Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, June 23, 2010

SaLuSa, June 23, 2010

Wanneer jullie je tanden ergens inzetten, laten jullie niet meer los en het maakt ons immens blij jullie vastbeslotenheid te zien in het verhogen van jullie bewustzijnsniveau. Die ontwikkelt zich met grote sprongen en wanneer dit gebeurt, brengt het andere dierbare zielen uit hun oude droomwereld naar de realiteit van wie ze werkelijk zijn. Over de hele wereld reageren mensen op de hogere energieën die het Aarde raster instromen. Plotseling wordt duidelijk wat jullie moeten doen om jullie evolutie op een ander spoor te krijgen. Het belangrijkste is dat jullie beseffen dat jullie de kracht hebben om de richting te wijzigen waar de Mensheid op afstevende, en de koers op Ascentie te richten. De oude Wereld Orde heeft niet langer de controle over jullie, die jullie blindelings in hun klauwen dreef. Hun dominantie over jullie is door jullie bewustwording en door jullie wens een nieuwe werkelijkheid te creëren die vrede in de wereld brengt, ernstig verzwakt.

Wat ook duidelijk is, is dat jullie in staat zijn je aandacht bij de prachtige toekomst te houden die jullie visualiseren en dat jullie niet meer worden misleid door de tactieken om je ervan af te leiden. Het is jullie geloof in de toekomst wat jullie de kracht geeft op te staan tegen degenen die obstakels op jullie weg zouden willen plaatsen. Zoals jullie nu weten, is alles mogelijk wanneer jullie je vastbesloten richten op wat jullie voor het welzijn van allen willen. Er is altijd gezien dat jullie uiteindelijk voldoende inzicht zouden hebben in wat er van jullie wordt gevraagd om succesvol te zijn in het creëren van het vredige bestaan dat jullie eerder werd ontzegd. De dualiteit heeft jullie getoond wat er gebeurt wanneer het Licht wordt onderdrukt, en hoe dit jullie zintuigen verzwakt voor jullie eigen vermogen om iedere moeilijkheid te kunnen overwinnen. Het is nu de tijd voor jullie om aanspraak te maken op jullie soevereiniteit en collectief te eisen dat jullie rechten worden gerespecteerd.

In de tussentijd trekt de olievlek in de Golf van Mexico wereldwijd aandacht, en zelfs de landen die er niet direct door worden beïnvloed zijn uiterst bezorgd over de bedreiging voor de ecologie. Het heeft de gevaren onder de aandacht gebracht bij het continueren van jullie afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Een serieuze kijk op alternatieve energiebronnen is vereist, en zoals jullie nu weten bestaan ze al en zijn ze vrij van vervuiling maar onderdrukt en genegeerd door Regeringen die financieel gebonden zijn aan de grote olie- en energiemaatschappijen. De veranderingen zullen worden doorgezet en de multinationals zullen worden geherstructureerd, zodat ze niet langer een dergelijke invloed en macht bezitten. Vrijheid van de mensen zal het doel zijn van First Contact, en het opzetten van een systeem waarbij de rijkdom van de wereld eerlijk kan worden verdeeld. De volgende stap zal het bannen van armoede zijn en wij zijn goed voorbereid er voor te zorgen dat dit snel wordt uitgevoerd.

We hebben vaak aangegeven dat tijden eerst slechter zouden worden voordat er veranderingen ten goede zouden komen. Jullie gaan zo’n tijd in maar jullie zijn nu beter voorbereid er doorheen te komen vanwege jullie kennis van de erbij betrokken kwesties. Wat concreter, jullie weten dat onze bondgenoten en wij tegelijkertijd op het punt staan onze doelstellingen te verwezenlijken om onze plannen in werking te laten treden. Het is nog steeds de timing die van belang is, en wij helpen de ideale omstandigheden te creëren die een echte start mogelijk maken. We zijn niet werkloos terwijl we op het sein hiervoor wachten, en monitoren nog steeds nauwgezet alle activiteiten op Aarde. Deze staan onder onze controle zodat we grenzen kunnen stellen wanneer grootschalige schade dreigt. We doen dit al lange tijd om ervoor te zorgen dat jullie veilig de eindtijd bereiken.

