre verleden is gebeurd, en dat speelde zich ver af voor jullie geschreven geschiedenis. In die perioden vonden er Galactische oorlogen plaats en kolonisatie door de duistere Wezens breidde zich uit naar de Aarde. Verschillende beschavingen zijn sinds die tijd gekomen en gegaan, maar hebben hun stempel op de Mensheid achtergelaten. De Aarde werd een planeet die letterlijk een gevangenis was, en slechts de komst van het Licht heeft jullie opgetild en bevrijd. Een dergelijke vooruitgang mag niet worden verspild of stopgezet op zo’n belangrijk moment in jullie evolutie. Dus hier staan jullie nu op de drempel van het ervaren van een grote verandering die de Aarde in voorbereiding op Ascentie van de duistere energieën zal zuiveren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertrouw erop dat jullie begrijpen wat voor enorm grote stap vooruit jullie gaan nemen. We zullen allemaal hetzelfde pad bereizen, en het zal oplichten door het Licht van Liefde van miljoenen zielen die hun reis voltooien.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.