Home > > Mike Quinsey – 17 januari 2020

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 17 januari 2020

Mike Quinsey

Het een halt toeroepen aan leden van de Illuminati gaat door en het is niet te vermijden dat dit tijd kost omdat er duizenden mensen bij betrokken zijn. Er is geen snelle oplossing, want zaken moeten worden afgehandeld in overeenstemming met de landswetten. Jullie kunnen er gerust op zijn dat het geheel goed op weg is om tot voltooiing te komen, maar ondanks dat spelen er andere zaken waar eveneens aandacht aan dient te worden besteed. Aanvankelijk was het de bedoeling om beetje bij beetje informatie vrij te geven, maar met het oog op de opgelopen vertragingen wordt nu volledige openbaarmaking overwogen. Het betekent dat er zoveel is achtergehouden dat de komende veranderingen overweldigend kunnen zijn. Jullie hele manier van leven zal uiteindelijk ten goede veranderen, omdat zaken als vrije energie een compleet nieuwe manier van leven tot stand zullen brengen. Het Bondgenootschap is prominent vertegenwoordigd bij degenen die aandringen op het doorvoeren van veranderingen en die zich nu in een machtiger positie bevinden dan de Illuminati, dus er wordt wel degelijk vooruitgang geboekt.

De periode van verschuivingen om de veranderingen te introduceren is ver gevorderd, maar houd er rekening mee dat dit ook gebeurtenissen omvat die van invloed zijn op de manier waarop grote bedrijven worden geleid en het zal nog enige tijd duren voordat dergelijke zaken zijn opgelost. In wezen is het de omvang van de veranderingen die zoveel tijd kost om te bewerkstelligen. Uiteindelijk zullen jullie echter meer dan tevreden zijn en na zo lang hebben moeten wachten zal alles bijzonder naar wens zijn. De voorbije dagen van tekorten en ongelijke verdeling zullen verdwijnen en kleinere units zullen ervoor zorgen dat eenieder evenveel profijt zal hebben van de veranderingen. Begrijp dat jullie lange tijd hebben kunnen profiteren van nieuwe technologie waarvan een groot deel is terug-ontwikkeld uit buitenaardse technologie. Het heeft jullie de basis gegeven voor nog betere en meer geavanceerde kennis die jullie diep de ruimte in heeft gebracht. Jullie hebben eveneens geweldige vooruitgang geboekt op het gebied van computerkennis. Dit alles heeft de kwaliteit van leven verhoogd en het heeft jullie deels een nieuwe manier van kijken gebracht.

De toekomst is bezig vorm te krijgen en de voordelen voor jullie zullen gigantisch zijn; aandienen zullen ze zich en dit kan niet eindeloos worden tegengehouden. Sommige veranderingen zullen ongemakkelijk aanvoelen en er mogelijk toe leiden dat mensen naar een nieuwe locatie moeten verhuizen, omdat Moeder Aarde haar eigen schoonmaak doorvoert als voorbereiding op Ascentie. De Aarde is bijzonder zwaar toegetakeld als gevolg van oorlogen en misbruik van haar hulpbronnen, maar de komende veranderingen zullen helpen deze problemen op te lossen, bijvoorbeeld wanneer de inzet van vrije energie de noodzaak overbodig maakt om de Aarde hiervoor te gebruiken. Er zijn andere voorzieningen in gebruik die niet schadelijk zijn, zoals windparken, maar deze kunnen onvoldoende aan de vraag voldoen. Jullie kunnen er zeker van zijn dat we ons best doen om de introductie van nieuwe methoden aan te moedigen, methoden die onschadelijk zijn voor het milieu van de Aarde.

Op voorhand gewaarschuwd zijn maakt dat je je kunt voorbereiden op de uitdagingen die nog moeten komen, en we zouden graag een grotere samenwerking tussen landen zien, aangezien de uitdagingen die nog gaan komen het best op mondiaal niveau kunnen worden aangepakt. Degenen die het grootste deel van de rijkdom bezitten, moeten degenen helpen die niet in staat zijn om zware problemen aan te pakken, en we willen jullie eraan herinneren dat eenieder van jullie wordt beïnvloed door wat er op Aarde gebeurt. Jullie zijn allemaal Eén en de tijd van individuele groei ten koste van de ander is voorbij. Jullie dienen als één wereld te groeien en harmonie en samenwerking voorop te stellen. Hoe sneller jullie vrede in de wereld tot stand kunnen brengen, des te sneller zullen jullie het pad naar Ascentie volledig openen, maar evenzo komt het snel naderbij. Zowel de gelovigen als de niet-gelovigen volgen allemaal een voorbestemd pad dat het overeengekomen contract van elke ziel is, dus reageer op alles wat er voorbij komt op een manier die de daarmee gepaard gaande uitdagingen accepteert. Jullie spirituele groei en welzijn staan op het spel en jullie geweten zou een rol moeten spelen en je ertoe aanzetten om de juiste actie te ondernemen die positief is en op geen enkele manier schadelijk of kwetsend voor een andere ziel. Luister naar de ingevingen van je Hogere Zelf; de 'andere' jij, die je zielsplan kent en je helpt je eraan te houden.

Jullie ervaringen op Aarde staan ver af van hogere trillingen en hogere dimensies. De Aarde is, zoals jullie ongetwijfeld beginnen te begrijpen, een school voor spirituele groei. Je groeit door je ervaringen en neemt dat inzicht mee naar je volgende leven, dus alles wat je inzicht vergroot is belangrijk. Kunnen jullie beginnen te begrijpen dat, omdat jullie ervaringen hebben in een hologram, dit iets is dat is voorbereid om evolutionaire ervaringen op te doen en dit niet jullie werkelijke realiteit is? Het staat in de sterren geschreven en als jullie met succes je trilling naar een ascentie-niveau verhogen, zullen jullie terugkeren naar een prachtig rijk dat je huidige begrip ver te boven gaat. Jullie Aarde als hologram wordt gebruikt om je de omstandigheden en ervaringen te bieden die nodig zijn om te evolueren. De Aarde bevindt zich momenteel in een extreem beschermende energie die daar is geplaatst door de “Blue Avians”, die nog steeds aanwezig zijn en toezicht houden op jullie ontwikkeling. Op dit belangrijke moment zullen degenen die op weg zijn naar Ascentie niet veel langer meer hoeven wachten om dat punt te bereiken, en het is belangrijk dat er geen inmenging wordt toegestaan. Voor jullie bescherming kan niemand op dit moment jullie Universum binnenkomen of verlaten.

Begrijp dat jullie een “onwerkelijke” ervaring meemaken, in die zin dat jullie worden tegengewerkt, terwijl jullie verblijd hadden kunnen worden met meer geavanceerde ervaringen. Er hebben zich echter veranderingen aangediend vanwege vernieuwingen die zijn voortgekomen uit het terug-ontwikkelen van ruimteschepen die op Aarde zijn neergestort. Deze hebben de vooruitgang versneld door zaken als glasvezel en nieuwe materialen die in de ruimtetechnologie worden gebruikt. Er zijn andere vernieuwingen die het militaire apparaat voor zichzelf heeft gehouden, maar uiteindelijk zullen deze vrij moeten worden gegeven.

Zoals we vaak hebben gezegd, werden jullie veel vernieuwingen ontzegd, vernieuwingen die het leven gemakkelijker zouden hebben gemaakt, maar wanneer jullie ascenderen, zullen jullie meer dan worden gecompenseerd. Jullie zullen bevrijd zijn van de gevolgen van veroudering en er jong uit blijven zien, in staat om uiterlijke verschijningsvormen te veranderen, als en wanneer je dat wenst. Jullie zullen veel, veel langer leven dan in deze tijd en van het leven kunnen genieten zonder kans op kwalen of ziekte; in plaats daarvan zullen jullie een absoluut goede gezondheid kunnen genieten. Het Universum zal voor jullie openstaan voor het volgen van je hartenwensen en jullie zullen steeds verder evolueren, omdat dit niet eerder stopt dan wanneer je het ultieme bereikt - de Godheid. Dit ligt echter ver, heel ver in de toekomst.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie