Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, January 14, 2011

SaLuSa, January 14, 2011

We kunnen nu over de komende maanden praten die een verhoging van jullie bewustzijnsniveaus gaan opleveren, doordat er zoveel energie naar de Aarde wordt gezonden. Dit is prachtig want het betekent dat er zelfs meer Licht dan voorheen wordt verankerd, waardoor de tijd nadert dat jullie erdoor worden bekrachtigd om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. Het is jullie collectieve bewustzijn, net zo zeer als al het andere, dat de sleutel tot succes is. Het betekent ook dat het Licht zo goed op Aarde zal zijn gevestigd, dat geen enkele hoeveelheid duistere activiteiten de voortgang ervan kan tegenhouden. Zoals we jullie eerder vertelden, zullen er veel afleidingen zijn en oprechte zorgen omdat zij hun aandacht op jullie richten. Het maakt deel uit van hun laatste poging om te vernietigen wat reeds is opgebouwd. Laat het maar gewoon zijn eigen beloop hebben, vanuit de wetenschap dat het slechts een minimaal effect op jullie toekomst zal hebben. De instorting komt hoe dan ook, want alles wat bewezen ongeschikt is, kan omdat jullie op Ascentie afstevenen niet blijven.

Ongeacht waar Moeder Aarde of jullie onder lijden, zijn er plannen om alles tot een ongerepte staat te herstellen. De oude handelswijzen waren in de dualiteit verankerd, en waren alleen mogelijk vanwege de ruimte voor extremiteiten. Jullie toekomst is beslist in balans en harmonie door het herstel van jullie soevereiniteit. Dit gaat samen met het vestigen van een maatschappij die is gebaseerd op rechtvaardigheid, eerlijkheid en trouw aan hen van het Licht, waarvan sommige nog een plaats in jullie leven moeten krijgen om jullie verder te leiden. Zij zijn altijd bij jullie geweest terwijl ze een mogelijkheid zochten om naar voren te stappen, en die dag nadert omdat de druk toeneemt de waarheid naar buiten te brengen. Het Goddelijk Plan is perfect en het zal de vele gemaakte beloften waarmaken. Vertrouw op je innerlijke gevoelens want jullie wisten dat deze tijdsperiode jullie naar het Licht zou brengen. De waarheid moet over elk aspect van jullie evolutie bekend worden gemaakt, en in het bijzonder over de meer recente periode die in ieders leven een rol heeft gespeeld. Dergelijke onthullingen zullen jullie allemaal veel dichter bij elkaar brengen, en de verschillen die de duisteren hebben gecreëerd en op uit waren, zullen verdwijnen. Het zal vooral ook onze eigen rol uitleggen in zowel het verleden als de toekomst.

Jullie zorgen en ongerustheid is heel begrijpelijk maar we benadrukken opnieuw dat alles niet alleen naar volle tevredenheid gaat verlopen, maar ook op de meest schitterende manier. Het zal allemaal in een relatief korte tijd gebeuren, en de laatste periode voor Ascentie zal een prachtige verheffende ervaring zijn. Jullie werpen binnenkort het juk van de dualiteit van je af, dat stress en gebrek in jullie leven heeft veroorzaakt. We kunnen heel nadrukkelijk stellen dat jullie je nergens zorgen over hoeven te maken, omdat krachtige Wezens van Licht toezicht op jullie houden en ervoor zorgen dat jullie alles krijgen wat jullie in het verleden is onthouden. De illusie wordt verbroken en wanneer jullie eenmaal de waarheid begrijpen, worden jullie niet langer vastgehouden. Wat jullie als echt beschouwen, is de onwerkelijkheid die door jullie is gecreëerd, en door degenen die jullie macht hebben gegrepen. Het Licht is altijd bij jullie gebleven maar werd vertroebeld door de sluiers die jullie om je heen trokken. Jullie verbleven daarin totdat jullie geloofden dat er niets anders bestond, maar het Licht kroop naar binnen en liet jullie een glimp werpen op een veel grotere mogelijkheid om jezelf te verheffen. In feite kan het Licht nooit worden uitgeroeid en het zal altijd de lagere trillingen overwinnen.

Wat er gebeurt is niet bedoeld om jullie uit je comfortabele leven te halen, maar er liggen grotere tijden in het verschiet die jullie ruimschoots gaan compenseren als je de veranderingen aanvaardt. Accepteer het onvermijdelijke en zie het als de hand van God, die zich uitstrekt om jullie omhoog te tillen uit de duisternis waar jullie veel te lang in hebben geleefd. Als ervaring is het onvervangbaar omdat het de weg is naar een groter inzicht in de dualiteit, en een prachtige manier om je spiritueel naar de hogere dimensies te ontwikkelen. Jullie hebben altijd geweten wat jullie op je namen, en de belofte van een gelukkig einde hield jullie in beweging. Wat als duizenden jaren aan ervaring kan worden opgetekend, is als het knipperen van een ooglid voor je Hoger Zelf. Mettertijd zal echt alleen overblijven wat je van die ervaringen hebt geleerd.

In de tussentijd lijkt elke dag op Aarde een afzonderlijke ervaring, al is alles een voortgaand en continue proces en lopen de rode draden door vele levens heen. Het is de harde leerweg van ervaring die jullie vaak keer op keer in dezelfde situatie plaatst. Toch wordt er vooruitgang geboekt op een manier die moeilijk is te bereiken wanneer je geen uitdagingen in je leven zou hebben. Put moed uit de verbazingwekkende gelegenheid die jullie nu aan het afronden zijn, na zo’n grote stap vooruit te hebben gezet dat jullie klaar zijn om te ascenderen. Kijk op deze manier naar het leven en je zal zien dat het een groot succes is geweest, en dat het eigenlijk voor jou als unieke ziel is geordend en gepland. Wat jullie met je meenemen is een berg aan ervaringen die anderen op enig moment in de toekomst van dienst zullen zijn.

Er gebeurt alleen nu al zoveel, maar tenzij je in de positie zit het grotere plaatje te zien, zal dat niet veel zeggen. Willekeurige gebeurtenissen sluiten bij elkaar aan om ons te vertellen dat jullie op de instroom van Licht reageren, en dat jullie van grote resultaten op heel korte termijn zijn verzekerd. We kunnen niet duidelijker zijn over de tijdsplanning omdat we onze beslissingen heel snel moeten nemen en in staat moeten zijn onze aanpak, indien nodig, direct te wijzigen. De duisteren zijn nu verdeeld en volgen niet langer een herkenbaar patroon van activiteiten. Het zijn opportunisten geworden en we moeten hen veel nauwkeuriger volgen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik garandeer jullie allemaal dat we de controle hebben, maar toch kunnen we dan geen gebeurtenissen verhinderen die overeenkomstig de aan jullie toegekende vrije wil plaatsvinden. We dragen echter verantwoordelijkheid voor jullie en Moeder Aarde, en we zullen zaken niet uit de hand laten lopen. We sporen onze bondgenoten aan door te drukken omdat de mogelijkheid om resultaat te boeken nooit beter is geweest. We willen dat degenen in posities met politieke macht hun echte verantwoordelijkheid aanvaarden, en de mensen nu dienen zoals de bedoeling was. Ieder die in het Licht naar voren stapt, krijgt onze bescherming en zal zijn werk volledig kunnen afmaken, tenzij er karmische redenen zijn voor een ander verloop.

De manier waarop jullie je medereizigers kunnen helpen is door kalm te blijven en je Licht zo ver mogelijk te verspreiden. Verzeker mensen dat alles gepland is om een gelukkige toekomst te garanderen, en wat er nu ook gebeurt, het zal niet lang duren. En echt, we vertellen jullie opnieuw dat wanneer we ons eenmaal tot jullie allemaal kunnen richten, we over het plan zullen spreken dat jullie veilig vooruit zal brengen naar het einde van de cyclus.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge