Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 14, 2010

SaLuSa, July 14, 2010

Duizenden jaren lang hebben jullie je macht overgedragen aan degenen die jullie zouden leiden, en sommigen zijn trouw gebleven aan hun spirituele overtuigingen. De meeste hebben zich macht toegeëigend voor hun eigen gewin, en stelden wetten en regels op om er voor te zorgen dat ze het behielden. In meer recente tijden werden jullie onder het bewind van Koningen en Koninginnen geplaatst, die verklaarden dat zij door God waren aangesteld of zelfs goden waren, en het recht van troonopvolging werd ingevoerd. Samen met de Kerk werd jullie keuzevrijheid weggenomen, en vanaf die tijd hebben jullie zelden een echte Regering van het volk gehad. De macht werd vanaf die tijd in toenemende mate gegrepen door degenen die bijna elk aspect van jullie leven bepalen, en het is macht en geld dat de overhand heeft. Dit brengt jullie regelrecht terug bij de Illuminatie en de rijke bankierende families, die een systeem hebben opgezet dat jullie soevereiniteit verloochend en jullie door God gegeven rechten om in vrede en geluk te leven. Jullie werkelijkheid heeft als gevolg daarvan een dringende behoefte aan verandering, en niet alleen vanwege de problemen die doelbewust door de Illuminatie zijn gecreëerd.

De bepalingen van NESARA omvatten, zoals beloofd, werkelijk alle noodzakelijke stappen om het gevestigde systeem dat jullie heeft achtergesteld, om te buigen. Deze maatregelen zijn noodzakelijkerwijs verreikend en geven de richting aan waarin de Mensheid ontwikkeld had moeten zijn. De veranderingen waar wij in deze aan hebben meegewerkt en die op een gelegenheid wachten om te worden geïntroduceerd, hebben precies dezelfde voordelen en staan op het punt deel uit te gaan maken van jullie nieuwe realiteit. Jullie hebben het gedeeltelijk gecreëerd door jullie intentie te tonen om veranderingen ten gunste van iedereen te manifesteren. Dat is inderdaad de kern en heeft de steun van de Spirituele Hiërarchie en God, en was ook het vaandel van Sint Germain. De huidige tijd was al duizenden jaren terug voorzien, maar evengoed hadden jullie nog steeds de vrije wil om te bepalen hoe het zou worden uitgewerkt. Het Licht is nooit ver weg geweest en streed met de duistere Wezens om superioriteit. Toen jullie echter verder afgleden naar de lagere vibraties, vergaten jullie wie je was en vielen jullie ten prooi aan hen.

Jullie staan nu languit, weten waar je heengaat en angst is vervangen door het zeker weten dat jullie veilig zijn binnen het Licht. Het is jullie schild, zwaard en harnas en kan niet door de donkere energieën worden aangevallen. Jullie, de Verlichte Wezens, zijn de Ridders in het Harnas die op Aarde zijn aangekomen om de eindstrijd te winnen, en we vertellen jullie dat die reeds is gewonnen. Het zwaartepunt van de macht heeft zich verplaatst naar jullie en het Licht is nu zo goed op Aarde gevestigd dat het niet kan worden uitgeroeid. In feite blijft het exponentieel toenemen en opent zij het pad naar Ascentie zodat iedereen het kan zien. Meer zielen worden zich van hun ware zelf bewust, met de kennis en betekenis van 2012. Zoals altijd is de keuze aan jullie of je deze unieke kans om te ascenderen, accepteert.

Onze missie was niet alleen jullie bij je bewustwording te assisteren, maar ook ervoor te zorgen dat de duistere Wezens zich niet met jullie evolutie konden bemoeien. Wanneer jullie hun heerschappij accepteerden, was dat jullie vrije keuze en was het niet aan ons tussenbeide te komen. Velen van jullie hebben echter hun intentie uitgedrukt verder naar het Licht te willen, en vanwege die beslissing zullen we jullie beschermen. Van het Licht zijn, is een staat waar jullie naartoe werken en elk aspect ervan, en jullie vermogen het in alles wat je doet tot uitdrukking te brengen, wordt door Liefde omgeven. Het betekent vriendelijk zijn, meelevend, aardig, attent en het belangrijkste, niet-oordelend. Dit komt voort uit het besef dat alle leven zijn oorsprong in de Schepper heeft, en dat jullie daarom Allen Eén zijn. Wat je voor de Eén doet, doe je voor Allen, en dat wordt uitgedrukt in het gezegde “geen enkel Mens is een Eiland”. Alles wat jullie doen, beïnvloedt al het andere, en creëert energieniveaus die krachtig andere zielen kunnen beïnvloeden.

We komen niet bij jullie om te prediken maar er zijn op Aarde omstandigheden geschapen die veranderd moeten worden, om op Ascentie voorbereid te zijn. Velen van jullie zoeken leiding en dat is wat wij geven, maar jullie moeten vinden wat voldoet aan jullie zoektocht naar de waarheid, en zelfs dan zal het vrij zeker toch veranderen naarmate jullie bewustzijn toeneemt. Dit is de reden waarom het pad van een andere ziel niet noodzakelijk het jouwe hoeft te zijn, maar jullie zouden geen moeite hoeven te hebben je eigen pad te vinden. Als het goed voelt zal het je op dat moment van dienst zijn, maar trap niet in de valkuil te rigide in je overtuiging te worden en laat ruimte voor verandering. Jullie zullen zien dat kennis en inzicht veel verder reikt dan jullie voor mogelijk houden terwijl jullie nog steeds in de lagere vibraties worden gehouden. Accepteer het feit dat het lang duurt voordat jullie mogelijkerwijs kennis hebben over alles wat bestaat.

Jullie vragen je misschien af waar wij staan met betrekking tot de evolutie en we zouden antwoorden dat wij als beschaving en lid van de Galactische Federatie al zijn geascendeerd. We blijven evolueren, en zullen dit blijven doen totdat we ons Een zien worden met de Bron van Al Dat Is. Het maakt niet uit wie je bent, hoe je naar het leven kijkt of wat je overtuiging is, jullie zullen je steeds blijven ontwikkelen dankzij de ervaringen waarin elk leven jullie voorziet. Jullie kunnen op verschillende momenten alle richtingen opgaan maar feit is dat het nettoresultaat jullie vooruitgang naar het Licht is. Jullie kunnen ervoor kiezen in jullie huidige dimensie te blijven en dat betekent niet dat jullie je niet ontwikkelen. Jullie kunnen in het belang van het verkrijgen van de ervaring die je nodig hebt, naar elk gewenst niveau terugkeren. Het is meestal niet een beslissing die je alleen neemt, en je mentoren en Gidsen zullen je daarbij behulpzaam zijn.

In werkelijkheid is het leven heel geordend, in zoverre dat ieder individu zijn of haar eigen plan heeft, terwijl het nog steeds een wisselwerking met het geheel heeft. De Wetten van het Universum zijn op ieder van jullie van toepassing, en jullie worden heel erg beïnvloed door de Wet van Aantrekkingskracht. Jullie maken er misschien niet bewust gebruik van maar als je dat wel doet, kan dat heel weldadig zijn. Oorzaak en Gevolg zijn reëel, en dat is de reden waarom jullie de verantwoording op je nemen voor al jullie daden. Jullie zijn ook echt verantwoordelijk voor jullie gedachten en woorden, die overeenkomstig jullie intentie een energie bevatten. Wees voorzichtig Dierbaren, denk na voordat je handelt, en controleer eenvoudig of je niet op het punt staat op één of andere manier een andere ziel te schaden. Het lijkt behoorlijk moeilijk te beheersen omdat jullie geneigd zijn eerst te doen en dan te denken, maar jullie kunnen het als je er aandacht aan geeft. Leef vanuit het hart, en liefde zal alles wat je doet en zegt vergezellen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en in de tijd die we samen hebben gehad, is er veel tussen ons gebeurd. We hebben jullie gevolgd toen jullie bewustzijnsniveaus toenamen, terwijl we jullie hielpen met jullie spiritueel inzicht. We zijn als gevolg daarvan nu veel dichterbij, waardoor onze komende taken veel gemakkelijker zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.