Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 18, 2009

SaLuSa, November 18, 2009

Zeer spoedig zullen vanuit de donkerte van het recente verleden de eerste positieve tekenen van verandering verschijnen waar jullie zo sterk naar verlangen. Er is geen wereld-schokkende gebeurtenis nodig om hier voor te zorgen maar wat er niettemin is gepland zal de waarheid over ons in jullie levens brengen. Het zal lang gekoesterde overtuigingen laten verdwijnen die niet echt onze plaats in jullie leven reflecteren. De erkenning van ons bestaan zal degenen die betrokken zijn geweest bij zaken die verband houden met waarnemingen van ons en eerdere contacten, niet verbazen. Het zal het onderwerp echter acceptabeler maken en er zal openlijk over gesproken worden zonder angst voor bespotting. Veel mensen zullen voor het eerst vernemen van onze bedoelingen voor de komende periode en hoe we onze krachten met jullie zullen bundelen om de vele problemen op te lossen die jullie verhinderen je te ontwikkelen. Jullie zijn een veel te lange tijd tegengehouden en jullie gaan profiteren van verbeteringen die opzettelijk van jullie zijn weggehouden.

We willen vele geavanceerde technologieën met jullie delen, waarvan jullie niet alleen op de hoogte zijn geraakt door wat jullie van onze vermogens hebben gezien maar ook door jullie eigen regering. Zij hebben technologieën ontwikkeld voor hun eigen gewin en macht die ze van andere buitenaardsen hadden gekregen. Er zijn voor jullie bijproducten geweest maar vrije energie is bijvoorbeeld iets dat jullie commerciële markt al had moeten bereiken. Met al de bestaande problemen en de komende tekorten moeten jullie er zeker van zijn dat alle basislevensbehoeften voor iedereen beschikbaar worden gemaakt. Wanneer toegestaan, zullen wij de kennis hierover verspreiden en voorzien in de benodigdheden om deze behoeften te vervullen.

In een op eerlijkheid en delen gebaseerde samenleving zou er geen honger of tekort bestaan en er zou zeker niemand aan honger lijden of een tekort aan water. En ook zou er niemand slecht zijn uitgerust om de elementen te weerstaan of sterven wegens gebrek aan medische zorg. Alles dat jullie nodig hebben om een samenleving te vormen die met de belofte van een gelukkig en vervullend leven zoals bedoeld functioneer, bestaat al. Armoede zou nu kunnen worden uitgeroeid als de middelen aan degenen werden gegeven die het al op kunnen lossen. Er bestaan vele Dierbare Zielen wiens hart zeer doet bij wat ze zien gebeuren terwijl ze weten hoe gemakkelijk problemen zouden kunnen worden opgelost. Zij zijn in deze specifieke tijd geïncarneerd met het speciale doel om hun kennis en deskundigheid ten bate van iedereen in te zetten. Met onze komst kunnen we snel groepen aanzetten zich klaar te maken om de wereld in te trekken en te bereiken waar ze voor gekomen zijn.

God zit er niet passief bij en laat de duistere machten niet tegen de wil van de mensen ingaan. Er bestaat een plan van God dat het punt bereikt heeft waarop de dualiteit wordt gebalanceerd om het Licht te laten bepalen waar de Mensheid vervolgens heen gaat. Niets kan voor altijd statisch blijven en jullie evolutie moet noodzakelijkerwijs een enorme stap vooruit zetten. Ascentie doemt nog steeds dichterbij op en het aan elke ziel die wil, geven van de kans om zich te verheffen, zal niet worden gehinderd. Natuurlijk hebben er bijna complete rampen plaatsgevonden, met een groot verlies aan levens, aan het eind van veel van jullie vorige cycli. Dat zal deze keer niet op een dergelijke grote schaal gebeuren en wij ondernemen stappen om de onvermijdelijke effecten van de veranderingen van de Aarde te minimaliseren. Sommige zielen hebben de beslissing genomen voortijdig te vertrekken maar dat zal binnen hun levenscontract passen. We weten dat sommige het moeilijk vinden dergelijke plannen te accepteren maar de dood is simpelweg een middel om een leven af te sluiten. Wees ervan overtuigd dat dergelijke zielen na zo’n overgang in heel korte tijd worden bevrijd van enig trauma dat zij hebben ervaren. Zij worden snel genezen en opnieuw verbonden met hun geliefden die voor hen zijn aangekomen.

