Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 16, 2010

SaLuSa, July 16, 2010

Jullie horen van vele bronnen dat jullie realiteit een illusie is, toch is het voor jullie heel reëel omdat jullie de lichamelijkheid van de 3e dimensie ervaren. Toch is het een illusie aangezien het niet jullie ware realiteit is. Om die reden wordt er correct aan gerefereerd als een experiment, en jullie boden je gewillig aan hiervan deel uit te maken. Het bewustzijn van Al Dat Is waarnaar jullie verwijzen als de Schepper, wilde weten hoe haar godvonken zouden omgaan met afscheiding zoals ervaren in dualiteit. Jullie onderdeel hierin nadert haar einde nu de cyclus eindigt, en tenzij jullie willen doorgaan met de ervaring in de lagere dimensies, zul je wederom opgeheven worden. Onbewust hebben jullie herinneringen aan jullie tijd in de hogere dimensies, en dat is waarom door de meesten van jullie het idee van Ascentie verwelkomd wordt. Sommige zielen zijn zo gewend geraakt aan jullie huidige dimensie, dat zij zich niets beter kunnen voorstellen en zij bang zijn voor verandering. Problemen ontstaan bij het bedenken wat er zal gebeuren met jullie familie en vrienden, en natuurlijk ben je bezorgd over hun welzijn. Ben ervan verzekerd dat elke ziel zijn eigen pad te volgen heeft, en terwijl jullie samen kwamen in families hoeft dat geen permanente regeling te zijn. Jullie trekken elkaar aan omdat jullie bepaalde ervaringen willen doorleven, en ieder van jullie heeft voordeel bij de familiesamenstelling. Natuurlijk zijn er een aantal prachtige liefdevolle relaties, en het is zeer waarschijnlijk dat zij elkaar weer zullen ontmoeten in volgende levens. Zelfs in vluchtige ontmoetingen zijn er vaak zielen die elkaar al kennen en die, vanwege de liefde die zij hebben, dit zullen opofferen met als doel elkaar te helpen evolueren. Geloof het of niet, als je eenmaal naar de “andere kant” terugkeert kunnen jullie Aardse ervaringen terzijde worden geschoven, en de liefde keert terug tussen hen die op Aarde met elkaar overhoop lagen.

Wat wij proberen te doen is jullie te laten inzien hoe weinig jullie tijd op Aarde lijkt op jullie ware woonplaats. In dualiteit is het natuurlijk meestentijds een uitdaging vanwege de afwezigheid van Licht, alhoewel dat snel verandert nu jullie een weg van Licht naar Ascentie creëren. Echter, vanwege het contrast tussen het duister en het Licht, hebben jullie enige verlichtende ervaringen die zeer extatisch en verheffend kunnen zijn. De Aarde is zeker de plaats om jezelf te testen, en dat is inderdaad de reden waarom jullie de uitdaging aannamen. Als je wilt kun je op een wolk gaan zitten en voor eeuwig op je harp spelen, maar er is zo veel dat je kunt doen om kennis over en begrip van jezelf te krijgen. Jullie zijn natuurlijk altijd op zoek en verbreden jullie Licht, als je de weg teruggaat naar de hogere dimensies. Als geascendeerde Wezens zoeken wij ook nog altijd, en wij hebben de Melkweg waarin wij nieuwe ervaringen kunnen beleven. Sluit je bij ons aan en wij zullen verre reizen maken, thuis zal zijn waar wij ons vestigen omdat wij het met ons meenemen. Wij verwijzen dan natuurlijk naar de gigantische Moederschepen die op enorme steden lijken, en die je alles geven wat je nodig hebt.

