Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 19, 2010

SaLuSa, July 19, 2010

Roem en rijkdom worden gezien als een prestatie om naar te verlangen; toch zijn zij vaak moeilijk te hanteren. De privacy die jullie zo waarderen wordt geschonden en je leven is letterlijk niet van jezelf. Sommige mensen zijn bereid een dergelijk verlies te verdragen, en leven hun fantasieleven in omstandigheden die geen garantie vormen voor geluk. De amusementswereld is omgeven door glamour en de noodzaak voor succes, en falen wordt vaak ervaren als een ontroostbaar verdriet. Dus wie kan een zogenaamd gewoon leven leiden en geluk en vervulling vinden? De meerderheid van de mensen leeft levens waarin zij moeite hebben om rond te komen, of zelfs te overleven. Toch slagen sommigen erin een doel in het leven te vinden dat hun vervulling geeft, en dat is door het dienen van anderen. Wanneer je een manier hebt gevonden om anderen te helpen, geeft dat een innerlijk gevoel van ontdekking van de ware weg, die jou toestaat om je liefde uit te dragen en vervulling te ervaren.

In jullie allemaal bestaat het verlangen om lief te hebben en geliefd te zijn; toch kan niet iedereen dat uitdragen in termen van het zichzelf vrijelijk geven. De energie van liefde is machtig en kan wonderen bewerkstelligen, en het kost je niets om dit te delen met anderen. Wanneer het gegeven wordt zonder hiervoor een beloning te zoeken, en zonder voorwaarden, dan ben je goed op weg om onvoorwaardelijke liefde te kunnen geven. Dat zou inderdaad het doel moeten zijn waar je naartoe werkt, en als je moeite hebt dit te bereiken moet je je daarover geen zorgen maken. Met de voortdurende verhoging van de vibraties zul je op een natuurlijke manier hogere energie naar jezelf aantrekken, en het zal veel gemakkelijker worden om de liefdesvibratie vast te houden. Iedereen kan werken aan zulke niveaus, en diegenen die succesvol zijn zoeken maar zelden naar roem of gewin buiten wat er noodzakelijk is voor hun directe behoeften. Lichtwerkers kennen hun levensplan en worden niet afgeleid door de zoektocht naar roem, alhoewel die roem soms wel komt samen met het succes. Het is het weten hoe je dit onder controle moet houden dat voorkomt dat het je leven overneemt, zodat je kunt doorgaan met volledige focus op je werk.

Het dienen van anderen wordt niet noodzakelijker wijze gezien als een aantrekkelijke betrekking, toch zijn de beloningen legio. Je kunt niets met je meenemen als je je levensplan voltooid hebt, maar je zult de innerlijke groei en vreugde hebben wanneer je het leven op een heilzame manier doorgebracht hebt. Het vraagt je niet om een van de kopstukken te worden, en elke bijdrage, hoe klein ook, helpt om het niveau van het massabewustzijn op te tillen. De kapitalistische manier van denken neigt naar het bevorderen van inhaligheid, maar er zijn natuurlijk een aantal succesvolle mensen die, omdat zij op die manier gezegend zijn, niet vergeten hun rijkdom te delen. Daarom bereiken zij soms uitzonderlijke niveaus van vrijgevigheid, toch is het niet het bedrag dat belangrijk is, maar de gedachte erachter. Dit wordt geïllustreerd door het bijbelse verhaal van ‘de penning van de weduwe’ [Lukas 21:1-4], omdat zij gaf terwijl haar behoeften net zo groot waren als die van iedereen.

Dus vraag waar wij heen willen met onze boodschap en waarom nu, dan zullen wij jullie vertellen dat de veranderingen op Aarde steeds meer terrein winnen, en vele mensen hoognodig om hulp verlegen achter laten. Die situatie zal om allerlei redenen verslechteren, en dat vraagt van jullie om te proberen de nood van andere mensen te helpen verlichten totdat alles ten goede verandert. De uitdaging van deze tijden legt jullie veel druk op, maar je kunt helpen voorkomen dat het chaotisch wordt door samen te komen en een soort van verlichting te organiseren. Het zal een antwoord geven tot de komst van werkelijke hulp, en de veranderingen in jullie regeringen die een nieuw tijdperk van weldadige veranderingen inluid op een grote, wereldwijde, schaal.

Wees ervan verzekerd dat wij te allen tijde controle blijven houden op het welzijn van Moeder Aarde, met jullie Ascentie in gedachten. Er is een balans waarvoor wij verantwoordelijk zijn, en die zorgt ervoor dat de zaken niet echt uit de hand lopen. Jullie zullen deze cyclus voltooien zoals afgekondigd en in die zin maakt het niet uit wat de duisteren proberen te doen, zij zullen de voltooiing die gepland is niet kunnen stoppen.

Tenslotte Dierbaren, mogen jullie vermoeden dat God aan jullie kant staat, en het Licht is almachtig. In werkelijkheid trekt God niemand voor, maar laat alle zielen ervaren wat zij wensen, gebruikmakend van hun door God gegeven vrije wil. In feite houdt God van alle zielen en wacht om hen te verwelkomen terug naar de Bron, en tegen die tijd zal jullie Licht volledig hersteld zijn.

Als medereizigers bewonderen wij jullie vertrouwen en vasthoudendheid in het aangaan van dualiteit, omdat het ver verwijderd is van de prachtige niveaus van Licht waar jullie vandaan kwamen. Nu zijn jullie aan het einde gekomen van jullie reis en jullie realiseren je nauwelijks wat jullie bereikt hebben. Het verlaten van je thuis, in absolute pracht en gelukzaligheid tussen de sterren en een voortdurende staat van zijn binnen de liefdesvibratie, was een gigantische beslissing om te nemen. Jullie waren je bewust van de aard van de uitdaging, en namen ter harte dat wat er ook zou gebeuren jullie nooit in de steek zouden worden gelaten. Jullie werd hulp en leiding beloofd, zodat je, hoe ver je ook ondergedompeld zou worden in de lagere energieën, weer zou opstijgen. Die belofte werd gehouden, en jullie zijn al voldoende opgestegen uit het duister om je eigen goddelijkheid en verbinding met het licht te herkennen. De ontwaking zal blijven versnellen en jullie beginnen de uitbreiding in je bewustzijn te voelen. Nu komt Ascentie in zicht en het komt zo dichtbij, dat jullie nog maar een paar jaren overblijft voordat je opgetild zult worden met Moeder Aarde.

Als je het grotere plaatje bekijkt, realiseer je dan dat je kunt negeren wat er om je heen gebeurt omdat het niet lang kan duren, en je stapt op een nieuw pad waarmee je alles achter je laat. Het nieuwe paradigma vormt zich, en als je je focust op de toekomst zul je die volmaken met de kracht van manifestatie. Jullie creëren de hele tijd, maar nu hebben jullie de krachtige energieën die tot de Aarde gericht worden, en zij zijn veel krachtiger dan ooit tevoren. Deze sluimerende kracht is in feite een goede oefening om jullie gedachten en emoties te controleren, en hen alleen te richten op het goede van alles. Naarmate de tijd verstrijkt zullen jullie geholpen worden deze controle te beheersen, en dat is een van de taken waarvoor wij op Aarde kwamen. Wij komen veel doen wat van fysieke aard is, maar wij vergeten niet dat jullie verheffing voor jullie spirituele evolutie is.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en voel de vreugde al bij de gedachte om met jullie mee te reizen op het laatste deel van jullie reis. Wij komen als vrienden en voor velen ook als familie, maar, nog belangrijker, als jullie spirituele mentoren en gidsen. Jullie zullen onze liefde voelen die wij onvoorwaardelijk geven, en die zal jullie optillen uit alle zorgen en onrust die je misschien nog hebt.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.