Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, June 21, 2010

SaLuSa, June 21, 2010

De Zonnewende is net als vele andere speciale gelegenheden een gebeurtenis die krachtige stromen van energie met zich mee brengt. Het is met name in deze tijd belangrijk waarin jullie op Ascentie worden voorbereid dat als je het in jezelf kan integreren, het je trillingsniveau zal verhogen. Met elke instroom van deze aard neemt jullie bewustzijnsniveau toe, en snijden jullie je banden door met de lagere vibraties. Met elke stap komt jullie wens, om het punt te bereiken waarop jullie kunnen ascenderen, zo veel dichterbij. Zielen die zoveel veranderingen om zich heen zien, worstelen om te begrijpen waarom dit gebeurt. De uit vele bronnen instromende energieën treffen hen in het hart, maar het eindigt vaak in het scheppen van nog meer verwarring. Niets van buiten kan jullie echter dwingen een bepaalde kant op te gaan, het is volledig jullie keuze. Sommigen zullen er ondanks de hen omringende negativiteit de voorkeur aan geven te blijven waar ze zijn, en zullen troost vinden in wat vertrouwd is voor ze. Mocht een vonk van liefde hen diep raken, dan kunnen ze evengoed wakker worden voor de slapende reus in henzelf.

Iedere ziel heeft een Hoger Zelf dat zich inspant de waarheid op je over te brengen en is, waar jullie soms naar verwijzen, dat kleine stemmetje van jullie geweten. Zodra jullie echter je eigen potentieel erkennen, kunnen jullie je aansluiten op jullie bron van kennis en inzicht. Als jullie dit willen, ligt de weg open om jullie bewustzijn te verruimen en voordat je ’t weet, verandert jullie gedachtepatroon. Mensen zoeken vaak buiten zichzelf naar leiding, en dat is geschikt wanneer je voor het eerst je geest open stelt. Het is echter aan te bevelen je contact met je Hoger Zelf te controleren, en doe dit wanneer je de gelegenheid hebt van die rustige en vreedzame momenten te vinden. Uiteindelijk zijn jullie voorbestemd om opnieuw een deel van jullie Hoger Zelf te worden, wat de hoogste uitdrukking is van de prachtige ziel die jullie in werkelijkheid zijn.

Alles wat jullie hebben meegemaakt, reist nog steeds met jullie mee en komt tot uiting in jullie overtuigingen en inzicht in het leven. Op verschillende momenten kozen jullie ervoor een leven te ervaren in welke cultuur of religie dan ook, om zo de noodzakelijke ervaring op te doen waarmee jullie je evolutie voortzetten. Jullie kregen een zwarte, witte of een andere kleur die ermee samenhing, en ook dat vormde een belangrijk onderdeel van jullie ervaringen. Vinden jullie het niet vreemd dat jullie je huidige leven zijn begonnen met bepaalde vooroordelen naar een ander vanwege kleur of religie? Laat ons de suggestie doen dat dit misschien is ontstaan doordat je onaangename ervaringen hebt gehad in een eerder leven. Ervaringen die diep verankerd liggen in jullie onderbewustzijn en die gewist moeten worden zodat jullie verder kunnen. Als jullie je met dergelijke problemen kunnen identificeren waarvoor je geen duidelijke reden kan bedenken, probeer dan je gevoelens te analyseren en overweeg dat je misschien naar een reflectie van jezelf kijkt. Jullie eigen tekortkomingen lijken vaak te worden vergroot wanneer je ze bij een ander ziet, en je kan hun sterkste criticus zijn. Soms is het nuttig voor jezelf te kijken hoe je op een ander overkomt.

Het leven is een leerproces waarbij jullie je weg terug proberen te vinden naar het Verlichte Wezen dat jullie waren, voordat jullie afdaalden naar de lagere vibraties om de dualiteit te ervaren. De afscheiding van jullie Hoger Zelf heeft jullie blootgesteld aan de lagere vibraties, en als gevolg daarvan zijn sommige van jullie de weg kwijtgeraakt. Hulp is echter altijd nabij om jullie ware zelf te openbaren, en jullie bewust te laten worden van de liefde en het Licht in je. In de huidige periode is het aanbod aan hulp vertienvoudigd, en jullie zullen opnieuw verrijzen als dat jullie wens en intentie is.

Aardse zaken ontwikkelen zich, zelfs al dat heel langzaam is, maar er is nu wel een gevoel van urgentie met betrekking tot de Olievlek in de Golf. Het vormt een bedreiging voor de wereld die jullie, wanneer hij niet gecontroleerd en gestopt wordt, voor vele jaren met onaangename gevolgen opzadelt. Gelukkig zullen jullie dat niet meemaken omdat andere zaken prioriteit hebben, zoals Ascentie. Jullie kunnen daarom iets van actie verwachten dat het lek zal dichten, zodat het plan voor jullie uiteindelijke verheffing op gang kan komen. Twijfel niet over de uitkomst, want niets kan dat in de weg staan. Wij vormen een integraal onderdeel ervan, en jullie hebben onze steun om ervoor te zorgen dat disclosure/bekendmaking en alles wat erna moet gebeuren, plaatsvindt zoals gepland.

Zoals verwacht zijn mensen zich, meer dan ooit tevoren, bewust van hoe ze zijn bedrogen. Jullie zijn nu wijzer en gemakkelijker in staat te bepalen wanneer de waarheid niet aan jullie wordt gegeven. Als gevolg hiervan raken de duistere Wezens verstrikt in hun eigen leugens en worden ze gezien zoals ze werkelijk zijn. De wereldwijde financiële problemen zijn ook een flinke tegenvaller voor hun plannen en ze weten dat een totale ineenstorting uiteindelijk hun verlies van macht in de markt betekent. De controles die ze over vele aspecten van jullie leven uitoefenden, worden weggehaald en hun toekomst ziet er somber uit. We zien een tijd aankomen waarin onze kans om hen te verwijderen heel waarschijnlijk is, en wees ervan overtuigd dat we die kans zullen grijpen. De duistere Wezens kunnen op elk moment aftreden, en zij zijn zich bewust van de capitulatievoorwaarden die hen enige bescherming bieden tegen de woede die mensen zullen voelen. Wij, van de Galactische Federatie, zijn geen lynch bende, en onze handelswijzen bieden nog steeds liefde en medeleven aan, aan degenen die zijn opgezogen door het moeras van kwaad en negativiteit. Onze zienswijze is dat er altijd hoop is wanneer de vonk van de ziel nog Licht schijnt, ook als het slechts een glimp is van haar ware potentieel.

We hebben keer op keer laten zien dat wij het veroordelen achter ons hebben liggen, en dat er in het geheel geen gevoel of wens van wraak nemen is op degenen die jullie en Moeder Aarde zo lang hebben gecontroleerd. Dualiteit staat in werkelijkheid zowel uitingen toe van het duister als het Licht, en dat vormde jullie uitdaging deze in de lagere trillingen te overwinnen. Velen hebben dit dus heel succesvol gedaan, en zij wijzen anderen de weg door hun eigen voorbeeld. Kijk naar jullie spirituele leiders uit zowel heden als verleden en waar je degenen aantreft die liefde voor alle leven prediken, zul je het perfecte voorbeeld vinden. Is het niet altijd waar dat “aan hun werken, gij hen zult kennen”. Dat is gedurende duizenden jaren niet veranderd, en jullie hoeven slechts naar leraren als Jezus of Boeddha te lijken om te zien wat we bedoelen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik word gedreven door liefde en een sterke wens om jullie allemaal te zien ascenderen, al weet ik dat jullie een keuze uit vrije wil mogen hebben maar er is geen haast bij want jullie bevinden je allemaal in het Nu. Voor de overblijvende periode tot Ascentie is er echter een hoop dat moet worden bereikt. Jullie problemen gaan je afleiden van je aandachtspunt, als jullie je er met teveel emotie mee bezig houden. Probeer ze dus te laten gaan, en heb vertrouwen dat alles zoals beloofd, zal aflopen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.