Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, October 21, 2011

Mike Quinsey - SaLuSa, October 21, 2011

De wereldwijde opstand blijft groeien en zal resulteren in winst voor de mensen. Niet zo lang geleden zouden zulke demonstraties snel en, indien nodig met geweld, zijn neergeslagen, omdat regeringen bang zijn voor situaties waarin jullie jezelf mobiliseren in krachtige groepen. Wij hebben altijd gepleit voor vreedzame demonstraties omdat geweld ander geweld uitlokt, en in zulke situaties zijn jullie onvermijdelijk de verliezer. Echter, wij begrijpen dat er een punt komt waarop jullie er niet meer tegen kunnen, en woede het overneemt van rationeel denken. Deze strijd voor jullie toekomst zal helpen bij het creëren van de energieën voor verandering, en niet iedereen hoeft aan de frontlinie te staan, want alleen al door jullie ondersteunende gedachten uit te sturen help je hierbij. Dit is waar de wereld als geheel de overhand heeft als mensen samenkomen om het gemeenschappelijk doel te ondersteunen.

Het resultaat is dat de duisteren zich voor de onmogelijke taak geplaatst zien om de versterking van de veranderingsbeweging te stoppen. Zij kunnen niet overweg met de enorme aantallen die zo’n sterke wilskracht hebben, die tot het laatst zullen vechten tot zij hun overwinning behaald hebben. Eindelijk is de media gedwongen te rapporteren wat er echt gebeurt in de wereld, nu zelfs zij zich afzetten tegen de controle over hen. Zij zullen een feestdag hebben als journalisten de waarheid kunnen publiceren, speciaal waar het gaat om het onthullen van wat er echt gebeurde tijdens gebeurtenissen als 11 september 2001. De druk op de VS groeit om een onafhankelijk onderzoek in te stellen en President Obama zou dat wel eens kunnen gaan doen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat er een [onderzoek] plaatsvindt, en de waarheid wordt onthuld.

Het doel van de onthulling van de activiteiten van de duisteren is niet het nemen van wraak, omdat alle zielen zich zullen moeten verantwoorden bij vele hogere autoriteiten voor hun gedachten en acties. Het gaat erom dat jullie begrijpen hoe jullie in de positie kwamen waarin jullie jezelf aantroffen. Jullie waren nog net niet onderworpen aan complete slavernij en controle door een draconische Wereldregering die zou worden ingevoerd. Jullie rechten zouden streng gecontroleerd en ingeperkt zijn geweest, zodat jullie weinig vrijheid zouden hebben tenzij jullie voldeden aan de wensen van de Nieuwe Wereld Orde. Dit is niet plotseling gekomen, maar is al millennia lang gepland. Langzaam en bijna onopgemerkt zijn jullie voor de gek gehouden en misleid zodat jullie je rechten afstonden. Er waren genoeg waarschuwingen, maar jullie werden gesust totdat jullie een vals gevoel van veiligheid hadden. Jullie moeten de redenen begrijpen zodat jullie volledig van de ervaringen kunnen profiteren.

Sommige mensen willen vasthouden aan dat wat zij kennen, en als dat hun keuze is zij het zo. Wij, en anderen, leggen jullie de voordelen van Ascentie voor zonder dat aan jullie op te dringen, en jullie zullen nooit naar waarheid kunnen zeggen dat je het niet wist. Wij maken ons geen zorgen over de mensen die de kans om te ascenderen weigeren, en wij geven hun onze liefde zoals wij dat aan iedereen zouden doen. Hun toekomst is net zo goed verzekerd als die van iemand anders, en voor iedereen zal er een tijd komen waarop zij zich kunnen aansluiten bij degenen die hen al zijn voorgegaan. Jullie hebben alle tijd die je wenst om in de lagere vibraties te blijven, en wij weten dat als jullie je ervaringen vervuld hebben, jullie zullen zoeken naar de hogere dimensies voor jullie volgende ervaringen.

