Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, October 19, 2011

Mike Quinsey - SaLuSa, October 19, 2011

De zaken gaan door terwijl het tempo van ontwikkelingen toeneemt, en dat zal doorgaan totdat de energie voor verandering gemanifesteerd is voor de beoogde doeleinden. Jullie verwachtingen kunnen verschillen en niet iedereen van jullie kan gelijk hebben, maar in principe zal iedereen acceptabele veranderingen zien die minstens een deel van die verwachtingen zullen vervullen. Schuld is het grootste probleem in bijna alle landen, en zou kunnen zorgen voor de val van Europa. Omdat dit verwacht wordt zal het geen shock veroorzaken, maar de langverwachte kans bieden om de economie en de financiële systemen totaal om te vormen. Dit zodat jullie weten wat er waarschijnlijk in de komende weken zal gebeuren, en je kunnen voorbereiden op de uitkomst.

Als je een lichtwerker bent zul je gemakkelijk door de nasleep van de veranderingen heen zeilen omdat je weet dat het niet uitmaakt hoe de gebeurtenissen uitwerken, zij zullen uiteindelijk ten gunste zijn van alle mensen. Er zal een nivellering naar boven plaatsvinden die individualisme mogelijk maakt, maar mensen toch in één categorie plaatst waar iedereen eerlijk en gelijk behandeld wordt. Als gevolg daarvan zal er geen jaloezie of oordeel over een ander zijn, omdat alles behandeld wordt in overeenstemming met hun behoeften. Als nieuwe samenleving beleven jullie plezier aan het feit dat er voor iedereen gezorgd wordt, en delen zal heel gewoon worden. Vertrouwen zal vanzelfsprekend worden, omdat jullie je bewust zullen worden dat achter het plan voor jullie op spiritualiteit gebaseerde redenen zitten die gebaseerd zijn op Liefde en Licht.

Het kan tijdelijk lijken alsof jullie als een zwemmer aan het watertrappelen zijn: veel energie gebruiken maar nergens snel heengaan. Dan zullen plotseling de sluisdeuren opengaan en alles zal beginnen. Dus het is een kwestie van wachten tot het jullie tijd is om deel te nemen. Dit geeft jullie de kans jezelf ervan te verzekeren dat je klaar bent voor wat er ook van jullie gevraagd gaat worden. Wij zullen veel helpers nodig hebben als de mensen van de Aarde betrokken raken bij de zaken. Jullie hebben allemaal bepaalde talenten te bieden, en onthoud dat je door eigen keuze hier bent in deze gedenkwaardige tijd, en wij bedoelen iedereen.

Wij van de Galactische Federatie houden de duisteren in het oog, omdat, hoewel zij verzwakken, er niet veel nodig zijn om verstoring te veroorzaken. De commandoketen is versnipperd, en zij worden elke keer geconfronteerd met onze bondgenoten. De krijgsmacht is lang niet zo samenhangend meer als zij was, en hun geheime operaties zijn veel moeilijker te beheersen. Al met al zijn wij blij met de voortgang die wij geboekt hebben, vooral omdat wij het spel volgens de regels spelen. Toch hebben wij geen klachten omdat wij de zegen van de Schepper hebben, en weten dat wij de Lichtdragers zijn die de Fakkel van de Waarheid dragen.

Over de hele wereld is, zoals jullie ze vaak aanduiden, het werkvolk aan het ontwaken voor wat er om hen heen gebeurt, en zij zoeken antwoorden. Hun kracht ligt in hun aantallen, en zij zullen niet weggaan voordat zij antwoorden krijgen. Zij kunnen demonstreren in vele verschillende landen, maar hun energieën worden één waardoor zij grote kracht meegeven aan hun eisen. De vreedzame revolutie is nu echt begonnen, en er zijn veel mensen die dit bekrachtigen door hun gedachten uit te sturen voor een overwinning door het Licht. Zoals wij het zien is de overwinning al van jullie, dus wankel geen moment in jullie intentie voor veranderingen.

Wij voorzien de komende weken enige onrust op Aarde, maar gedeeltelijk zal dat seizoensgebonden zijn hoewel jullie weerpatronen verstoord zijn. Zelfs dat wordt gecontroleerd door ons, maar wij kunnen maar tot een bepaald punt gaan in onze hulp dat te balanceren. Er is maar een kleine marge tussen hulp en inmenging, en wij handelen met alle mogelijke zorg. Wij houden ons aan de afspraken en Wetten die karmische verantwoordelijkheden betreffen, omdat het mogelijk is om zelfs met de beste intenties de zaak te verprutsen. Heb geen angst, want wij zijn oude rotten in het omgaan met de duisteren en jullie behoeften om Ascentie te bereiken. Jullie houden je blik gericht op jullie doel en wij richten onze blik op jullie voor jullie bescherming.

Tenzij de schepper het plan voor de eindtijden verandert, zal niets de uitkomst veranderen die jullie verzekering is voor Ascentie. Houd in gedachten dat wij over het hele Universum praten en niet alleen over jullie kleine Aarde. Wij weten dat het moeilijk is voor jullie om je de pracht en kracht van de Schepper voor te stellen, en wij staan versteld van de ongelofelijke veranderingen die plaatsvinden. Zelfs wij van de Galactische Federatie zijn maar een klein onderdeel van de actie, hoewel gezegd moet worden dat degenen in de hogere dimensie hun eigen Ascentie kunnen behandelen. Wij zijn hier voor jullie omdat jullie hulp en begeleiding nodig hebben, anders zouden jullie misschien niet succesvol zijn. Echter, jullie zijn zo ver gekomen in relatief recente tijden, dat jullie nu een enorme bijdrage leveren in het onderhouden van jullie pad naar Ascentie.

Wij handelen niet in de naam van vernietigers omdat dat niet onze manier is, maar soms zal datgene dat een grote belediging is voor het plan van de Schepper op die manier verwijderd worden. Dat betekent dat die materie teruggebracht wordt tot haar oorspronkelijke basiscomponenten om opnieuw te worden gebruikt. In feite kan niets volledig vernietigd worden, maar simpelweg “gerecycled” worden. Hetzelfde gaat op voor de zielen die teruggegeven worden aan de Bron omdat zij weigeren hun Godzelf en hun verbinding daarmee te erkennen. Zij zullen onderdeel worden van de volgende uitademing, en zullen een andere reis maken voor hun evolutie. Ben ervan verzekerd dat zeer weinig zielen falen bij het herinneren van de waarheid over hun oorsprong, of weigeren het Licht te erkennen. Elke ziel heeft continue hulp tijdens elk leven, en veel planning zorgt ervoor dat zij tijden hun achtereenvolgende levens worden opgetild. Zielen die ten prooi vallen aan de duisternis, vallen zelden zo diep en worden zo compleet geabsorbeerd door de lagere vibraties, dat zij het moeilijk vinden om weer op te stijgen.

Te midden van de dagelijkse chaos zijn jullie als Lichtwerkers onderdeel van het grote leger dat helpt bij het brengen van meer Licht naar de Aarde. Al zouden jullie niets anders doen, zou je nog veel doen omdat jullie op dit moment met velen zijn, om anderen te helpen die geen toekomst voor zichzelf zien. Jonge mensen zijn vooral kwetsbaar, toch zijn velen op deze wereld gekomen met een groter niveau van bewustzijn dan vorige generaties. Zij kunnen de uitkomst veel gemakkelijker oppikken, omdat zij volledig voorbereid op de moeilijkheden in deze periode dit leven binnenkwamen. Zij zullen waarschijnlijk meer te bieden hebben als de veranderingen vorderen en zij zijn zich bewust van wat er nodig is. Jullie zullen zien dat jullie naar jonge mensen zullen kijken voor de antwoorden, en zij zullen ze hebben.

Ondertussen gaan wij verder met ons plan om de duisteren uit de macht te zetten, waardoor de mensen genomineerd kunnen worden om het over te nemen en hun plaats in te nemen. Uiteindelijk zullen de rollen omgekeerd zijn en zielen van Licht zullen aan het hoofd staan van regeringen, en te leiden waar het de bankenbroederschap betreft. Er zullen veranderingen zijn van de top naar beneden, en het resultaat zal zijn dat jullie rechten hersteld worden. Welvaart zal terugkeren door de distributie van fondsen, en veel waarop jullie recht hadden maar jullie werd geweigerd zal aan jullie gegeven worden. Schuld is moedwillig gecreëerd en dat zou, als de Illuminati hun zin kregen hadden, jullie ondergang geweest zijn. Dat zal niet zo zijn, en als er één daad is die jullie toekomst zal veranderen, zal dat kwijtschelding van schuld zijn.

Maak je geen zorgen over de huidige problemen, want de antwoorden daarop kennen wij en dus zijn ze van voorbijgaande aard. Houd zoals altijd jullie blik stevig gericht op de toekomst, waarin jullie, zoals beloofd, uit de huidige moeilijkheden gehaald worden en die elke dag dichterbij komt. Denk aan Ascentie en alles dat het vertegenwoordigt, schoonheid en verzekering, en voel de vreugde die daarmee gepaard gaat.

Ik ben SaLuSa en ik dank iedereen van jullie die het hart op de tong hebben en die jullie Liefde en Licht delen met alle zielen – jullie zijn werkelijk ontwaakt voor de waarheid.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: PukShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.