Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, October 17, 2011

Mike Quinsey - SaLuSa, October 17, 2011

Er gaat geen dag voorbij zonder verdere ontwikkelingen die bereikt worden door onze bondgenoten, en dat bespoedigd het moment waarop positieve stappen gemaakt kunnen worden om de activiteiten van de duisteren te stoppen. Zij zijn al verzwakt door het verlies van controle over hun commando bases, en wij blijven onze bondgenoten steunen totdat de dreiging niet langer bestaat. Verschillende teams zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van de diverse uitdagingen waarmee jullie te maken krijgen, en ben ervan verzekerd dat alles goed gaat en volgens plan verloopt. Nederlaag is niet een woord dat de duisteren overwegen, want zij beschouwden zichzelf als onoverwinnelijk. Echter, zij moeten het onvermijdelijke verlies van macht en de daaropvolgende ineenstorting onder ogen zien. Wij bieden hen een uitweg en geloven dat zij die accepteren als duidelijk wordt dat zij niet kunnen voorkomen dat het net zich rond hen sluit.

De plotselinge veranderingen in macht komen net zozeer voor rekening van de landen die samengekomen zijn om de laatste kliek te bevechten, en hun verraderlijke plannen te voorkomen om het grootste deel van jullie beschaving weg te vagen. Dat gevaar is nu geweken, en zou in welk geval dan ook niet zijn toegestaan. Jullie zijn recentelijk zo ver ontwaakt dat jullie het recht verdiend hebben om deze cyclus met Ascentie te completeren. De mogelijkheid voor enig ander resultaat is al lang gevlogen, en goddelijke interventie heeft ervoor gezorgd dat jullie een veilig pad zullen bereizen tot de eindtijd. Dus er is geen plaats voor angst omdat wij spoedig het commando over de Aardse activiteiten op ons zullen nemen, en jullie zullen de voordelen ervaren van alles wat jullie beloofd is.

Mensen bewegen zich altijd richting huis, maar in deze specifieke tijd heeft dat meer belang, omdat jullie precies daar moeten zijn waar je moet zijn voor de laatste fase naar Ascentie. De meesten van jullie hebben al bepaald waar jullie op dit moment staan, en hoewel je zou kunnen denken over verhuizen zal dat niet in jullie belang zijn, het zal niet doorgaan. In feite is jullie hele leven ingericht volgens jullie levensplan, zelfs tot het punt waar jullie werken en de vrienden die jullie maken. Het kan lijken dat jullie altijd de controle hebben en jullie vrije wil uitoefenen, maar jullie beseffen je in je onderbewustzijn de beslissingen die je moet maken volgens je plan. Jullie hebben de grote beslissing of je wel of niet wenst te ascenderen al gemaakt, zelfs als jullie intenties op dit moment nog niet definitief zijn. Vrije wil heeft nog steeds het laatste woord in de zaak, maar jullie zouden normaal gesproken niet doen wat buiten je plan ligt. Ook jullie gidsen zouden hun best doen om jullie te doordringen van wat het beste is als je je besluit neemt.

Veel mensen vinden het vreemd en misschien moeilijk te accepteren dat het leven zo goed georganiseerd is, maar houd in gedachten, dat dat nodig is om nuttig te zijn. Immers, het doel van jullie ervaringen is om jullie evolutie vooruit te helpen, zodat jullie je trillingen kunnen verhogen en dualiteit kunnen verlaten. Velen, velen van jullie hebben dat gedaan en zijn wel op weg naar Ascentie. Het maakt het doormaken van deze periode veel gemakkelijker, want het betekent dat je op de Aarde kunt zijn maar niet van de Aarde. Je kunt kalmte om je heen bewaren zonder enige angst, en overal waar je gaat verspreid je het Licht. Jullie aanwezigheid, en die van duizenden en duizenden zoals jullie, maakt de weg vrij zodat vele anderen kunnen volgen. Jullie zijn zo belangrijk in de hele gang van zaken, en dat belang zal toenemen als de aankondigingen gedaan zijn die onze aanwezigheid erkennen. Mensen zullen vele vragen hebben en jullie diensten zullen erg op prijs worden gesteld.

