Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 24 juni 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 24 juni 2016

Mike Quinsey

Jullie potentieel is zo groot dat met het juiste geloof/instelling, jullie alles kunnen dat jullie willen en terwijl jullie trillingen hoger worden geldt eveneens dat jullie potentieel groter wordt. Positief denken is voor jullie al gebleken te werken en misschien is een typisch voorbeeld hiervan zelf-genezing. Opnieuw is het een kwestie van geloven-in-jezelf evenals een positieve benadering van dat wat je wenst te bereiken. Te zijner tijd zullen jullie zo succesvol worden in het zelf-genezen dat het inzetten van je vermogens een tweede natuur zal worden. Uiteraard zal dit in groepsverband exponentieel toenemen, maar zelfs dan zal dit alleen gebeuren zolang de ziel vrij is van karmische kwesties die ervoor zouden kunnen zorgen dat dit wordt geblokkeerd.

De wereld maakt een periode van opschoning door aangezien uitstaande karmische kwesties worden opgeruimd. Het resultaat is consistente problemen die niet geholpen worden door de pogingen van de Duistere Garde die proberen hun veranderingen aan jullie op te dringen. Hun succes wordt beperkt door de Troepen van het Licht die al hun activiteiten nauwgezet volgen. Jullie zullen binnenkort een punt bereiken waar ze niet meer in staat zullen zijn jullie levens te beïnvloeden. Ze ervaren reeds beperkingen en verliezen de kracht die hen ervan overtuigde dat ze zouden slagen in de afronding van het beheersen van de Mensheid. Dit zal niet worden toegestaan en de Mensheid zal geleidelijk aan uit hun greep worden bevrijd.

De meest verbazingwekkende onthullingen zullen binnenkort aan jullie openbaar worden gemaakt en dit zal jullie helpen om aan de waarheid omtrent jullie werkelijke bestemming te wennen. Wees ervan verzekerd dat jullie verrukt zullen zijn over wat er voor jullie ligt en iedere poging zal worden gedaan om het nieuws op een voorzichtige manier aan jullie te brengen. Zo vele zielen zijn nog steeds blind voor wat er om hen heen gaande is en in sommige gevallen zou het beter zijn om de waarheid niet te kennen. Ze zijn bang dat het hun leven zal veranderen terwijl ze nu gelukkig zijn. Wanneer de waarheid echter geleidelijk aan wordt onthuld zal voor hen al snel duidelijk worden dat er een gelukkige toekomst in het verschiet ligt. De veranderingen zullen zich snel aandienen en ze zullen jullie bevrijden van de voortdurende druk om zo veel mogelijk van jullie tijd op het werk door te brengen. In werkelijkheid zouden jullie veel méér tijd voor jezelf moeten hebben en in staat moeten zijn je eigen dromen te volgen die jullie met blijdschap vervullen en die bevrediging geven. Jullie zijn niet bedoeld om slaaf te zijn en om te moeten werken simpelweg om te kunnen bestaan. Uiteindelijk zullen de levensbehoeften aan iedere ziel gegeven worden, het daarbij mogelijk makend om meer tijd met familie door te brengen en je eigen interesses te volgen.

Terwijl de tijd verstrijkt zal geleidelijk aan je werkelijke geschiedenis aan jullie worden geïntroduceerd, evenals de plannen voor jullie toekomst. Er zal een grote sprong voorwaarts worden gemaakt die de gemiste kansen om de Nieuwe Tijd te betreden goed zullen maken. Van belang hierbij is de aanstelling van mensen die met de verantwoordelijkheid van het nemen van leiding kunnen omgaan. Dergelijke veranderingen zijn goed en wel onderweg en klaar om te worden geïmplementeerd wanneer het juiste moment daar is en dat is wanneer degenen die dit zouden kunnen verstoren zijn verwijderd. Het plan voor jullie toekomst is reeds uitgewerkt en het zal jullie naar het “beloofde land” leiden waar vrede regeert en het leven een vreugdevolle ervaring is. Jullie zullen niet meer jarenlang de schade van het verleden hoeven goedmaken; alles zal in zeer korte tijd worden hersteld.

