Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, January 19, 2011

SaLuSa, January 19, 2011

Geduld overwint alles, en jullie hebben de afgelopen jaren zeker veel geduld gehad. Ondanks al het wachten en frustratie is het Ascentieproces ononderbroken door gegaan. Het leek soms of vooruitgang werd tegengehouden maar in weerwil van al het oponthoud, bevindt het oorspronkelijke doel zich nog steeds binnen ons gezichtsveld. Belangrijker was dat degenen van het Licht op Ascentie bleven gefocust, en dat zij geholpen hebben de bewustzijnsniveaus op Aarde te verhogen. De belangrijke veranderingen waar jullie op hebben gewacht, worden nu in een kortere tijdsperiode gecomprimeerd maar zullen zeker niet minder effectief zijn. Zij zullen jullie verwachtingen vervullen en hebben al veel mensen in beweging gebracht. Om jullie heen beginnen de resultaten zichtbaar te worden, omdat de wereld op de energieën reageert door veranderingen te creëren. Het veroorzaakt onrust, demonstraties en zelfs geweld, dat is triest, maar het is toch een teken dat de mensen rusteloos worden en verandering eisen. We zouden willen dat iedereen over Ascentie was geïnformeerd, aangezien dat de noodzaak voor geweld, van welke aard dan ook, teniet zou doen. De energieën zouden dan positief blijven en ten goede worden gebruikt.

Wij van de Galactische Federatie zijn actiever dan ooit, al is het niet dat we verwachten dat jullie bewust hoeven te zijn van wat wij doen. Wij ondersteunen onze bondgenoten bij wat neerkomt op de laatste grote strijd tussen de duisteren en het Licht, om er voor te zorgen dat zaken niet uit de hand lopen. Wanneer er zelfs maar de geringste aanwijzing is dat er nucleaire wapens zouden kunnen worden gebruikt, verhinderen wij dat het gebeurt. Wij kunnen jullie daarom garanderen dat ongeacht wat jullie misschien horen of in de Pers lezen, er geen nucleaire oorlog komt. Een dergelijke Goddelijke instructie werd lang geleden aan ons gegeven, omdat door het gebruik of testen ervan al zoveel schade en vervuiling werd veroorzaakt. De Mens heeft weinig geleerd sinds de eerste Atoombommen op Japan werden gegooid, en zelfs die handeling was niet nodig om een vreedzame overgave te behalen.

Wat een verschil zullen jullie ervaren als jullie in de hogere dimensies arriveren waar sprake is van harmonie en vrede, zo’n zachte energie waar je voelbaar helemaal door wordt omhuld. Elke ziel die jullie ontmoeten zal je met haar eigen energie omringen, en jullie kunnen je nauwelijks zo’n mooi vreedzaam gevoel voorstellen. Jullie zullen het gevoel hebben alsof je op een ragfijne wolk zweeft. Onenigheid of negativiteit zijn volstrekt afwezig, en de vreugde om daar te zijn, is een extatische ervaring. Zoals de Aarde jullie levende Hel is geworden, zullen de hogere dimensies jullie Hemel zijn. Waar jullie zeker van kunnen zijn, is dat iedere ziel die je ontmoet daar verblijft dankzij het verhogen van haar trilling tot die hogere niveaus. Jullie kunnen daardoor geen Wezens tegenkomen met een lagere trilling, want die hebben hun eigen niveau elders gevonden.

De Aarde is een grote ontmoetingsplaats geweest en een soort sorteerplaats voor zielen van allerlei niveaus, en van veel verschillende beschavingen. Om die reden worden jullie tot bepaalde mensen aangetrokken, die zeer waarschijnlijk je sterrenfamilie zullen blijken te zijn. Velen van jullie zijn vrijwillig op Aarde geïncarneerd om de mensheid door deze specifieke periode heen te helpen. Het betekende het verlagen van jullie trilling om dit mogelijk te maken, en het verliezen van de herinnering aan jullie achtergrond. Jullie hebben steeds wat kennis en vaardigheden meegebracht, wat heel belangrijk is om degenen te helpen die wakker worden en voor Ascentie kiezen. Voor sommige van jullie moet het beste werk nog gedaan worden, en diegenen zullen naar voren treden na disclosure, na de openbaarmaking van ons bestaan. Vanaf dat moment zullen dingen met grote sprongen vooruit gaan.

Wanhoop niet als je graag in deze eindtijd wil helpen maar nog niet lijkt te zijn gevraagd. Als het deel uitmaakt van jouw (levens)plan om betrokken te worden, gaat het zeker gebeuren, omdat iedereen bij ons bekend is met zijn of haar vaardigheden en ervaring. Het is niet dat wij onvoldoende personeel hebben, maar wij willen dat de Mens een integraal onderdeel vormt van de projecten die in de zeer nabije toekomst van start gaan. We zouden zeggen, het is jullie planeet, jullie zijn de opzichters ervan en jullie zijn verantwoordelijk voor de huidige situatie. Vanuit karma wordt daarom van jullie verwacht dat jullie je rol vervullen door Moeder Aarde te helpen met herstel. Het zal een blije taak zijn omdat er zoveel aan haar te danken is, en zij is, zogezegd, ook de Moeder geweest van het Menselijk Ras. Zij heeft niet altijd respect van jullie gekregen of is naar behoren behandeld, maar ze heeft nooit gevraagd of jullie van haar werden verwijderd. Jullie bereiden je nu beide voor op de unieke Ascentie, die een glorieuze gelegenheid wordt en in het hele Universum wordt verwelkomd. Ja Dierbaren, zoals we eerder hebben opgemerkt, zaten jullie misschien geïsoleerd op Moeder Aarde en voelden jullie je soms alleen, maar eigenlijk is jullie dienstbaarheid door het ervaren van de dualiteit alom bekend.

Laat je worden opgetild door je eigen plaats in het geheel der dingen te erkennen, omdat er van ieder en elk van jullie evenveel wordt gehouden. Onvoorwaardelijke Liefde kent geen favorieten of voorkeuren; jullie zijn allemaal kinderen van God. Wij zien de ware jij achter het uitwendige lichaam en weten dat jullie allemaal, precies zoals wij, vonken van God zijn. Wanneer jullie je eindelijk bij ons aansluiten, zullen jullie merken dat onze energieën weinig van die van jullie verschillen, zij het dat wij onze chakra’s volledig hebben geactiveerd en dat zij veel verder dan die van jullie uitstralen. Jullie zullen ook terugkeren naar die graad van verlichting met een volledig geactiveerde Kruin Chakra. Uiteindelijk zullen jullie merken dat alles energie is in verschillende lichtvormen, en dat alles een bewustzijnsniveau heeft. Dat is misschien de kennis die op Aarde heeft ontbroken, en tot zoveel gebrek aan zorg voor andere vormen van leven heeft geleid. Het is voor jullie bijvoorbeeld niet gemakkelijk om te begrijpen dat sommige dieren eigenlijk spiritueler zijn dan mensen.

Met inzicht wordt de zin van het leven duidelijk, en als jullie je ontwikkelen, wordt jullie plaats het dienen van anderen in het volgen van het pad naar Licht. Jullie doen dit omdat jullie allen Een zijn, en jullie komen niet verder tot de laatste zich bij jullie voegt. Jullie gaan verder naar een groepsbewustzijn, wat verklaart waarom sommige kanalen eigenlijk met één stem namens hun groep spreken. Wij haasten eraan toe te voegen dat jullie nog steeds je individualisme behouden, en dat jullie niet gebonden zijn om voor altijd bij één groep te blijven. Evolutie gaat over keuzes maken en over het kiezen van jouw pad terug naar de Bron. In feite gaat alles wat je doet over jouw keuze, en niets wordt je opgelegd, tenzij je er eerst mee hebt ingestemd.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik wens jullie alle succes met de aan jullie toebedeelde taken, want jullie voeren je persoonlijke plan uit waarmee jullie tijd in de dualiteit wordt voltooid.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.