Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 20, 2009

SaLuSa, November 20, 2009

Welke actie er ook wordt ondernomen om jullie eronder te houden, het zal van geen nut zijn doordat er in toenemende mate dringende stemmen te horen zijn die rechtvaardigheid en waarheid zoeken. Jullie vertrouwen in degenen die zijn gekozen om de wet vast te stellen en te handhaven, heeft het laagste dieptepunt ooit bereikt. Jullie zijn nu wijzer en kunnen niet voor de gek worden gehouden door de sluwe plannen die altijd bedoeld waren om jullie tot slaaf te maken. Jullie zijn bereid vragen te stellen over wat er aan jullie als reden wordt gegeven voor het ter zijde schuiven van jullie rechten en toch krijgen jullie weinig reactie van de verantwoordelijken. De zogenaamde “griep pandemie” is het huidige voorbeeld van hoe degenen aan de macht, die jullie zouden moeten beschermen, in plaats daarvan hun verantwoordelijkheid ontlopen. Er bestaan echter moedige zielen die zogezegd “hun nek uitsteken” en hun geweten volgen dat hen uit naam van gerechtigheid aandrijft. Wees ervan overtuigd dat wij ons bewust zijn van deze Dierbare Wezens en dat we hun vooruitgang volgen en bescherming geven, voor zover wij mogen. Jullie zullen dergelijke zielen herkennen door hun toewijding aan hun zaak en jullie support zal helpen hun vastbeslotenheid te versterken om door te gaan. De algemene bewustwording dat jullie, de mensen, niet jullie vrijheid van meningsuiting zijn kwijtgeraakt, helpt de waarheid te verspreiden over wat er uit jullie naam gebeurt. Jullie collectieve bewustzijn wordt zodanig dat het de duistere Wezens veel zorgen baart omdat ze zien dat hun pogingen om hun plan te versnellen, worden verhinderd.

Hierdoor zullen jullie zien dat de mensen die weinig aandacht hebben geschonken aan wat er om hen heen gebeurde, een verandering in bewustzijn zullen ervaren en zich bewuster worden van uiterlijke gebeurtenissen. Dit is grotendeels het resultaat van de nieuwe hogere energieën die nog steeds naar de Aarde worden gezonden. Ze zijn subtiel maar krachtig, aangezien ze de Mensheid op zo’n tempo verheffen dat het niet te overweldigend is. Dit zal doorgaan en jullie helemaal meevoeren naar Ascentie waarop het niveau’s zal hebben bereikt waardoor het ook plaats kan vinden. Voor sommigen zijn de nieuwe energieën moeilijk te accepteren omdat ze aan hun hart trekken en een reactie zoeken waar ze nog niet op zijn voorbereid. Het is echter te hopen dat velen zich er bewust van worden en zich aansluiten bij degenen die bestemd zijn om te ascenderen.

Er bestaat geen enkele twijfel in onze gedachten dat jullie de op jullie pad geplaatste beperkingen en obstakels zullen overwinnen. Wanneer aan de waarheid wordt vastgehouden is dat een krachtige energie die niet door de donkere energieën kan worden beïnvloed tenzij jullie twijfels vasthouden en ze binnen laten sluipen. Houd vast aan jullie waarheid, onafhankelijk wat er naar jullie wordt gegooid, totdat je goede redenen hebt om een andere kant op te gaan. Niemand anders weet precies waar jullie je bevinden op het pad dat je hebt uitgekozen of heeft het recht jullie te beoordelen. Alle ervaringen worden met een reden uitgezocht omwille van jullie eigen persoonlijke lessen en het gaat om degenen die er direct betrokken bij zijn. Houd van elkaar, los van wat je aan de buitenkant ziet, en door dit te doen zullen jullie snel helpen de energieën op Aarde verder te verhogen.

Diegenen van jullie die jullie innerlijke ziel hebben gevonden, hebben zich voorbij het eigen ego ontwikkeld. Het is niet dat jullie ego iets anders is dan jullie zelf maar het is jullie geprogrammeerde zelf dat is opgebouwd door jullie uitwendige ervaringen. Balans ontstaat wanneer beide vanuit jullie Hoger Zelf werken en een Eenheid vormen. Dan zullen jullie zeker op een Lichtniveau werken dat het Licht in alle andere zielen herkent. Onvoorwaardelijke Liefde is niet gemakkelijk te bereiken terwijl je op Aarde bent maar toch zouden jullie het tot jullie doel moeten maken.Het zal komen wanneer jullie je realiseren dat jullie allen Een zijn en dat er geen afscheiding is tussen jullie, behalve wat je zelf hebt aangebracht. Jullie evolutie is op weg naar een schitterende verheffing naar de hogere bewustzijnsniveau’s. Aanvaard het door naar de hoogst haalbare idealen te leven en behoud ze onder alle omstandigheden. Maak je geen zorgen als jullie je vergissen want alle ervaringen van de ziel zullen op en neer gaan. Van jullie wordt niet verwacht in een nachtje perfect te zijn maar probeer te leven naar het hoogste beeld dat jullie van jezelf hebben.

Zoals we jullie vaak in herinnering brengen, en we doen het opnieuw, zijn jullie niet alleen op jullie reis, roep daarom je Gidsen aan als het moeilijk wordt, of wie je ook gelooft bij je te zijn. Jullie zouden verbaasd zijn als jullie wisten hoeveel er voor jullie wordt gedaan. Soms beschouwen jullie ervaringen als geluk of toeval, terwijl het vaak het resultaat is van “tussenkomst”door degenen die met jullie mee reizen. Stem je af op je Hoger Zelf en op rustige momenten kun je antwoorden opmerken voor welke problemen je dan ook bezig houden. Die perioden van absolute stilte en vrede zijn essentieel voor jullie welzijn en hiervoor zou als het mogelijk is, tijd moeten worden vrijgehouden. De stress van het moderne leven is ongezond en in de loop van de tijd zal dit ophouden te bestaan omdat jullie uiteindelijk worden bevrijd van de druk te moeten werken voor levensonderhoud. Er komt een dag waarop jullie werk zal bestaan uit aangename, zelf verkozen bezigheden.

Er wacht zo veel op jullie dat jullie zal verheffen uit de oude methoden die jullie tot slaaf maakten en die jullie opzettelijk ondergeschikt maakten aan de machtsmanipulatoren die jullie wereld hebben gecontroleerd. Hun tijd is bijna voorbij maar zij weigeren hun ambities op te geven om de wereldbevolking volledig te controleren. Jullie worden wijzer met betrekking tot wat er heeft plaatsgevonden en jullie vragen staan als het ware aan de deur te rammelen waardoor ze angstig weg rennen. Alle grote rijken die met macht werden gesticht en in stand gehouden, zijn uiteindelijk ingestort, zoals jullie geschiedenis laat zien. Zij kunnen nergens heen, al hadden ze plannen om de planeet te verlaten om aan de consequenties van hun daden te ontsnappen. Jullie mogen er zeker van zijn dat er geen mogelijkheid is te ontsnappen aan gerechtigheid en dat is op iedereen van toepassing.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel me vereerd een zegsman te zijn namens de Galactische Federatie. Jullie worden als zeer ondernemende zielen beschouwd die onze hulp verdienen. Wat jullie niet alleen voor jullie zelf hebben ondernomen is een grote beproeving en ervaring om door de dualiteit heen te komen en terug te keren naar het Licht. Zo velen hebben het bereikt en de tijd dringt nu omdat de cyclus zijn voltooiing nadert. De gestarte reinigingsperiode is ongemakkelijk en vereist dat jullie blik stevig op de eindtijden wordt gericht. Ascentie is een absolute zekerheid en bewijs van de manifestatie ervan komt met de immer toenemende bewustzijnsniveau’s en het versnellen van de tijd. Zo velen van jullie zijn nu in het Licht gegrond en maken met een positieve intentie deel uit van de grote beweging die de fysieke veranderingen op Aarde tot stand brengt. Wat jullie in jullie visioen over de toekomst vasthouden maakt de manifestatie ervan nu mogelijk en jullie hebben veel bewijs over dergelijke veranderingen. Wij houden van jullie om wie jullie zijn en jullie worden allemaal overstelpt met onze zegeningen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.