Jullie nieuwe leven zal zo anders zijn dan wat jullie tot nu toe gewend zijn en de veranderingen zullen uiterst welkom zijn en jullie veel genoegen schenken. Aangezien jullie trillingen hoger zijn geworden zullen jullie gedachten zich concentreren op permanente vrede en zal de Mensheid als één zijn met allemaal dezelfde doelen in gedachten. Oorlog en alles wat hiermee verband houdt zal iets uit het verleden worden en alle negativiteit en constante strijd zullen voorgoed verdwijnen. Er zal geen plaats of behoefte meer zijn aan oorlogstuig en iedereen zal in staat zijn haar/zijn leven in vrede te leven, samen met anderen. Dit zal in de meeste van jullie levens ontstaan en zeer binnenkort zullen jullie de eerste bewegingen in die richting kunnen zien.

De mensen maken zich zorgen over hun welzijn, maar terwijl de veranderingen worden geïntroduceerd kunnen jullie er zeker van zijn dat jullie gezondheid één van de belangrijkste zaken is met betrekking tot onze handelingen. Nieuwe behandelmethoden zullen worden geïntroduceerd die het mes van de chirurg overbodig zullen maken en bijwerkingen zullen niet aan de orde zijn. Er zal veel veranderen dat jullie volledig in de Nieuwe Tijd zal doen belanden met alle voordelen van dien. Ieder aspect van jullie leven zal uiteindelijk verbeterd worden, dus wanhoop niet, omdat alles van tevoren is gepland om een snelle overgang mogelijk te maken. De omvang van de taken is niet van belang aangezien we over onbeperkte hulpbronnen kunnen beschikken. Alle noodzakelijke handelingen zullen snel en met zo weinig mogelijk ongemak voor jullie worden afgerond.

In de nabije toekomst zullen de Troepen van het Licht het veilig achten om openlijk op Aarde te landen en wanneer ze dit doen zullen jullie in je werk worden bijgestaan en begeleid. Met onze geavanceerde methodes zullen problemen in een flits worden opgelost. Verbrandingsmotoren zullen uiteindelijk achterhaald raken met de enige reden dat jullie deze verspillende en verouderde machines niet langer nodig hebben. Vervuiling is uiteraard een andere reden en dit zal worden geëlimineerd waardoor jullie in staat zullen zijn om veel gezonder te leven. Er bestaan systemen die bijna onmiddellijke verplaatsing mogelijk maken waar het Duister al gebruik van maakt maar voor zichzelf heeft gehouden. Wees ervan verzekerd dat jullie te zijner tijd van alle voordelen van een moderne Tijd zullen kunnen genieten en dit zal jullie huidige verwachtingen ver overstijgen.

Te weten wat er in het verschiet ligt zou jullie het vertrouwen moeten geven om alle huidige problemen aan te pakken zodat ze voor eens en altijd zullen worden opgeruimd. Jullie werden altijd al geholpen in de zin van maatregelen die genomen werden en die ten behoeve zijn van jullie allemaal. Zo is het altijd al geweest aangezien het Menselijke Ras als geheel is voorbestemd om de cyclus met succes af te ronden. Voorgaande cycli zijn, zoals jullie in je geschiedenisverslagen kunnen lezen, op rampen uitgelopen en iedere keer moesten jullie van nagenoeg niets weer opnieuw beginnen. Dus jullie kunnen jezelf een schouderklopje geven omdat jullie er eindelijk in zijn geslaagd. Jullie hebben altijd begeleiding gehad, in de hoop dat jullie je doel zouden bereiken, maar de manier waarop heeft altijd van jullie afgehangen. De huidige stand van zaken op Aarde zou de indruk kunnen wekken dat jullie opnieuw niet succesvol zijn geweest maar toch is, zoals jullie binnenkort zullen ontdekken, het tegendeel waar.

Alles lijkt met zo een snelheid vooruit te gaan dat jullie het idee kunnen hebben dat je onvoldoende tijd hebt om aan al je behoeften tegemoet te komen. Jullie zouden dit als een goed teken kunnen beschouwen; dat de trillingen nog steeds hoger worden en geleidelijk aan de lagere achter zullen laten. Dus jullie kunnen een veel positievere periode tegemoet zien waarin al het werk dat is gedaan om meer Licht op Aarde te brengen haar beloning zal ontvangen. Het helpt zielen te ontwaken die door de lagere energieën werden onderdrukt en zal hen helpen om weer omhoog te rijzen, iets wat de bestemming van iedere ziel is. Blijf positief en houd deze kijk op de toekomst stevig in het vizier.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!