Het is nu de tijd waarin grote beslissingen worden genomen, en dat geldt evenzeer voor individuen als groepen, die over jullie toekomst kunnen beslissen. De roep om verandering wordt door degenen aan de macht gehoord, en zij durven jullie niet te lang te negeren. Zij die goed bekend staan vanwege hun eigen rechtvaardigheid ondersteunen ook jullie zaak, en wij loven ze omdat ze de bevolking van de wereld als Eén geheel beschouwen. Het gevoel je Broeders hoeder te zijn, komt met het hebben van compassie en liefde voor al het leven. Dat is wat lange tijd heeft ontbroken maar met de toenemende bewustzijnsniveaus openen meer van jullie op deze manier hun hart.

Welke soort leven jullie ook hebben gehad, elk ervan is gepland jullie evolutie te bevorderen. De te leren lessen worden afgemeten om aan te sluiten bij je vermogen er voordeel uit te halen, en niemand krijgt uitdagingen tenzij bekend is dat het voor hen hanteerbaar is. Natuurlijk hebben jullie er in de aanloop naar Ascentie toe geneigd jullie levens met zoveel mogelijk kansen te vullen. Dat is waarom sommigen van jullie zulke met actie gevulde levens hebben gehad, en vaak zijn er relaties bij betrokken met zielen die een rol speelden in jullie eerdere levens. Deze kunnen vaak tot teleurstellingen leiden omdat het jullie niet gegeven is te weten dat alle uitkomsten vooraf zijn overeengekomen. Het is in tegenspoed en zelfs met pijn dat de grootste lessen worden geleerd. Jullie zoeken geluk op Aarde maar niet veel mensen kunnen claimen dit voor langere tijd te hebben bereikt. Geluk zit net als schoonheid in het oog van de toeschouwer.

Als jullie echter de dualiteit voorbij zijn en jullie je plaats innemen in de hogere dimensies, zullen jullie alle vrede, vreugde en geluk vinden die je zou kunnen wensen. Balans en harmonie is overal om je heen en het leven zal een continue ervaring van vervulling zijn. Het is waar jullie van nature zouden verblijven en waar jullie eerder hebben gereisd. De dualiteit is eenvoudigweg het oefenterrein voor zielen die hun evolutie snel willen ontwikkelen. En niet alleen dat, door er doorheen te gaan, helpen jullie alle andere zielen die na jullie mogelijk nog volgen. Dienstbaarheid aan anderen wordt volstrekt natuurlijk wanneer jullie je niveau van Christus Bewustzijn hebben hersteld. Probeer jezelf naar een positie te verheffen waar je de verpersoonlijking kan zijn van Onvoorwaardelijke Liefde.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertel jullie dat wij, van de Galactische Federatie, geenszins religieus zijn zoals jullie de betekenis begrijpen. Wij vinden alle kennis binnenin en hebben bewezen dat ons goddelijk zelf met God is verenigd. Ook jullie gaan deze kant op en we weten dat sommigen van jullie in dit opzicht al grote vooruitgang hebben geboekt. Jullie zullen nu begrijpen waarom jullie nog niet de hogere dimensies kunnen betreden, tenzij jullie je trilling al tot dat niveau hebben verhoogd.

Vooroordelen zijn wijd verspreid op Aarde maar zodra jullie kunnen accepteren dat jullie allen Eén zijn, beginnen ze te verdwijnen. Kijk naar mensen en zie hun ziel voor je, zoekende, want jullie zijn het pad naar vrijheid en geluk. Laat jullie Liefde en Licht je gids zijn, en het zal jullie naar de hemelse vrede leiden die jullie zoeken. Weet ook dat onze liefde jullie vergezelt, en jullie kunnen je tot ons richten voor hulp.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.