Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 4 maart 2016

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 4 maart 2016

Mike Quinsey

De mensen die in staat zijn om te helpen Ascentie veel dichterbij te brengen zijn zeer actief, maar ze staan zo lang als het nog duurt tegenover de daden van de duistere garde die vertragende tactieken hanteert. Hun pogingen het onvermijdelijke uit te stellen zijn echter onbeduidend en zullen weinig bijdragen aan het voorkómen van disclosure, dat zich binnen afzienbare tijd zal aandienen. Het is door hogere machten uitgevaardigd dat noodzakelijke maatregelen genomen dienen te worden om de voltooiing, zoals die gepland is, te verzekeren. Degenen die het Lichtwerk uitvoeren worden beschermd en geholpen om hun taken te kunnen verrichten. De Blauwe Avians blijven toezicht houden op wat er gaande is, maar zullen zich niet mengen in onze vrije wil, wanneer we er voor kiezen om een ander pad naar het Licht te nemen. Het wordt niet toegestaan dat dit mislukt en de verwachting is dat de volgelingen van het Licht dit voor elkaar zullen krijgen. Er zijn een aantal krachtige invloeden aan het werk en verwacht wordt dat ze ieder obstakel zullen overwinnen dat op het pad van het Licht wordt geplaatst. Dus heb vertrouwen en sta de twijfel niet toe je gedachten in bezit te nemen.

De duistere garde maakt zich zorgen dat ze niet langer kunnen bepalen wat er gebeurt en proberen halsstarrig de macht van de Lichttroepen, die hun succes in de weg staat, te weerstaan. Ze bedreigen degenen die hun pad belemmeren, maar dit mag niet baten. Hun macht is ernstig afgenomen en ze kunnen niet langer doen wat ze willen. Alhoewel ze nog steeds dreigen nucleaire apparaten in te zetten, beseffen ze dat dit in werkelijkheid niet zal worden toegestaan. De Lichtkrachten worden over het algemeen beschermd, maar sommige zielen zijn al akkoord gegaan met het feit dat zijn/haar leven wordt opgeofferd ten behoeve van anderen. Wees ervan verzekerd dat elk van dergelijke acties passend beloond zal worden, maar in sommige situaties is er natuurlijk sprake van karma dat wordt uitgespeeld en de uitkomst hiervan is van tevoren bepaald. Zoals jullie ongetwijfeld hebben geleerd gebeurt niets bij toeval, aangezien jullie levensplan van tevoren is opgesteld om aan jullie specifieke behoeften tegemoet te komen.

Wanneer jullie niet in staat zijn directe hulp te bieden aan degenen die zich sterk maken voor volledige Disclosure, kunnen jullie hen van dienst zijn door het te visualiseren en het de kracht te geven om te slagen. Dit wordt terdege als de meest gewenste uitkomst beschouwd, en vele zielen werken aan dit doel mee. Aangezien het net zich om het duister sluit, wordt volledige Disclosure bijna een zekerheid en vele Lichtwezens helpen mee de trillingen te verhogen. Als je om je heen kijkt lijkt het alsof de Aarde zich in grote beroering bevindt, maar weet dat Moeder Aarde met de hulp van jullie Ruimtefamilies in staat is dit behoorlijk snel uit de weg te ruimen en er zal geen reden voor vertraging zijn wanneer de tijd gekomen is om dit te laten gebeuren. Jullie dienen in gedachten te houden dat jullie worden geholpen door Wezens die duizenden jaren op jullie vóórlopen. Voor hen zijn problemen die jullie als moeilijk ervaren, simpel en eenvoudig op te lossen.

Overal om jullie heen ontwaken zielen voor het besef dat de Mensheid Eén Ras is. Een ieder van jullie is je broeders’ hoeder en jullie zijn al veel te lang afgescheiden geweest. De Aarde heeft jullie, terwijl jullie je van het éne Ras naar het andere begaven, voorzien van vele wisselende ervaringen, maar nu is de tijd gekomen om jullie allemaal als Eén te zien. Leven na leven is jullie met opzet wijsgemaakt dat jullie allemaal verschillend zijn en dit heeft tot vele oorlogen en problemen geleid. De Mens dient eraan herinnerd te worden dat er maar één Ras op Aarde bestaat en het is nu tijd om je te verenigen. Help elkaar, aangezien velen van jullie lijden onder oorlog en tekorten, grotendeels veroorzaakt door hen die tot de cabal behoren. Er nadert een tijd waarin de cabal niet langer in staat zal zijn op Aarde te blijven aangezien hun trillingen te laag zullen zijn om te ascenderen. Vanaf die tijd zal er grote vreugde zijn omdat het Licht getriomfeerd zal hebben.

Eenieder van jullie is van ver gekomen om op dit punt te belanden; jullie hebben alle recht om tevreden te zijn en in de loop van de tijd zullen jullie méér inzicht krijgen in je ervaringen. Jullie hebben vele levens geleefd en talloze ervaringen opgedaan waardoor jullie je snel ontwikkeld hebben. Het maakt enkel deel uit van jullie reis terug naar volledig bewustzijn, dat jullie in staat stelt de lagere trillingen achter je te laten. Hoewel jullie meer bezig zullen zijn met je nieuwe leven in de hogere trillingen, zullen jullie vanaf dat moment opnieuw de waarheid leren kennen omtrent jullie reizen door de verschillende niveaus. Jullie zullen daadwerkelijk meer zeggenschap hebben over waar je naar toe wilt en jullie zullen je evolutie vervolgen.

Accepteer, daar jullie in de laatste fase van jullie huidige leven zitten, dat Moeder Aarde zich eveneens op Ascentie voorbereidt. Ze heeft zolang mogelijk volgehouden om elke ziel de maximale gelegenheid te geven op te rijzen. Focus je dus op jullie directe taken en hou deze voor ogen, en laat je niet afleiden door de uiterlijke gebeurtenissen die rondom jullie plaatsvinden. Velen worden overdonderd door de gebeurtenissen die plaatsvinden en zijn zich niet bewust van de ware aard ervan, maar ze zullen hulp krijgen van hun Gidsen zodat ze er het maximale voordeel uit kunnen halen. In alle waarschijnlijkheid zijn jullie deel van een familie die mogelijk samen zal evolueren, maar dit is niet altijd het geval, daar sommige leden een ander levensplan kunnen hebben. In elk leven zul je ervaringen hebben gekozen die jouw specifieke behoeften hebben gedekt om ervoor te zorgen dat je doorging met je ontwikkeling, en die hoeven niet noodzakelijk dezelfde te zijn geweest als die van je medespelers. Je zult dus je eigen pad volgen terwijl je anderen hun eigen pad laat volgen.

Er gebeurt zo veel op Aarde, waarvan jullie je in de meeste gevallen niet bewust zijn, maar heel spoedig zullen details naar buiten beginnen te komen. Nadat deze periode eenmaal echt op gang komt zal het leven heel snel vooruitgaan en zullen jullie de verloren tijd, veroorzaakt doordat jullie de voordelen van nieuwe uitvindingen werd ontzegd, inhalen. Omdat vergevorderde beschavingen jullie zullen helpen, zullen deze jullie in staat stellen de verloren tijd in te halen. Jullie zullen afstand nemen van fossiele brandstoffen en in plaats daarvan vrije, schone energie gebruiken die in al jullie behoeften zal voorzien. Dit zal in jullie leven in één klap en enorm verschil maken en het zal jullie zelfvoorzienend maken. Jullie zullen meer onafhankelijkheid hebben en nooit meer lijden wegens gebrek aan warmte of voldoende schoon water. Er zal nog veel meer volgen nadat de mensen eenmaal hun essentiële behoeften hebben gelenigd.

Iets wat vaak niet met zekerheid kan worden gegeven is het precieze tijdstip van de genoemde gebeurtenissen. Elke poging wordt echter ondernomen om ze te laten plaatsvinden, maar soms doemen er onverwachte factoren op die tot vertraging leiden. Eén ding waarvan jullie absoluut zeker kunnen zijn is dat belangrijke gebeurtenissen zeker plaats zullen vinden, zelfs wanneer ze enigszins vertraagd worden, en de revaluatie van valuta is virtueel klaar om door te gaan. Zoals altijd zijn er betrokken partijen die tijd rekken, maar of dit nu expres dan wel onnodig gebeurt, ze zullen worden verwijderd en achtergelaten. De machthebbers zijn vastbesloten er bij de eerstvolgende gelegenheid mee door te gaan. Mogelijk krijgen jullie geen regelmatige updates over al dit soort zaken, maar er wordt altijd enige vooruitgang geboekt.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen alsmede het pad naar voltooiing verlichten.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!