Wij willen dat jullie opgewonden raken bij het idee Galactische Wezens te worden, omdat dat jullie toekomstige zelf zal zijn wanneer jullie volledig bewuste Wezens zijn. Het plan bestaat al voor jullie groei naar zo een Wezen, en jullie zullen heel blij zijn met dit vooruitzicht als je de details eenmaal weet. Wij zullen deelnemen in jullie vooruitgang, en Ascentie is de eerste werkelijke stap daarheen. Soms zullen jullie levens in dualiteit zo ver weg lijken, dat de herinneringen snel vergeten zullen worden. Tenslotte ascenderen jullie allemaal met de nieuwe Aarde in al haar pracht en volledig hersteld tot haar oorspronkelijke staat, dus waarom zouden jullie inderdaad op een andere manier aan haar willen denken. Er is natuurlijk op dit moment ook schoonheid op Aarde, maar dat is maar een flauwe afspiegeling van wat zij snel zal worden, daarmee heb je enig idee hoeveel moois er jullie te wachten staat.

Er lijkt zo veel agressie op Aarde te zijn, zowel van fysieke aard als in woorden en gebaren. Een deel hiervan komt voort uit mensen die “verstoord” raken door de hogere energieën die binnenkomen, omdat zij hiermee niet kunnen omgaan. Zij raken gedesoriënteerd en halen uit in woede en verwarring. In tegenstelling hiermee raken diegenen van het Licht meer sereen en vrolijk als zij verder worden opgeheven. Het Licht scheidt het kaf van het koren, maar hiermee hangt geen schaamte of schuld samen voor de langzame ontwikkelaars. Het scheiden is onvermijdelijk, maar het is noodzakelijk zodat zielen zelf uitvinden wat hen het beste dient voor hun evolutie. Het gebeurt de hele tijd, omdat evolutie een progressie van stappen is die jullie naar niveaus brengt die goed zijn voor jullie ervaring en ontwikkeling.

Nu rijden jullie de cyclus uit van dualiteit, en soms zal er chaos zijn, maar het is het einde van een tijdperk dat jullie naar de diepten van de duisternis heeft gevoerd en jullie hebben die overleefd. Eindelijk is het Licht doorgebroken en er is maar een weg voorwaarts en dat is omhoog. Laat dualiteit achter je en probeer je er niet door te laten beïnvloeden, omdat jullie focus zou moeten liggen op wat je nodig hebt om stevig door te stappen op het pad naar Ascentie. De deur naar jullie toekomst staat ver open, en zal elke ziel tegemoet komen die ambities heeft om hier onderdeel van uit te maken.

Wij van de Galactische Federatie zijn helemaal klaar voor actie en wij hebben het voordeel dat wij precies weten wat jullie nodig hebben, door ons uitgebreide reportage over jullie en jullie planeet. Wij respecteren jullie privacy, maar als het noodzakelijk is kunnen wij in jullie gebouwen kijken en ons focussen op wie wij willen. Wij kunnen jullie gesprekken horen, en zelfs jullie gedachten lezen, wat zeer bruikbaar is als je te maken hebt met de duisteren. Dit is waarom hun plannen nooit zullen slagen, omdat wij veel te veel over hen weten. Wij nemen preventieve maatregelen en onze bondgenoten zijn hierin zeer actief. Wij houden niet van confrontaties of bedreigingen, en onze aanpak is diplomatiek maar stevig.

Elke voorbijgaande dag brengt jullie dichterbij voltooiing, en dichter bij ons openlijke contact met jullie. Maar eerst het voorwerk, en alhoewel de aankondiging die wij wensen nog niet gedaan is, zijn er nu vele individuen die ervoor zorgen dat zij gehoord worden. Dat legt druk op de autoriteiten die het niet veel langer verborgen kunnen houden. Wij zouden willen starten voor de volgende lente, zodat wij alles kunnen doen om onze bondgenoten voor dit doel te steunen. Natuurlijk hebben wij nog steeds een uiterste datum waarop wij gestart moeten zijn en die ligt duidelijk niet ver in de toekomst.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en er bestaat een geweldig gevoel aan onze kant omdat wij ver gereisd zijn met jullie, en wij blij zijn dat jullie de eindtijden bereikt hebben. Er was soms twijfel maar jullie hebben de storm uitgezeten, en vredige tijden komen eraan waar Liefde en Licht zullen regeren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Puk


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.