Soms zullen jullie overweldigd worden door wat er plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer wij van de Galactische Federatie en de mensen van Inner Aarde jullie ontmoeten, en jullie Gidsen en de Meesters bekend worden. Het zal een geweldige tijd worden die zo anders is dan wat jullie tot op dit moment ervaren hebben, en het zal een tijd zijn van continue verheffing en geluk. Als de veranderingen eenmaal starten zullen zij snel plaatsvinden en er zal een opeenvolging zijn van grote actieve perioden om jullie de voordelen te brengen die jullie beloofd zijn. Jullie kunnen de richting al zien waarin de dingen gaan en wij weten dat jullie met interesse kijken naar de uitkomst van de financiële problemen die de wereld laten balanceren op de rand van ineenstorting. Het is heel duidelijk dat jullie nooit kunnen terugkeren naar de oude manieren, en jullie bondgenoten wachten in de coulissen voor de kans om naar voren te komen met een totaal nieuwe aanpak.

Wij beloven jullie dat, ongeacht jullie persoonlijke problemen of behoeften, jullie te zijner tijd allemaal opgetild zullen worden naar nieuwe niveaus van welvaart. Als jullie dualiteit verlaten zal het, zoals jullie zeggen, op vleugels zijn, want jullie zullen tegen die tijd een kwantumsprong voorwaarts gemaakt hebben. Wij zullen jullie al ontmoet hebben, en onze schepen zullen net zo vertrouwd zijn in jullie luchten als andere voertuigen vandaag de dag. Omdat jullie gewend geraakt zullen zijn aan het idee van onze aanwezigheid, zal onze komst onder jullie gemakkelijker zijn. Onze onthulling zal via de media gaan en wij zullen vaak verschijnen om jullie bekend te maken met de taken die voor ons liggen, en jullie ook inzicht te geven in onze thuisplaneten en culturen waarvan jullie zullen merken dat die niet zover bij die van jullie vandaan liggen. Het is niet zo dat jullie helemaal geen kennis hebben, want gedurende vele jaren zijn er veel contacten gelegd met jullie. Sommigen waren gelukkig genoeg om uitgenodigd te worden aan boord van ruimteschepen en hebben reizen gemaakt ver buiten jullie Aarde.

Wij geloven dat jullie gemakkelijk zullen mixen met ons en wij zullen samenwerken helemaal tot aan Ascentie. Na die tijd zullen jullie meer zoals wij geworden zijn, en vele van jullie zullen je aansluiten bij de Galactische Federatie en het Universum met ons bereizen. Jullie zullen Kosmische Wezens worden met een geavanceerd niveau van bewustzijn, en veel anders zijn dan jullie nu zijn. Het is dan dat jullie je zullen realiseren dat jullie echt zo’n geweldig Wezen zijn als wij jullie al vaak verteld hebben. Er zal geen onderscheid zijn tussen man en vrouw, en in feite zullen jullie uiteindelijk androgyn worden met een perfecte balans tussen beide geslachten. Dit zal komen met de lichaamsveranderingen en de verfijning van het lichaam als het een hogere vibratie krijgt. Jullie lichamen veranderen zelfs nu langzaam, en zullen dat blijven doen terwijl jullie trillingen verhogen.

Geloof ons, dierbaren, jullie gaan een prachtige periode binnen, en zullen de meest opwindende ervaringen hebben waarmee jullie het verleden snel achter jullie laten. Natuurlijk zijn sommige Aardse ervaringen prachtig en je zult bepaalde herinneringen behouden. Echter, die van de toekomst zullen deze allemaal overstijgen, wanneer het leven één grote zegen wordt vol van pure zaligheid, puur geluk en plezier. Jullie krijgen een beter inzicht in de Liefde die alles om jullie heen doordringt, jullie plaats bij God, waar je vandaan kwam en waar je naartoe gaat. Religie heeft hier geen plaats in, want jullie zullen je God van binnen vinden samen met alle kennis.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik heb me nog nooit zo dicht bij jullie gevoeld nu ons Licht zich vermengd met dat van jullie. Waar wij allemaal heen gaan, bestaat alles in het Licht en in absolute harmonie. Jullie moeten het voelen om het te geloven, maar het zal je de adem benemen als je dat doet. Niet langer zullen jullie je afgescheiden voelen van de Bron van Alles Dat Is. Velen van jullie zijn al voorbereid op wat jullie wacht, en jullie leven de toekomst nu. Wij houden van jullie om wat wij zien, maar kijken verder dan jullie fysieke lichaam naar de werkelijke jij.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: PukShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Galactic Channelings

Create Your Badge