Dierbaren, weet dat er zoveel zielen met ieder van jullie werken, zowel buiten als op de Aarde. Vertrouw erop dat zij weten wat het beste is voor jullie en dat zij jullie helpen om jullie levensplan succesvol te voltooien. Elke ziel is met een specifiek doel op Aarde en sommigen hebben zich voor extreem hoge doelen geplaatst maar jullie zullen nooit meer op je nemen dan menselijkerwijs mogelijk is. Gidsen zijn altijd aanwezig bij jullie besprekingen voorafgaande aan de incarnatie en beslissingen worden genomen op basis van jullie resultaten, of gebrek aan resultaten zoals ook het geval kan zijn. Normaal gesproken zullen jullie je niet bewust zijn van de lessen waar jullie levenservaringen je naar toe leiden maar die worden opgezet om te garanderen dat het gebeurt. Vrije wil mogen jullie nog steeds gebruiken maar jullie zouden niet terug willen komen op afspraken die voor jullie spirituele ontwikkeling zijn gemaakt. Als jullie dat zouden doen, zouden ze alleen opnieuw in een ander leven terugkomen. Het is het beste jullie ervaringen te laten ontrollen, wetende dat je zelf aan het plan hebt deelgenomen.

Natuurlijk zijn jullie niet altijd de hoofdrolspeler in jullie ervaringen, vaak is jullie aandeel deel te nemen aan het zielenplan van een ander en heel waarschijnlijk staan zij jou heel nabij. Jullie zullen elke rol aannemen die de situatie vraagt en jullie kunnen het leidende licht zijn dat de weg wijst. Jullie hebben allemaal een hoop aan elkaar te danken aangezien niets echt bij toeval gebeurt. Denk daarom zorgvuldig aan de verantwoordelijkheid die jullie op je hebben genomen en probeer altijd een situatie vanuit alle kanten te bezien. Beoordeel een andere ziel niet die je pad kruist want je weet niets meer over hun bewustzijnsniveau of levensplan dan zij over die van jou. Doe wat nodig is om ieder in nood te helpen en jullie zullen je voordeel doen met dergelijke daden. Medeleven is, los van wie jullie hulp nodig heeft, heel belangrijk en laat geen kans voorbij gaan waar jullie je eigen Licht en Liefde kunnen tonen. Ontwikkeling komt bij het vinden van jullie spirituele zelf en het uitoefenen van jullie liefde voor al het andere leven.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie door Hogere Wezens wordt geleid die op posities van zuiver Licht verblijven. Zij bezitten de wijsheid en de macht van God en overzien alles dat in jullie Universum gebeurt. Hun beslissingen zijn allemaal gebaseerd op een volledig inzicht in het leven en een immense liefde die dit alles omringt. Als zij voor jullie zouden verschijnen, zou je geloven dat je God hebt ontmoet; zodanig is hun verhevenheid en grootsheid. Zij zijn de Meesters van het Universum die het plan van de Schepper uitvoeren.

Wij zijn gedurende duizenden jaren bij jullie geweest en hebben jullie vooruitgang gevolgd en we zullen nu niet wegvallen. We gaan hand in hand tot het einde van de cyclus en de overwinning zal zoals verordend aan jullie zijn. Wij zijn van het Licht, jullie zijn van het Licht en zo zal het voor altijd blijven. Samen zullen we alle obstakels opruimen en een verheffing bereiken naar de hogere dimensies. Wij zijn Een, zo is het altijd geweest en zo zal het voor iedereen tot in Oneindigheid blijven.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge