Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 18 maart 2016


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 18 maart 2016

Mike Quinsey

Er gebeurt veel nu het Licht meer zielen voor de waarheid omtrent hun bestaan doet ontwaken. Jullie zijn veel te lang letterlijk in het duister gehouden, maar jullie zijn nu op de hogere trillingen gaan reageren. Jullie hebben je bevrijd uit de cocon van vergetelheid en beginnen jullie ware plek in het Universum te begrijpen. Als jullie alleen al de waarheid omtrent jullie grootsheid zouden ontdekken en je werkelijke plek als Wezen van Licht in zouden nemen. De sluiers van duisternis worden nu opgelicht en jullie beginnen langzamerhand je bestemming te begrijpen. Jullie zijn zo veel grootser dan ze je lieten geloven en terwijl jullie voor de waarheid ontwaken zullen jullie de ketens van je afwerpen die tot je “gevangenneming” op Aarde hebben geleid. De waarheid kan niet langer bij jullie vandaan worden gehouden. Het is nu allemaal aan het veranderen alhoewel er nog wel enige verwarring kan ontstaan omdat het nieuwe door het oude heen loopt. De zaken gaan echter voorspoedig vooruit en het is enkel een kwestie van tijd voordat de waarheid duidelijker naar boven zal komen. Het Duister is nog steeds in staat om vooruitgang te vertragen, maar ze heeft niet langer de macht die ze voorheen bezat. Wees ervan overtuigd dat jullie beschermd worden door de Galactische Troepen en deze zullen niet toestaan dat het plan voor jullie vrijheid wordt gedwarsboomd.

Het Licht op Aarde is enorm veel krachtiger geworden, zelfs zoveel dat jullie Ascentie snel nadert. Er is echter nog veel werk te verzetten om jullie voor te bereiden en de zielen aan wie deze taak is toevertrouwd zullen worden geassisteerd om hun werk uit te kunnen voeren. De tijd is aangebroken waarin de oude manieren jullie niet langer dienen en heel binnenkort zullen jullie een grote sprong voorwaarts maken. De tijdkronkel waar jullie in geleefd hebben zal spoedig achter worden gelaten. maar besef dat zo snel als de veranderingen zich zullen aandienen, jullie passende ruimte dienen te geven aan de mensen om hierop te reageren. Er zal geen gebrek aan begeleiding zijn en er is voldoende hulp aanwezig om ervoor te zorgen dat de veranderingen zonder problemen doorgang kunnen vinden. Evenzo belangrijk is de factor tijd. aangezien jullie zelf onderdeel zijn van de veranderingen dienen te zijn, zodat jullie je eenvoudig hieraan kunnen aanpassen. Velen van jullie hebben waarschijnlijk de boodschappen gevolgd van jullie leiders, die veel tijd hebben gestopt in het jullie ervan overtuigen dat jullie op de hoogte van de ontwikkelingen zullen worden gehouden. De veranderingen zullen veel verder gaan dan wat men zou verwachten en ze zullen zich heel binnenkort aandienen, hetgeen jullie in een uiterst opwindende periode van vooruitgang zal brengen. Vele zielen zijn betrokken bij de uitvoering van de veranderingen en hebben hier jaren en jaren op gewacht, waardoor ze nu volledig gereed zijn om hun deel van de openbaringen uit te voeren.

In de hogere trillingen moeten we, omdat we een veel groter plaatje kunnen zien dat de toekomst al onthult, ervoor oppassen om jullie niet te veel op te winden. We zijn blij dat jullie reis door de lagere trillingen bijna voorbij is en proberen niet de indruk te wekken dat de veranderingen dichterbij zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Sta de voortgang van de veranderingen, die aanvankelijk traag was, toe nu echt op gang te komen. We hebben een panoramisch zicht op jullie toekomst en dat is één reden waarom we er zoveel vertrouwen in hebben. Over het algemeen hebben jullie, met het oog op de vertragingen die zich de laatste jaren hebben aangediend, verstandig gereageerd en besef dat daardoor meer zielen de kans hebben gekregen om zich te verheffen. Moeder Aarde heeft het punt bereikt waarop ze de veranderingen niet langer tegen kan houden en dit is een andere reden waarom we zoveel vertrouwen hebben in de komende veranderingen. De meesten van jullie zijn bekend met jullie werkelijke geschiedenis en zullen weten dat zowel de Lemurische als de Atlantische periode in catastrofes zijn geëindigd. Wees ervan verzekerd dat jullie deze mogelijkheid gepasseerd zijn en dat jullie zijn voorbestemd om een geweldig succes te ervaren.

Als de vijandigheden op Aarde zijn gestopt zal dat het Menselijk Ras de tijd geven om zich te bezinnen over het feit dat jullie Allemaal Eén zijn. Een Menselijk Ras dat in fragmenten verdeeld is geraakt omdat jullie vergeten zijn dat jullie je Broeders’ Hoeders zijn, en dat wat jullie één persoon aandoen jullie iederéén aandoen. Door de tijd te krijgen om vertrouwen in elkaar te ontwikkelen zullen jullie spoedig je geschiedenis van wrijvingen vergeten en begrip krijgen van de aard van onvoorwaardelijke liefde.

Er zit in elke ziel een fundamenteel verlangen om Eén te zijn met Al Dat Is, en door bevrijd te zijn uit de lagere trillingen zul je opnieuw je pad naar Liefde en Licht kunnen vinden. De geschiedenis van de duistere Tijden zal spoedig terzijde worden geschoven en in de annalen van de tijd verdwijnen. De toekomst is van Goud en jullie hoeven niet lang te wachten voordat dit jullie realiteit wordt. Het is jullie ware zijnsstaat en jullie tijd er buiten was een monumentale ervaring die jullie in staat heeft gesteld zo veel sneller te evolueren.

Er is dus nog steeds werk te verzetten voordat jullie verder kunnen gaan, houd dus vast aan je visie van de toekomst om zodoende de hogere trillingen te helpen onderhouden. In deze roerige tijden, waar de Duistere Garde wanhopig probeert de uitkomst te controleren, zal het enige tijd duren voordat ze zich realiseren hoe vergeefs hun doelen zijn. Sommigen zouden kunnen capituleren waar anderen er eer in zien om te sterven voor hun zaak. Dergelijke zielen zal de waarheid van hun handelingen worden getoond om ervan te leren. Geen enkele ziel is niet te helpen en er zijn vele geweldige Lichtzielen die ze bijstaan. Zelfs op jullie niveau wordt jullie vooruitgang minutieus gevolgd en wordt elke hulp gegeven om jullie succes te verzekeren. Sommigen zullen een dergelijke verklaring betwijfelen, maar realiseer je dat jullie Gidsen zich niet bemoeien met jullie karmische verantwoordelijkheden, en je enkel zullen helpen er doorheen te komen. Karma kan in jullie optiek goed of slecht zijn, maar het is allemaal onderdeel van jullie noodzakelijke evolutionaire ervaringen.

Het leven is geen serie zinloze ervaringen en elk ervan is onderdeel van de lessen die je nodig hebt om te evolueren. Onthoud dat voordat je op Aarde incarneerde, je je levensplan hebt besproken en je hebt ingestemd met de verschillende fasen die je hebt gepland. Dit is waar je Gidsen werkelijk hun rol spelen, daar het zeer belangrijk is dat je succesvol bent met betrekking tot je karmische uitdagingen. Soms kan het zeer moeilijk voor je zijn. Maar hoeveel pijn het ook doet, jij zult uiteindelijk de winnaar zijn. Karma is een behoorlijk moeilijke zaak, omdat er vaak een aantal zielen bij betrokken is en een ieder leert er op zijn/haar beurt van. Het is waar jouw Gidsen met die van henzelf te maken krijgen, aangezien behoorlijk wat verantwoordelijkheid bij hen ligt om een bevredigende uitkomst te garanderen. Er moet echter worden opgemerkt dat je uiteindelijk de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken.

Het leven lijkt een toevallige serie gebeurtenissen te zijn, maar in feite wordt het nauwgezet gepland. Het is duidelijk dat, waar vele zielen bij betrokken zijn en iedereen van de ervaring dient te kunnen profiteren, het nodig is om allen zover te krijgen dat ze hun rol spelen. Natuurlijk kun je situaties, die wellicht niet bevredigend waren en opnieuw moeten worden meegemaakt, ‘herbeleven’. Om verschillende redenen kan karma echter worden meegenomen naar een volgend leven.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Last van chronische pijn, slapeloosheid of ziekte? Wietolie kan helpen
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge