Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 17 juni 2016


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 17 juni 2016

Mike Quinsey

De Aarde gonst van geheime activiteiten, maar slechts weinig daarvan komt jullie ter ore omdat het Duister nog steeds de Pers beheerst ondanks het feit dat haar macht snel afneemt. De gewenste veranderingen voltrekken zich echter nog steeds en de volgende belangrijke verandering zal zijn wanneer de nieuwe Republiek van de Verenigde Staten officieel kan worden afgekondigd. Een nieuwe President is reeds aangewezen wat, tezamen met de dramatische veranderingen, de macht terug zal geven aan het volk. Het is een lange, moeilijke weg geweest voor hen die erbij betrokken zijn, maar het is de moeite dubbel en dwars waard geweest. Het zal een bevrijding betekenen van degenen die jullie allemaal in slavernij hebben gehouden. De “stille oorlog” over wie de macht over de Aarde en haar bewoners heeft, komt heel binnenkort tot een einde en jullie zullen opgelucht zijn te weten dat de dreiging die boven jullie hoofden hing verwijderd is. Om gevangenen op jullie eigen planeet te zijn zou al erg genoeg zijn geweest, maar er werden ook plannen gemaakt om de populatie drastisch te reduceren. Sommigen van jullie hebben ontdekt wie hier verantwoordelijk voor zijn en dit zal te zijner tijd aan iedereen worden onthuld, zodat jullie begrijpen wat er voor jullie in het verschiet lag.

Ongetwijfeld zullen velen zich afvragen hoe en waarom dergelijke omstandigheden zich voor kunnen doen, maar wees ervan verzekerd dat jullie in de loop van de tijd geïnformeerd zullen worden over jullie ware geschiedenis. Houd in gedachten dat alle zielen door hun vele incarnaties een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor de uiteindelijke omstandigheden die jullie hebben ervaren en als een beschaving hebben jullie je eigen toekomst in de structuur van de tijd geprojecteerd en je eigen ervaringen gecreëerd. Natuurlijk heeft de duistere Garde profijt gehad van het oorlogszuchtige Mensenras, zodat ze voor hen gunstige situaties konden creëren die de condities van gebrek en wanorde voort konden laten duren.

Gedurende een lange periode heeft iedere ziel vele incarnaties doorgemaakt en nu de oude cyclus haar doel heeft gediend kunnen jullie het veranderingsproces zien dat zal resulteren in het ontstaan van een nieuwe cyclus. Het is een cyclus geweest waarin vrije wil werd gerespecteerd. De duistere Garde heeft echter de kans gegrepen om jullie op je eigen planeet gevangen te nemen. Hun uiteindelijke doel was om het Menselijke Ras te domineren, haar vrijheid af te nemen en de populatie tot een hanteerbare omvang te reduceren. Door jullie vele jaren listig in een staat van “gebrek” te houden en de waarheid bij jullie weg te houden, hebben ze jullie in een tijdknoop te houden waar vooruitgang nagenoeg onmogelijk was. De Hiërarchie van het Licht heeft echter constant over jullie allemaal gewaakt en ervoor gezorgd dat de zaken niet uit de hand liepen. Jullie toekomst is reeds vastgelegd en door hun inspanningen en de loyaliteit van Lichtwezens op Aarde, die de hen bezorgde uitdagingen hebben overwonnen, zijn ze de negativiteit ontstegen en hebben ze de weg naar Ascentie bereid die door eenieder die zijn/haar trillingen heeft verhoogd, betreden kan worden.

Het verblijf op Aarde is een grote uitdaging, maar toch hebben vele, vele zielen gesmeekt om een kans om het leven erop te ervaren. Ze hebben zich gerealiseerd dat wanneer je deze uitdagingen kunt overwinnen, je je op een snelweg bevindt richting de ontwikkeling voorbij de derde dimensie en dat je deze cyclus achter je kunt laten. Wat je ook doet, er zijn altijd Lichtwezens die je van dienst zijn op het moment dat je ze nodig hebt. Ze bemoeien zich niet op een andere manier met je leven en zo ben je in staat de zaken te ervaren zoals jij dat wenst. Wanneer je echter onjuiste beslissingen neemt, ben jij er zelf verantwoordelijk voor. Hierdoor maak je op spiritueel niveau een groei door en assimileer je het besef dat Alles Eén is.

Op het moment verkeert de Aarde in een staat van onrust en het is de wens van Moeder Aarde om veranderingen in het leven te roepen, zodat ze een begin kan maken met haar opschoning die haar geleidelijk aan terug kan brengen naar haar oorspronkelijke staat. Ze heeft voortdurend veel van zichzelf gegeven door de Mens absolute vrijheid van expressie toe te staan en ze heeft door achteloze zielen die haar hebben misbruikt, veel geleden. Dit kan niet langer zo doorgaan en als de Mens niet verandert zal ze het heft in eigen handen moeten nemen. Desondanks wordt er zorg voor gedragen dat er geen schade aan het leven wordt toegebracht, maar in sommige gevallen is dit onvermijdelijk. Er dient eveneens rekening te worden gehouden met karmische situaties en deze kunnen een natuurlijk onderdeel zijn van de veranderingen, aangezien niets van enig belang toevallig gebeurt.

Iedere ziel helpt mee de toekomst te creëren, aangezien jullie collectieve energie jullie leidt. Uiteraard kunnen de acties van individuele personen op de één of andere manier een grote invloed hebben. Jullie waarnemingen worden voortdurend beïnvloed door gedachtevormen die je naar jezelf toe trekt, zoals “soort zoekt soort”. Maar weinig mensen begrijpen dat dat waar je je op focust, of je het nu in je beoordeling ziet als “goed of slecht”, je met méér van hetzelfde verbindt. Dus het is het verstandigst om je niet in te laten met zaken van negatieve aard. Het kan zijn dat je erover wilt lezen, maar het is beter geen energie te besteden aan iets wat voor méér van hetzelfde zou zorgen. Het leven kan zéér ingewikkeld lijken, maar de meeste zielen volgen simpelweg hun wensen zonder al te veel over de consequenties na te denken.

Houd in gedachten dat jullie werden geboren met een levensplan dat kansen op jullie pad laat komen om te kunnen worden uitgespeeld. Elke ziel heeft in meer of mindere mate doelen om te bereiken, die, mits jullie succesvol zijn, jullie behoorlijk snel vooruit laten gaan. De meeste ervaringen zullen andere zielen erbij betrekken die daar eveneens van profiteren. Karma kan soms een ingewikkeld web weven, maar uiteindelijk zullen alle betrokkenen ervan profiteren. Wat jullie natuurlijk niet weten is welke lessen door iedereen worden geleerd. Jullie hebben een gezegde dat zegt “elke goede daad verdient een andere” en dat is in essentie waar, en hoe meer je van jezelf geeft, hoe meer dat naar je terugkomt via de Wet van Aantrekking.

Op een bepaalde manier is het maar goed dat jullie je niet bewust zijn van wat er gaande is in de echte wereld. Jullie hebben al genoeg op je bordje terwijl de huidige machthebbers vechten voor controle over de wereld, en de Lichttroepen doen wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat er niets uit de hand loopt of het hogere plan voor jullie Ascentie in gevaar komt. Veel mensen begrijpen niet hoe de Duistere Garde zoveel controle over jullie leven heeft gekregen. Het is heel langzaam, gedurende vele, vele jaren gegaan en daardoor hebben jullie je niet gerealiseerd hoe jullie vrijheid wegsleet. In werkelijkheid werden jullie ernstig onderdrukt en onderworpen aan condities die expres werden gecreëerd zodat de duistere Garde jullie kon controleren.

Wees echter niet te zeer bezorgd, aangezien de Lichttroepen in werkelijkheid de algehele controle hebben en zelf beperkingen toepassen om te voorkomen dat de duistere Garde de volledige controle krijgt. Hun plan voor jullie bevrijding uit hun klauwen en controle is klaar, en alles gaat goed vooruit ondanks de condities die momenteel op Aarde bestaan. Op het juiste moment zijn vele voordelen klaar om aan jullie te worden gegeven die jullie onmiddellijk zullen verheffen. Jullie hebben al gehoord over de vele apparaten die jullie wachten en die jullie manier van leven voor altijd volkomen zal veranderen – de toekomst is van Goud.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen. Moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Last van chronische pijn, slapeloosheid of ziekte? Wietolie kan helpen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge