Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 20, 2010

SaLuSa, August 20, 2010

Je kunt je soms afvragen wat wij doen om onze tijd te vullen. De meeste van onze taken betreffen het bestuderen van gegevens die worden verzameld door onze computers. Wij observeren bijvoorbeeld continu plaatsen waar wapens gereed staan voor gebruik. Onze opdracht is om ervoor te zorgen dat zulke massavernietigingswapens niet gebruikt worden, tot het punt waarop, als ze gelanceerd worden, wij ze zullen vernietigen. Het is ook de bedoeling dat wij oorlogen onder valse voorwendselen voorkomen, evenals elke poging om de spanning op te voeren tussen rivaliserende landen. Wij houden de voortgang tegen van alle verdere pogingen om het 11 september scenario te herhalen, omdat de Duisteren, zoals jullie wel weten, chaos en angst zullen creëren waar ze maar kunnen. Het is niet alleen de Galactische Federatie die hierbij betrokken is, maar ook onze bondgenoten die zich vaak midden in deze zaken bevinden. In algemene termen gezegd volgen wij Moeder Aarde, zodat wij kunnen voorspellen waar en wanneer veranderingen zullen plaatsvinden. Dat geeft ons de tijd actie te nemen om de gevaren te beperken, omdat wij niets kunnen beïnvloeden buiten de marges die ons gegeven zijn. Moeder Aarde moet worden toegestaan verder te gaan met Ascentie, en dat is natuurlijk van groot belang als jullie vooruit willen gaan samen met haar.

Zoals wij jullie soms vertellen, worden onze plannen continu aangepast aan de terugkoppeling die wij krijgen van onze computers en onze bronnen op Aarde. Wij weten waar gebeurtenissen zich waarschijnlijk zullen voltrekken maar niet noodzakelijkerwijs de details ervan, omdat er meestal een aantal opties zijn. Het belangrijkste punt is dat de uitkomst van deze cyclus verzekerd is, en dit zal onder geen enkele omstandigheid veranderd worden. Te zijner tijd zullen jullie allemaal weten wat er gepland is, en dat zal jullie je vrijheid teruggeven en jullie voorbereiden voor Ascentie. Er zijn momenten dat je denkt dat er geen verdediging is tegen de Duisteren, maar omdat wij weten wat zij van plan zijn wordt hun bedreiging beperkt door ons. Herinner je dat wij de wetten van de vrije wil moeten respecteren, evenals de karma situaties waar jullie verantwoordelijk voor zijn. Deze kunnen hele tijdperken terug ontstaan zijn en kunnen worden uitgespeeld op elk passend moment. Jullie reden om door dualiteit te gaan is het leren van lessen, en het zou niet helpen als wij die zouden verkorten.

Indien nodig zijn wij op afroep beschikbaar door het hele Universum en wij hebben miljoenen schepen in onze vloot tot onze beschikking. Er zijn ook miljoenen aantallen personeelsleden van de diverse beschavingen die met ons samenwerken, dus in feite kunnen wij hen wijd en zijd verspreiden. Zij zijn allemaal zoals wij in die zin dat zij hoge niveaus van spiritualiteit bereikt hebben, en zij leven in de hogere dimensies die veel verder ontwikkeld zijn dan de dualiteit zoals jullie die kennen. Dus waarom zijn wij hier zouden jullie je kunnen afvragen? Het antwoord is dat alle geascendeerde Wezens handelen in dienstverlening aan andere zielen die zich bewegen naar het Licht. Ook is jullie hele Universum betrokken bij Ascentie en dat is een behoorlijk belangrijke gebeurtenis. Omdat jullie hulp nodig hebben om te ascenderen, mag dat wat aan jullie gegeven wordt gezien worden als onevenredige bijstand volgens jullie maatstaven. Volgens andere maatstaven, zelfs in jullie eigen zonnestelsel, zijn jullie in feite maar een kleine planeet. Echter, jullie plaats in Ascentie is van zo’n groot belang voor een succesvolle voltooiing, dat een sterke focus is gericht op Aarde en haar inwoners. Dit zal ervoor zorgen dat, ongeacht wat er in tussentijd gebeurt, jullie zullen slagen in het bereiken van jullie doelen.

