Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 17, 2011

SaLuSa, January 17, 2011

Het Nieuwe Jaar is begonnen en er komt genoeg om jullie mee bezig te houden als de climax van de huidige veranderingen een kritiek punt bereikt. Te midden van alle gebeurtenissen zal duidelijk worden dat jullie de laatste poging van de duisteren beleven om hun macht te behouden. Zij zullen jullie toekomst niet veranderen of jullie bestemming om te ascenderen, hetgeen is gegarandeerd. Wat zal gebeuren is dat de door hen georkestreerde gebeurtenissen hun minachting zal laten zien voor menselijk leven en de bijbehorende rechten. Het zal meer mensen bij elkaar brengen en naar het Licht, en de roep om actie tegen hen wordt groter. De voortdurende toename in jullie bewustzijnsniveaus zal er dus voor zorgen dat er een respons komt, en jullie zullen begrijpen wat er gebeurt. Jullie wordt geadviseerd je op een positieve uitkomst te blijven concentreren en jullie zullen samen met ons je steentje bijdragen, om een einde te maken aan alle pogingen jullie te verwarren en jullie ontwikkeling te stoppen.

Het is nu de tijd voor het Licht om meer actief om jullie heen te worden, en vele, vele groepen mensen verenigen zich om samen actie te ondernemen. Het zal klein beginnen en geleidelijk escaleren tot een belangrijke kracht ten goede. Het zal de neiging hebben mensen bij elkaar te brengen, naar gelang of ze een ontwaken hebben ervaren. Tot de dualiteit is overwonnen, zal er altijd een zekere mate van verschil bestaan tussen groepen met tegengestelde gezichtspunten en meningen, maar dat is een gezonde situatie. Zonder uitdagingen zouden jullie je niet noodzakelijk, zij het heel langzaam, hoeven te ontwikkelen. Met de eindtijd is het daarom mogelijk met grote sprongen vooruit te gaan. Karma kan ook sneller worden opgeruimd, en onopgeloste zaken moeten worden behandeld voordat jullie ascenderen.

De tijd blijft zich versnellen, en dit jaar zal ook in een mum van tijd weer voorbij gaan. Jullie kunnen er zeker van zijn dat het veel verrassingen bevat, en dat hierin de fundering wordt gelegd voor het pad naar Ascentie. Het zal ervoor zorgen dat jullie reis met gemak wordt voltooid en in een sfeer van vreugdevolle acceptatie. Op het moment zit er veel ongerustheid om jullie heen, maar het duurt niet lang meer voor onze bondgenoten bewijzen dat zij de plannen van de duisteren kunnen overwinnen. Jullie zullen het laatste stukje zijn wat het plaatje compleet maakt, en dan zal het hele Universum gereed zijn om naar een hoger niveau te ascenderen. Dat zal het begin zijn van het Gouden Tijdperk, waarin alles in vervulling zal gaan wat jullie is beloofd en wat gepaard gaat met Ascentie. Een voorproefje van wat komen gaat, zal zich beginnen te manifesteren voor het jaar om is maar jullie moeten rekening houden met de daarmee samenhangende hoeveelheid werk om wereldwijd iedereen te bereiken.

