Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, May 26, 2010

SaLuSa, May 26, 2010

Vergeet nooit de kracht van het denken, want het is in staat jullie individueel of collectief te helen en jullie toekomst te bepalen. Dus wat er ook aan de horizon opduikt, jullie kunnen beslissen hoe het zich in jullie levens manifesteert. De komende veranderingen die jullie gaan verheffen zijn welkom, maar er zijn ook andere die fysieke veranderingen aan de Aarde omvatten. Afhankelijk van waar je woont hoeven ze weinig of geen effect op je te hebben, en onze aanwezigheid zal er bovendien voor zorgen dat ze op zo’n manier worden geregisseerd dat maximale schade wordt voorkomen. Jullie visualisatie om een harmonieuze en balancerende energie te introduceren zal, wat er ook om jullie heen gebeurt, helpen de effecten ervan te verminderen. Houd ook in gedachten dat hulp van buiten, zoals van ons, gemakkelijker beschikbaar is wanneer jullie gebeden of smeekbeden worden ontvangen. Het is bijvoorbeeld alleen van de laatste tijd dat jullie een krachtige oproep aan ons om hulp hebben gedaan, en dat heeft ons toestemming gegeven om te reageren. Zonder een dergelijk verzoek zou het anders als strijdig met jullie vrije wil worden beschouwd.

Op Aarde hebben jullie draconische wetten die vaak noch eerlijk, noch gerechtvaardigd zijn en die in feite louter zijn ingevoerd om stevig controle te houden over alles wat jullie doen. Jullie zijn net als wij onderhevig aan Universele Wetgeving, en als deze niet wordt nageleefd, grijpen zelfs hogere krachten in. Dit is bij jullie beschaving vele malen gebeurd en resulteerde in bijeenkomsten en besprekingen om over de juiste manier van handelen te beslissen. Wijze zielen geven een oordeel bij dergelijke aangelegenheden en wij houden ons aan hun besluiten en volgen die op. De Mens neigt ernaar gehaast te zijn en kijkt nog niet naar het effect van zijn daden op anderen. Oorlogen zijn bijvoorbeeld de manieren van hen die geen begrip hebben van de eenheid van Al Dat Is. Ze lopen niet alleen immens karma op maar zetten jullie evolutie heel ernstig achteruit. Het moedwillig doden van onschuldige mensen als een methode om jullie conflicten te beslechten is een grove belediging van jullie Schepper. Jullie hebben absoluut geen recht het leven van een andere ziel te benemen, en het feit dat dergelijke gruwelen plaatsvinden, geeft aan hoe onderontwikkeld sommigen van jullie zijn. We zijn echter blij te kunnen vertellen dat wanneer Liefde en Licht zich over de Aarde hebben verspreid, men dan de heiligheid en kostbaarheid van het leven ook gaat begrijpen.

Besef dat wanneer jullie het pad naar Ascentie bereizen, jullie bewustzijn ook toeneemt en dat jullie hele concept en begrip van het leven zal veranderen. Alleen God kan leven, zoals jullie het kennen, creëren en de Mens zal nooit zijn eigen creaties kunnen bezielen. Ja, de Mens kan vormen met beperkt bewustzijn creëren of hybriden, maar het is slechts een voertuig om door een ziel te worden bewoond. Zien jullie Dierbaren, waarom jullie een andere ziel niet kunnen “bezitten”, die een vrije geest is om ervaringen op te doen zoals zij zelf verkiest? Wanneer twee zielen besluiten zich voort te planten, heeft de ziel die hun fysieke creatie aanneemt, hen als ouders uitgekozen. Dat is inderdaad een ziel om zielsveel van te houden, te begeleiden tijdens haar kindertijd en om, waar mogelijk, ruimte te geven aan het laten volgen van haar zelf verkozen levensplan. Zoals ouders vaak hebben ervaren, heeft een ziel een krachtige drang om haar eigen instincten op te volgen en heeft uitgesproken opvattingen over waar haar toekomst ligt. Wees trots op zo’n ziel en weet dat jullie zijn uitgekozen omdat jullie iets van waarde aan elkaar te geven hebben.

Het leven is niet zo gecompliceerd als het mag lijken, en als jullie Universele Wetgeving begrijpen zoals de Wet van Aantrekkingskracht, kunnen jullie veel doen om succesvol te zijn. Karma wordt vaak herhaald omdat lessen niet geleerd worden, en ze blijven je confronteren tot het wel het geval is. Wees ervan overtuigd dat het met behulp van deze wetmatigheid is dat jullie je pad hebben uitgezet en als je weet hoe je dit kan gebruiken, zal het daardoor een stuk gemakkelijker worden. Natuurlijk heeft jullie levensplan voorrang en jullie Gidsen zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat deze wordt uitgevoerd. Jullie willen liever geen lessen herhalen als dit is te voorkomen. We horen jullie zo vaak vragen, “waarom ik”, wanneer er iets onplezierigs in jullie leven gebeurt, maar denk zorgvuldig na over de lessen die het je geeft. Houd ook in gedachten dat er soms een ziel incarneert en de bijbehorende gevolgen accepteert, om gewoon een andere ziel te helpen. We moeten jullie daarom opnieuw vertellen dat er geen bestraffing mee gemoeid is en dat God onvoorwaardelijk van jullie blijft houden, ongeacht wat jullie denken.

Het is alleen maar natuurlijk dat iedere ziel ernaar verlangt geliefd te zijn en als jullie eerst van je Zelf houden zal het gemakkelijker zijn dit tot uitdrukking te brengen naar anderen. Zie in jezelf en anderen de goddelijke zelf die jullie allemaal zijn, en laat alle beoordeling los. Je zal merken dat het leven plotseling anders voelt, en dat er een vrede zijn intrede doet die zijn gelijke niet kent. Leef, en laat alles leven om je heen, en zegen al die zielen die je reis met je delen. Jullie zullen een bron van inspiratie voor hen zijn, en zij zullen beginnen te begrijpen dat de Mens een bewust Wezen is. De dualiteit heeft jullie, zoals het was, voor de leeuwen gegooid, en jullie hebben gevochten om je waardigheid te behouden en het recht om over je eigen toekomst te beslissen. Houd vast aan jullie overtuigingen maar wees je altijd bewust van de mogelijkheid om een positieve stap vooruit te zetten. Laat niemand zijn overtuiging aan je opdringen, in het bijzonder niet wanneer die op angst is gebaseerd. De energie van Liefde is zuiver en komt van de Schepper naar jullie, kent geen onzuiverheid en is alles wat zal overblijven nadat de veranderingen hebben plaatsgevonden.

Wanneer jullie je verder ontwikkelen richting Ascentie, zullen jullie merken dat de veranderingen in het Zelf uitgesprokener worden. Jullie zullen met zekerheid weten dat jullie bewustzijn zich uitbreidt, zoals verwacht mag worden van iemand die het pad van Licht en Liefde volgt. Dat zal jullie garantie zijn dat jullie goed op het pad zitten naar Ascentie, en dat jullie fysieke lichaam kristallijn wordt. In feite is dat nodig als jullie met je fysieke lichaam gaan ascenderen, dat anders niet in de hogere vibraties zou kunnen bestaan. Wanneer jullie de eindtijden naderen, zullen jullie voldoende leiding krijgen over wat je kan doen om klaar te zijn voor een schitterende verheffing. Het zal natuurlijk slechts één fase zijn in een voortdurend proces, dat jullie zelfs hoger voert naar sferen van Licht.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en wanneer jullie nauwere omgang hebben met de leden van de Galactische Federatie, zullen jullie je bewuster worden van het niveau waar je naar toe gaat. Wij zijn echt jullie toekomstige zelf, en in ons zullen jullie alle kwaliteiten zien die deel uitmaken van jullie Hoger Zelf. Wij herinneren jullie er zo vaak aan dat jullie veel meer zijn dan jullie beseffen, en dat gebrek aan erkenning is het gevolg van duizenden jaren van onderworpenheid, die jullie ware identiteit heeft verhuld. Jullie status is door de Illuminatie verlaagd en vervormd, met de bedoeling jullie in het duister en de onwetendheid te houden. Dat verandert allemaal nu, en jullie kunnen beginnen de ware jij tot uitdrukking te brengen; een liefdevolle en vreedzame ziel.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.