Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, November 16, 2009

SaLuSa, November 16, 2009

Als je de moeite neemt om te kijken, is er overal schoonheid en het is de natuur die aan het werk is. Jullie zien de bloemen, bomen, dieren en vogels in de Eenheid van de fysiek vormende energie van jullie Schepper. Jullie turen in jullie zeeën, kijken omhoog naar de lucht en alles beweegt zich in wonderlijke harmonie en voorziet in jullie behoeften. Toch is het de Mens die de voortreffelijke balans tussen dit alles heeft verstoord en die gedurende duizenden jaren de Aarde heeft geplunderd om zijn onverzadigbare hebzucht te voeden. De Aarde bezit geen onbeperkte bronnen en het is pas sinds kort dat jullie de noodzaak hebben begrepen om in stand te houden wat jullie al hebben. Er was meer dan genoeg om jullie dagelijkse behoeften te dekken, totdat jullie bronnen als een middel werden beschouwd om rijkdom te vergaren voor degenen die het zouden kunnen verhandelen. Jullie zien nu dat roofbouw tot ernstige tekorten heeft geleid en dat de balans van jullie planeet in gevaar is gebracht. Er worden pogingen ondernomen om reddingsplannen te bewerkstelligen maar jullie grote industriële giganten geven de voorkeur aan winst boven het welzijn van jullie en de planeet.

Waarom we deze dingen nu noemen Dierbaren, is omdat het vinden van overeenstemming tussen de verschillende landen extreem moeilijk is, al bestaat er enig inzicht in de gewichtigheid om nu actie te ondernemen. Hoe jullie de Aarde behandelen geeft aan hoe ver jullie spiritueel zijn ontwikkeld en geeft ook een inschatting hoe jullie elkaar behandelen. Er zal disharmonie tussen elkaar blijven bestaan totdat jullie accepteren dat jullie vertrouwen in elkaar moeten hebben en dat jullie de opzichters zijn van de Aarde en al haar levensvormen. Toch is ‘zorgen voor’ en ‘delen van’ iets dat zal terugkeren wanneer jullie vorderen richting het einde van de cyclus en het zal vrij snel gebeuren. Het zal plaatsvinden na de erkenning dat als jullie dit niet doen, jullie nooit de bestaande ongelijkheid kunnen overwinnen. Jullie vormen één familie op Aarde die naar de erkenning toewerkt van het doel van jullie ziel en zich realiseert dat jullie allemaal op elkaar moeten vertrouwen voor jullie succes.

Jullie worden ingelicht over wat jullie moeten doen om de Mensheid door het proces van Ascentie heen te helpen. Hierdoor begrijpen jullie nu dat de erkenning van de goddelijkheid van al het leven uitermate belangrijk is als jullie je bewustzijn voor de waarheid gaan openen. Jullie verheffen je niet in afzondering want de nieuwe energieën verheffen het hele zonnestelsel. De bestaande Eenheid strekt zich overal in alle richtingen uit en dat is een andere reden waarom wij, van de Galactische Federatie, hier zijn om jullie te assisteren. Wij zien duidelijk waar onze hulp nodig is en zonder die hulp zouden de taken waar jullie voor staan, overweldigend worden en jullie capaciteiten te boven gaan. We kunnen jullie veel tijd besparen en de problemen overwinnen die jullie zouden hebben om de vele projecten te financieren om jullie Aarde te herstellen. Onze diensten zullen jullie niets kosten omdat wij vanuit goddelijke opdracht van de Opperheren van het Universum komen en met plezier delen we met jullie wat we ook mogen hebben.

We willen dat jullie begrijpen dat we niet als vreemdelingen tot jullie komen maar als jullie spirituele familie met de allergrootste liefde in ons hart. Zo veel van jullie hebben een directe verwantschap met ons en we komen die van onszelf zoeken zodat we weer opnieuw kunnen worden verenigd. Jullie herinneringen over waar jullie oorspronkelijk vandaan komen, zijn lange tijd overschaduwd door de duistere energieën maar nu worden ze omgevormd door het krachtige Licht dat jullie Aarde doordringt. Nu sommige van jullie zijn ontwaakt, horen we jullie zeggen dat jullie op de een of andere manier weten dat de Aarde niet jullie ware thuis is en jullie kijken omhoog naar de lucht waar jullie ooit vandaan kwamen. Dat rusteloze gevoel van ergens anders bij te horen, drijft jullie altijd verder om de waarheid te vinden.