Er zal volledig in jullie behoeften worden voorzien, en wij zijn in staat dit voor jullie gehele bevolking te doen. Het is voor ons geen probleem massale hoeveelheden te produceren, en onze bron kent geen limiet. Uiteindelijk Dierbaren, hebben we meer dan voldoende tijd gehad om dit stadium van jullie Ascentieproces voor te bereiden. Jullie zullen merken dat wanneer het eenmaal begint, de veranderingen heel snel tot stand komen. We willen armoede en behoeftigheid behandelen waardoor er een zekere waardigheid in jullie leven wordt hersteld, en jullie zelfvoorzienend worden gemaakt. We hebben veel specialistische groeperingen die ervaren zijn in verschillende vaardigheden en expertise, en zij kunnen de meest gecompliceerde behoeften aan. Grootschalige vervuiling kan bijvoorbeeld eerder binnen weken, in plaats van maanden, worden opgeruimd en het is een terrein dat wij als prioriteit zien. Gezondheid en voorspoed zullen geleidelijk terugkeren en de nu ervaren behoeftigheid zal worden uitgeroeid om nooit meer terug te keren. Er zullen, wat voor vooruitgang we ook maken, helaas altijd mensen zijn die angstig zijn geworden vanwege de voorspellingen van hel en verdoemenis. Het is voor hen een onderdeel geworden van hun vaste geloof in een catastrofaal einde aan een tijdperk, en gebeurtenissen op Aarde zullen dit lijken te ondersteunen. Het zal echter in de loop der maanden niet erger worden, en in geen geval apocalyptische proporties bereiken. Moeder Aarde moet haar inbreng hebben in wat er gebeurt en verhoogt ook haar trilling, maar haar doel is niet buitensporige vernietiging te veroorzaken. De negatieve energieën die gedurende vele eeuwen in de Aarde zijn verankerd, moeten worden opgeruimd en dit moet voor Ascentie klaar zijn. Onze aanwezigheid betekent dat wij kunnen helpen om de omvang van alle schade te beperken, en dat we bescherming kunnen aanbieden aan degenen die worden getroffen.

Jullie weerpatronen blijven veranderen en ongeacht of het nu natuurlijk is of door mensen gemaakt, het zal uiteindelijk tot rust komen en meer in balans. De extremen die jullie nu ervaren, worden minder frequent en temperaturen zullen in alle opzichten aangenamer worden. De Aarde zal wat betreft dieren en andere levensvormen opnieuw worden ingericht, en schoonheid zal in gebieden terugkeren die door de Mens zijn verwoest. Deze taken zullen wederom met gemak door ons worden afgehandeld, en de Galactische Federatie zal al haar technologieën en kennis aan jullie ter beschikking stellen. Tegen die tijd zullen de duisteren zich er niet langer mee kunnen bemoeien, en zullen dan naar plaatsen zijn gebracht waar ze geen gezag of machtspositie hebben. Ze zijn de architecten van hun eigen lot, en kunnen niet aan de consequenties ontsnappen.

We bewonderen degenen onder jullie die ijverig naar het doel van het leven hebben gezocht, en hun antwoorden hebben gevonden. Zo lang als jullie de hand van God herkennen in alles om jullie heen, zal de waarheid dat jullie Allen Een zijn, spoedig tevoorschijn komen. Misschien begrijpen jullie nog niet helemaal de waarheid, maar te zijner tijd gaan jullie veel van ons leren en de Meesters zullen ook met jullie praten. Jullie zullen merken dat jullie het zijn die de bestaande verdeeldheid hebben gecreëerd. Binnenkort worden alle obstakels die tussen jullie staan, overwonnen en jullie gaan alle zielen herkennen als jullie broers en zussen. De barrière zal wegvallen en jullie gaan elkaar in je hart sluiten. Het is natuurlijk nodig een klimaat van volledige samenwerking te creëren, en ras en kleur zal geen rol meer spelen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en hoog boven jullie, neerkijkend op de Aarde, zie ik de Aarde een Planeet van Licht worden. De stralende punten van Licht smelten samen en de schittering is een prachtig gezicht. Er zijn zeker veel donkere plekken, maar ze worden langzaam omgevormd doordat ze weinig kracht hebben om het Licht te weerstaan. Het blijft dus doorgaan tot de lagere trilling nauwelijks meer bestaat, en dan zullen jullie dicht bij de eindtijd en Ascentie zitten. Elke ziel zal in overeenstemming met haar eigen bewustzijnsniveau verder gaan, maar iedereen zal zichzelf exact op het niveau aantreffen dat jullie naar het volgende stadium van je reis brengt. Jullie zullen je keuzes hebben gemaakt over wat je volgende onderneming wordt, en jullie spirituele vooruitgang gaat verder. Weet dat alles goed zal komen en dat God jullie zoals altijd, overal zal vergezellen en altijd jullie mentor en kameraad is. Jullie zijn te allen tijde meer geliefd dan jullie beseffen, en dat zal altijd zo blijven.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.