Wij van de Galactische Federatie kunnen zeggen dat wij dit allemaal al eerder gedaan hebben, en dat betekent dat wij weten waar wij het over hebben. Massale Ascentie komt niet vaak voor, maar wij hebben anderen geholpen dit te bereiken zoals wij dat nu voor jullie doen. Het is zo’n prachtige gelegenheid en wij kijken ernaar uit met net zoveel plezier als jullie. Jullie zullen zeker blij zijn dat jullie het voorrecht hadden om op Aarde te zijn tijdens zo’n prachtige verheffing. De Schepper neemt jullie op in de hogere rijken, al helemaal voorbereid om jullie te ontvangen als de Kosmische Wezens die jullie al aan het worden zijn. Jullie en jullie Hogere Zelf zullen Eén worden en de Hemel bereizen die reikt tot in Oneindigheid.

Laat, wetend wat er komt, niets jullie van je pad afbrengen, en laat de lagere trillingen aan jullie voorbij gaan omdat zij niet langer ook maar enige macht over jullie hebben. Laat verbindingen ernaar, waarvan je weet dat ze niet met jullie mee kunnen reizen, los, en verfijn jullie energieën zodat jullie een Wezen van Licht worden. Dat zal jullie bescherming zijn als jullie de Ascentie fase binnengaan en jullie je plaats innemen bij ons. Vergeet niet dat jullie alles te winnen hebben, en jullie zullen absoluut geen spijt hebben van jullie beslissing om te ascenderen. Als jullie jezelf er nog steeds niet toe kunnen brengen dit pad te volgen, heb dan geen angst, omdat er voor jullie behoeften gezorgd zal worden net als voor die van anderen.

Vul jullie harten met liefde en schijn jullie Licht uit waar je ook heen gaat, dat is alles wat van jullie gevraagd kan worden. Jullie begrijpen op dit moment het niveau van macht dat jullie hebben nog niet, maar dat houdt jullie niet tegen bij het creëren. Waar jullie aan denken en wat jullie willen manifesteren zal op enig moment gebeuren. Dat is de Wet en jullie zullen binnenkort leren deze wijs te gebruiken. Het verklaart waarom jullie verantwoordelijk worden geacht voor jullie ervaringen, want als massabewustzijn heeft de Mensheid bepaald wat haar ervaring zal zijn. Nu, als individuen, beslissen jullie of je het pad van Ascentie opgaat of niet.

Hoe je het ook bekijkt, dit zijn unieke tijden voor de mensheid, en na zo lang te hebben doorgebracht in de duisternis van onwetendheid die moedwillig aan jullie opgedrongen was, wordt de reddingslijn naar jullie uitgeworpen. Grijp hem en laat niet los, houd stevig vast aan jullie overtuiging dat het einde van deze cyclus pas het begin is van een compleet nieuwe. Die is er al en jullie hebben een prachtige gelegenheid om de lagere dimensies te verlaten. Het is bijna te goed om waar te zijn, maar de Schepper heeft de gelegenheid geschapen voor een geleidelijke ontwaking en verheffing naar de hogere dimensies, die lijken op een wonderland van ongelofelijke schoonheid en vrede die geen gelijke kent. Het is van jullie Dierbaren en jullie hebben dat cadeau werkelijk verdiend voor jullie standvastigheid voor Liefde en Licht.

Ik ben SaLuSa van Sirius en kan niet genoeg benadrukken in wat voor een fantastische tijd jullie zitten, één waarvan vele zielen onderdeel wilden uitmaken – maar jullie zijn het die gekozen werden, wetend dat jullie de weg konden wijzen uit het duister en anderen konden helpen het Licht te vinden. Jullie zijn hierin geslaagd en binnenkort zullen de veranderingen waar jullie om vroegen en die jullie wilden manifesteren plaatsvinden. Wij zouden willen zeggen: “Goed gedaan!”, en kijken naar jullie met grote bewondering voor jullie opmerkelijke prestaties. Wij houden van jullie allemaal om wat jullie zijn – Bakens van Licht te midden van de duisternis die zich nu terugtrekt in het aanzien hiervan.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: PukShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Galactic Channelings

Create Your Badge