Dierbaren, jullie hoeven niet veel langer te wachten voordat we op uitnodiging verschijnen en er zullen dan wereldwijde uitzendingen komen over ons bestaan. Te zijner tijd zal de waarheid over onze verbinding met jullie en onze plaats in de geschiedenis bekend worden gemaakt. We hebben nauwgezet jullie reis door de dualiteit gevolgd en er zijn tijden geweest waarin we contact mochten opnemen met individuen en groepen die spirituele vooruitgang vertoonden. Jullie huidige situatie is heel bemoedigend en veelbelovend, in die zin dat veel zielen zich voor ons openstellen. Opnieuw zien we dat onze aanwezigheid door de Wet van Aantrekkingskracht mogelijk wordt. Het wordt verder versterkt door het Ascentieproces dat met of zonder de Mens, in vervulling zal gaan als een Universele gebeurtenis die deel uitmaakt van een grotere Kosmische Cirkel.

Voor jullie vormen wij het bewijs van het bestaan van hogere Wezens en wij komen met de geruststelling dat er een Allerhoogste Schepper bestaat, los van welke naam je eventueel gebruikt. Er bestaat slechts de Ene van Al Dat Is, en deze kennis zou de verschillende kerken in staat moeten stellen het eens te worden over de gemeenschappelijke bron van hun Goden. Er kan slechts de Ene Waarheid bestaan en wanneer jullie openstaan om de grotere waarheden te leren, zullen ze jullie worden getoond. Het zou heel aangenaam zijn te zien dat de Mens zijn religieuze verschillen terzijde schuift om de waarheid te vinden die hen in plaats daarvan, samen zou brengen. Het moet een keer gebeuren maar er wordt geen druk op de zaken uitgeoefend omdat het jullie vrije keuze is wat jullie geloven. Ja, vrije wil heeft jullie werkelijkheid gecreëerd en het is de vrije wil die jullie zal verheffen zodat jullie het ware pad naar spirituele vrijheid kunnen vinden.

Zoals jullie zonder twijfel zullen inzien, moet er veel gebeuren om jullie op het spoor naar Ascentie te krijgen. We komen niet om het oude, zoals jullie het kennen, te herstellen maar om jullie te helpen de perfectie opnieuw te creëren die ooit bestond in de tijd toen jullie je voor het eerst op de Aarde vestigden. Jullie zijn vergeten hoe het was om in volstrekte vrijheid en harmonie te leven en zonder enige vorm van angst te gaan waar je voorliefde je heenvoerde. Wat een vreugdevolle gelegenheden staan jullie te wachten en allemaal in een snelle opeenvolging wanneer jullie je hoger verheffen naar de nieuwe vibraties. Begin nu een plaatje te tekenen in jullie hoofd wat dat zal betekenen en hoe het zal voelen om vrij te zijn van de lagere vibraties waar jullie nu in zitten en die zwaar op jullie drukken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zelfs ik ben in de wolken wanneer ik over de fantastische gebeurtenissen nadenk die op komst zijn. Ik voel jullie opluchting en grote geluk wanneer jullie begrijpen dat jullie worden verlost van het wiel van her-geboorte. Het zal zijn doel gediend hebben door jullie bij het punt van voltooiing te brengen bij het sluiten van de cyclus. Die kans wordt aan alle zielen gegeven en er moet rekening worden gehouden met degenen die nog niet klaar zijn om hem te verlaten. Stuur ze met jullie liefde en zegeningen op hun weg en ze zullen een andere keer in een toekomstige cyclus verrijzen. Sommige van jullie kunnen wensen naar hen terug te keren om een vergelijkbare rol te vervullen met wat wij nu doen. Het hogere leven is dienstbaarheid aan elkaar in Liefde en Licht en is een prachtig bevredigende ervaring.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge