Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, May 24, 2010

SaLuSa, May 24, 2010

Dit wordt zonder twijfel een jaar waar men op terug gaat kijken als zijnde een zeer historisch jaar met betrekking tot jullie evolutie. Het is een tijd waarin jullie ogen voor de waarheid worden geopend en waarin jullie je macht terug gaan eisen. Wat jullie is ontnomen, zal worden teruggegeven zodat jullie een nieuwe periode van zelf-bekrachtiging beginnen. Het duurt enige tijd voor een volledige restitutie middels wettige middelen is bereikt, maar de basis is al gelegd. Degenen die onrechtvaardig hebben geheerst, zullen vertrekken zodat een meer spiritueel gefundeerde regering het over kan nemen. Deze zal van tijdelijke aard zijn totdat er een hervorming heeft plaatsgevonden om een regering te vormen die de goedkeuring heeft van de mensen.

Opeenvolgende regeringen zijn de marionetten geweest van de Illuminatie, zelfs als de vertegenwoordigers zich daar niet volledig van bewust waren. Hun macht heeft wereldwijd de politiek beïnvloed en indien nodig, werden steekpenningen en corruptie aangewend. De waarheid over hun activiteiten wordt echter blootgelegd en hun onwettige instituten worden op sluiting voorbereid. Er komt nu zo veel naar boven en dit zal door blijven gaan totdat elk facet van de aanwezigheid van de duistere machten is verwijderd.

In de tijd dat jullie aandacht wordt getrokken door gebeurtenissen in de wereld, blijft het Licht toenemen en creëert het de bescherming die nodig is voor jullie veiligheid. In het verleden slingerde de weegschaal van de ene naar de andere kant, maar nu zwaait het Licht de scepter. In de toekomst zal de weg voor jullie soepeler en gemakkelijker worden maar er kunnen wat storingen optreden want er is zoveel meer op te ruimen. Met Ascentie in gedachten zijn het allemaal positieve stappen en in de resterende periode voor Ascentie zullen er ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Deze zijn onvermijdelijk, gezien de omvang van de schade die jullie en jullie Aarde gedurende duizenden jaren is aangebracht. Het is niet alleen een herstel naar wat jullie voorheen hadden, maar ook het vervangen en vooruit helpen naar nieuwe niveaus die alles zullen verheffen. Het is allemaal bewust gepland om de voor Ascentie noodzakelijke toename van jullie bewustzijnsniveaus te versnellen.

Dierbaren, met jullie ervaring zouden jullie in staat moeten zijn door de komende periode van onrust heen te komen, zonder van je doel te worden afgeleid. Kijk ten alle tijden meer naar het eindresultaat, in plaats van naar wat er nog moet komen als onderdeel van de veranderingen. Maak je geen zorgen over hoe het wordt bereikt en wees ervan overtuigd dat alles zoals verordend zal eindigen. Geen macht op of buiten de Aarde kan daar verandering in aanbrengen en wij, van de Galactische Federatie, zijn belast met de zorg voor jullie succes. Het zal nu niet lang meer duren voordat jullie aan enkele van onze leden worden voorgesteld en dat zal een heleboel vrees en twijfel wegnemen, waar sommige mensen angstig zijn over onze aanwezigheid. Natuurlijk bestaan er negatieve Ruimte Wezens maar zij worden verhinderd zich met jullie Ascentie te bemoeien.

Veel ontwaakte zielen zoeken manieren om anderen te helpen hun pad te vinden, en dat wordt verwelkomd in een tijd waarin sommige hun eerste aarzelende zoektocht naar de waarheid beginnen. Het is aanbevolen dat jullie helpen wanneer daar om wordt gevraagd, maar schrik ze daarbij niet af door te proberen ze teveel in één keer te vertellen. Langzame vooruitgang, waarbij informatie zorgvuldig kan worden overwogen, is veel beter en het mag hen op geen enkele manier worden opgedrongen. Wanneer we eenmaal met jullie via de media kunnen communiceren, zal er een voortdurende stroom aan onthullingen plaatsvinden en met de eerste veranderingen kunnen jullie een hele serie programma’s verwachten die ontworpen zijn om jullie bewust te maken.

We willen zo graag dat jullie verder kijken dan de overtuigingen van de Mens die honderden jaren grotendeels onaangetast zijn gebleven. Jullie werden bij zo veel onderwerpen, zoals wetenschap en religie, geleid door geleerde academici die beweerden de waarheid te kennen. Feit is dat jullie nooit stopten met het verbreden van jullie inzicht en zelfs nu worden er grote stappen vooruit genomen. Sommige van jullie overtuigingen zijn het resultaat van oprechte pogingen om de feiten aan jullie door te geven. Maar in andere gevallen hebben ze doelbewust gemanipuleerd om het ego van de betrokkenen te bevredigen, of werd jullie willens en wetens regelrechte onwaarheden verteld. Jullie zullen zien dat veel van wat jullie is geleerd nauwkeurig zal worden onderzocht, en dat veel gebrekkig zal blijken te zijn. De waarheid zal ervoor zorgen dat jullie overtuigingen opnieuw worden beoordeeld, en zal door onweerlegbaar bewijs worden ondersteund.

Naarmate de tijd vordert, zullen jullie je ontwikkelen van iemand met beperkte kennis naar een Galactisch Wezen met volledig bewustzijn. Dan zullen jullie de Meester zijn die je in werkelijkheid bent, en je volledige potentiaal tonen. Er is weinig of geen gelijkenis met het Wezen dat jullie nu zijn met beperkt bewustzijn. Na duizenden jaren heel langzaam door verlichting je weg terug te vinden, staan jullie op het punt je in een reis te storten van immense betekenis en kansen. Het is alsof jullie nog maar net de kleuterschool hebben verlaten en voor de eerste keer de wereld daarbuiten zien. Wonderen en verbazingwekkende ervaringen staan op jullie te wachten en wanneer jullie er eenmaal meer over leren, weten we dat jullie nooit meer naar deze tijd terugkijken. Jullie ervaringen in de dualiteit zullen hebben bewezen positief te zijn geweest en jullie zullen nooit meer dat pad opnieuw hoeven te bewandelen.

Het is slechts relatief kort geleden dat jullie geest het inzicht heeft toegelaten dat jullie veel meer zijn dan wat men jullie voorheen liet geloven. Met de komst van het Ruimte Tijdperk hebben jullie je blik verruimd, door een ander leven te overdenken waarbij jullie in staat zijn voorbij de grenzen van de Aarde te reizen. Het zal er heel natuurlijk uitzien jullie prachtige wereld te verlaten en jullie plaats naast ons in te nemen. Als beschaving zijn jullie gevolmachtigde leden van de Galactische Federatie en wordt jullie toegang verleend tot alle mogelijkheden voor een schitterend opwindend leven. Jullie Aarde is in vergelijking hiermee een zelf verkozen gevangenis geweest van waaruit jullie nu de sleutels van de vrijheid krijgen aangeboden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben trots om te gaan met de prachtige zielen van de Aarde. De Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchieën geloven dat jullie voldoende zijn ontwaakt om de mogelijkheid voor Ascentie, die jullie wordt aangeboden, te accepteren. Het vraagt er weinig voor terug, en jullie zullen weten of je klaar bent om een grote stap in de toekomst te zetten, en of je op het pad naar Ascentie zit. Velen hebben die beslissing al genomen, maar degenen die nog weifelen wordt hun kans om jullie te vergezellen niet ontnomen, al begint de tijd krap te worden. Een beslissing zal heel spoedig op de ene of de andere manier genomen moeten worden, want het alternatief van Ascentie is nieuwe ervaringen opdoen op een plaats in de dualiteit. We zouden jullie allemaal willen laten ascenderen maar jullie vrije wil om anders te mogen kiezen is van groter belang.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.