Ons werk is niet georganiseerd op dezelfde manier die jullie gewend zijn. Wij hebben geen noodzaak onszelf te beperken tot strikte werktijden, alhoewel wij onze verantwoordelijkheden zeer serieus nemen. Het is ons leven, en het is een vreugde om andere te dienen, en niet in het minst vervelend. Wij zijn gelukkig in ons werk, en omdat wij geen geld gebruiken hebben wij geen concurrentie in banen gebaseerd op beloning. Alle vaardigheden worden ingezet waar zij het beste kunnen worden gebruikt voor ons voordeel, en er zijn geen mensen die nergens aan kunnen bijdragen. Het werk is niet vermoeiend om dat wij geen uitputting ervaren, want onze lichamen zijn meer verfijnd dan die van jullie, en wij herladen onze energie continu uit de energieën om ons heen. Wij kunnen genieten van enkele kleine versnaperingen of lichte maaltijden, maar dat is meer puur voor het genieten. Te zijner tijd zullen jullie ook zulke niveaus bereiken. Jullie behoeften zijn anders, omdat jullie een zwaar fysiek lichaam te onderhouden hebben, en eten is zowel essentieel als een genot voor jullie. Echter, jullie zullen ontdekken dat als jullie nieuwe lichaam zich ontwikkeld en zich meer verfijnd, jullie minder zullen eten.

Zoals jullie beginnen te begrijpen, zullen de veranderingen die jullie zullen ervaren erg ver gaan en een nieuwe Mens zal ontstaan. Jullie zullen gaan van de bedrieglijke lagere dimensies naar de niveaus van spiritualiteit die alleen reageren op het Licht. Alles zal in harmonie en balans zijn, in tegenstelling tot de onevenwichtigheden die jullie op Aarde ervaren. Het contrast is zo groot dat het moeilijk is voor jullie je voor te stellen dat je van de hel naar de hemel gaat, maar dat is hoe het jullie voor zal komen. Misschien zal de meest indrukwekkende ervaring zijn het voelen van de liefdesenergie die de hogere dimensies doordringt, waar alleen de waarheid kan bestaan.

In overweging nemend met wat jullie over jullie toekomst leren, kunnen wij ingaan op de noodzaak daarop gefocust te blijven, en de aardse materie niet toe te staan je hiervan af te leiden. Wat oud is heeft haar doel gediend, en het nieuwe wacht om geïntroduceerd te worden. Eerst moet de reiniging plaatsvinden en het herstel van jullie rechtmatige aanspraak op alles wat jullie gegeven is om te gebruiken door de Schepper. Tegen de tijd dat jullie het einde van de cyclus bereiken, zullen jullie al goed op weg zijn naar Ascentie en klaar om zelfs nog verder te gaan. Zoals vaak is benadrukt, zijn de eindtijden simpelweg het einde van dualiteit, en het leven gaat verder naar de volgende fase. Op dit moment zijn jullie een slechte afspiegeling van wat jullie voorbestemd zijn te worden.

Wanneer jullie onder pijntjes en kwaaltjes en teleurstellingen en angsten lijden, kun je je voorstellen dat je hiervan vrij bent, want dat is onze belofte aan jullie. Dualiteit is een harde les geweest om te leren op de niveaus waar jullie je bevinden, maar jullie vooruitgang op de spirituele ladder is fenomenaal geweest. Jullie zouden deze resultaten nergens anders bereikt kunnen hebben. Misschien gelukkig maar, kunnen jullie je vorige levens niet herinneren en weten hoe moeilijk het was om vooruitgang te boeken. Dat is echter niet belangrijk, omdat dat wat je van hen meeneemt bepaalt hoe ver en hoe snel je evolueert. Diegenen van jullie die ontwaakt zijn kunnen het Licht naar jezelf aantrekken, en tenzij je een uitzonderlijke terugval krijgt ben je verzekerd van Ascentie.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en geef jullie graag bijval waar dat gerechtvaardigd is. Jullie zijn prachtige zielen die op de drempel staan van bevrijding van alle banden met de lagere dimensies. Zij kunnen in geen geval bestaan in de hogere dimensies, en alles wordt gedaan om jullie hierbij te helpen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.