Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 24 oktober 2014

Mike Quinsey - SaLuSa, 24 oktober 2014

Geliefden, we horen de kreten van degenen die zich in steek gelaten voelen, en het moeilijk vinden om een doel in het leven te vinden. In het midden van de onrust die er gaande is zijn ze verward en niet in staat om een toekomst te zien voor zichzelf. Als zij alleen al de enorme omvang kunnen begrijpen van wat er plaatsvindt zullen ze ook zien dat grote veranderingen aankomen. Het Nieuwe Tijdperk is eerder dit jaar begonnen, toen de oude energieën begonnen af te nemen en werden vervangen door de nieuwe energieën, wat voorlopig betekent dat zij beiden jullie denken hebben beïnvloed. Echter, de nieuwe energieën zullen de oude vervangen en deze brengen vooruitgang en veranderingen, die duidelijk het pad dat de mensheid neemt aangeven. We realiseren ons dat jullie verward zijn door gebeurtenissen die plaatsvinden, maar als je een stap terugneemt en goed kijkt zie je dat dingen in hun voordeel aan het veranderen zijn. Ja, conflicten vinden nog steeds plaats en vrede op aarde lijkt mijlenver, maar de nutteloosheid van oorlog wordt al ingezien. Wezens met begrip omtrent het brengen van vreedzame oplossingen zijn opgestaan, en hun stem zal worden gehoord en opgemerkt.

Probeer voorbij de huidige onrust op aarde te kijken en weet dat jullie toekomst is verzekerd. Veel groepen uit de hogere niveaus ondersteunen jullie en gebruiken hun invloed om vrede te bewerkstelligen. Ze kunnen jullie hun hulp niet opdringen maar zijn er klaar voor wanneer jullie op de juiste wijze reageren. Toen jullie nog maar net de laatste Eeuw ingingen hebben jullie de vrijwillige keuze gekregen om te groeien in overeenstemming met jullie keuze van vooruitgang. Jullie kregen echter altijd begeleiding toen jullie je voor hulp wendden tot de hogere wezens. Maar vaak hebben jullie het genegeerd om zo je eigen weg te gaan, en dus zijn jullie op een pad gekomen van je eigen keuze. In overeenstemming met de vrije wil zijn jullie doorgegaan met groeien, maar in plaats van het streven naar eenwording met elkaar, ging de voorkeur uit naar het zelf te doen. Aldoor hebben jullie begeleiding gehad, maar uiteindelijk hebben jullie besloten welke richting jullie volgen. Dus als je terug kijkt op de geschiedenis van de Mens kijk je naar de resultaten van jullie keuzes.

Vandaag zie je een veel aanvaardbaarder situatie, daar de invloeden die jullie in een virtuele staat van oorlog hebben gehouden niet langer meer de macht hebben jullie in deze staat te houden. Overal om je heen is er een groeiende toename van vrede en verandering die zo krachtig zal worden, dat niets in staat is om de voortgang te stoppen. Het Nieuwe Tijdperk is begonnen en hoe meer van jullie zich erop focussen des de sneller het tot stand komt. Veel vooruitgang in de technologie wacht op dat moment, en als het komt gaan jullie vooruit in een snel tempo. Jullie vinden dan eindelijk vrede en dan zal er een grote samenkomst zijn van de mensen. Alle behoeften zullen geleidelijk worden vervuld en met onze hulp in een tempo dat zal jullie zal verrassen. Dus vragen we jullie om jullie geloof erin niet te verliezen. Weet dat de toekomst gezien is en dat je uit je huidige lijden zult worden opgetild. Het einde is al bepaald en niemand kan het veranderen, en in tegenstelling tot de vorige Eeuwen zal deze een "happy ending" hebben. De meerderheid van jullie zal de veranderingen nog tijdens jullie leven zien en bij sommigen gebeurt dit al.

Zoals altijd zorgen wij voor jullie en Moeder Aarde, aangezien ook zij sterk betrokken is bij de veranderingen die uiteindelijk een nieuwe aarde zullen zien ontstaan. Dit zijn natuurlijk wijzigingen die niet van de ene op de andere dag zullen gebeuren, maar het is goed dat je weet wat de toekomst inhoudt en dat je voorbereid bent. De Aarde is de plaats waar jullie de meeste vooruitgang hebben geboekt in een relatief kort tijdsbestek. Door dit te noemen, herinner ik jullie eraan dat jullie vele levens hebben geleefd onder allerlei verschillende omstandigheden en jullie zijn geholpen door die gidsen te kiezen waarbij jullie de meeste baat hebben. Jullie plukken nu zelf de vruchten van deze ervaring en velen van jullie hebben vooruitgang geboekt op het punt dat het niet meer nodig is om opnieuw te incarneren in de lagere trillingen. Niemand kiest wie klaar is om hem/haar te verlaten, en het gebeurt door automatische selectie op basis van het niveau dat je hebt bereikt. Verheug je en heb goede moed aangezien je lange reis er bijna op zit en blijf stevig in het Licht.

Het hele Universum wacht op het menselijk ras om vooruit te gaan en het is een veel groter moment in jullie evolutie dan jullie waarschijnlijk kunnen beseffen. Na jullie Ascentie zal er veel vreugde zijn en oude vrienden en collega's uit vele incarnaties zullen deelnemen aan de vieringen. Wij van de Galactische Federatie die jullie avonturen hebben gevolgd zullen ons eindelijk kunnen laten zien en jullie ontmoeten op Aarde. We hebben samen veel te doen in de nabije toekomst en we zullen helpen jullie aankomst in de hogere dimensies te versnellen en helpen je te vestigen. Dit zijn spannende tijden ongeacht wat er op Aarde gebeurt, zoals het Nieuwe Tijdperk dat veel sneller opdoemt dan ooit tevoren.

Wat jullie in deze stadia van de afsluiting van het oude Tijdperk wordt getoond zijn de uitersten van degenen die nog steeds niet hun overtuigingen kunnen loslaten. Toch is het eenvoudige antwoord echter te erkennen dat alle zielen Een zijn. Onder dergelijke omstandigheden doe je jezelf ook aan, wat je een ander aan doet, omdat je niet kan worden losgekoppeld van een gebeurtenis. De "Eenheid" is voltooid en als een collectief bepalen jullie welk pad de Mensheid neemt. De enige uitzondering is wanneer machten, groter dan die op aarde, besluiten om in te grijpen en jullie toekomst bepalen. Dit is vaak gebeurd aan het einde van een cyclus wanneer die werd afgesloten. Echter, het beïnvloedt jullie vrije wil, die jullie ten allen tijde uitoefenen, niet. Uiteraard zijn er altijd invloeden die jullie op de een of andere manier aantrekken, die jullie in staat stellen een vrijwillige keuze te maken. Persoonlijk maken jullie je eigen keuze m.b.t. welk pad je neemt, maar er zijn bepaalde voorwaarden die van toepassing zijn, afhankelijk van jouw uiteindelijke doel.

Ik ben SaLuSa van Sirius en naarmate de tijd verstrijkt stel ik vast dat meer zielen hun bewustzijn beginnen te verhogen en dat het Licht zich steeds meer uitbreidt. Er komt een steeds duidelijker onderscheid aangezien degenen die de weg van het Licht hebben gekozen zich uit de duisternis verheffen. Het is onvermijdelijk dat ze voorop zullen gaan en uiteindelijk hun plaats in de hogere trillingen innemen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Elene, Revisie: Rob

Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl