Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, June 16, 2010

SaLuSa, June 16, 2010

Wij houden van jullie veerkracht in het aangezicht van tegenspoed en jullie tonen vaak de opmerkelijke menselijke eigenschap om er licht van te maken. We hebben eerder gezegd dat er plaats is voor humor, en wij vormen geen uitzondering. We gebruiken het echter niet om een andere ziel te bespotten of te beschimpen, want dat zijn niet onze manieren. Soms halen jullie je grappen uit mensen met gebreken of handicaps, en we moeten zeggen dat als jullie de reden ervoor zouden begrijpen, jullie dergelijke zielen in plaats daarvan zouden bewonderen. Er is veel moed nodig om aan een fysiek leven te beginnen waarbij je zo’n kruis draagt, en wat jullie zien is iemand die de ervaring heeft uitgekozen om zich te ontwikkelen. In deze bijzondere naar Ascentie leidende tijden zijn er zeker veel zielen die overgebleven uitdagingen uit eerdere levens op zich nemen. Dat is de reden waarom sommige van jullie een echt moeilijke tijd hebben doorgemaakt maar onthoud dat jullie ervoor kozen op die manier deze cyclus te beëindigen.

Als de duistere Wezens geleidelijk hun macht verliezen, neemt die van jullie dus toe en jullie creëren de opsplitsing van de wegen tussen het Licht en het duister. Dit zal op deze manier gedurende de hele resterende periode van deze cyclus zo door blijven gaan. Het versnelt het begin van de veranderingen, die een verheffing in de energieniveaus nodig hebben waardoor ze zich kunnen manifesteren. Zoals jullie het zien, terwijl jullie er middenin zitten, kan het jullie worden vergeven dat jullie niet in staat zijn duidelijk de vooruitgang te zien die er wordt geboekt. Vanuit onze gunstige positie hebben we een helder beeld van wat er over de hele wereld gebeurt. We kunnen uiterst nauwkeurig de gebieden lokaliseren waar het Licht of het duister het sterkst is, en in het laatste geval sturen we krachtige stralen energie om het tegen te gaan. We stoppen nooit met het werken aan het verhogen van de Lichtniveaus op Aarde, die noodzakelijk zijn om de weg te banen naar Ascentie.

Het is opvallend dat er in tegenstelling tot veel voorgaande jaren, daar waar dood en vernietiging plaatsvinden, nu een warme uitstroom plaatsvindt aan liefde en compassie die de toegebrachte schade helpt te genezen. Dit was in vroeger tijden volstrekt anders toen jullie reacties zich meer bezig hielden met het nemen van straf- of vergeldingsmaatregelen tegen degenen die schuldig waren aan het veroorzaken ervan. Ik spreek hier voornamelijk over oorlogszuchtige incidenten, die de Aarde duizenden jaren lang hebben geteisterd en die vreedzame interacties tussen jullie hebben verhinderd. Jullie werden door de duistere Wezens in deze toestand gehouden totdat jullie de noodzaak accepteerden om jullie wapensystemen op te bouwen, altijd in afwachting van aanhoudende oorlogen. Vrede is nooit een concept geweest dat serieus werd genomen, en de Illuminatie lieten doelbewust omstandigheden voortduren die tot aanhoudende oorlogen leidden. Dit was ook in hun belang omdat hun geldkisten gevuld raakten als gevolg van de handel in massavernietigingswapens.

In jullie onmiddellijke toekomst gaan jullie dergelijke veranderingen ervaren dat wanneer er eenmaal wereldvrede is gevestigd, er geen weg terug meer is naar oude patronen. Permanente vrede zal er heersen, en geluk en vreugde zal iedere ziel omhoog tillen. De mensen van de Aarde en haar energieën zullen worden gebruikt om een nieuwe orde op te richten, en deze zal de nieuw gevonden intentie, om de dualiteit voorgoed achter te laten, weerspiegelen. In dat opzicht zal onze aanwezigheid dan al zijn bewezen en we zullen samen verdergaan. We zijn hier zeker van omdat jullie pad goddelijk is verordend, en de Lichtkrachten zullen succes garanderen.

Jullie zijn je al vrij lange tijd bewust van deze komende periode, maar het zal jullie nog verrassen, zo niet verbazen, dat er zo veel in zo’n korte tijd kan worden bereikt. Kijkende naar waar jullie nu zitten en de beloften in overweging nemende die aan jullie zijn gemaakt, kunnen jullie je afvragen hoe dit kan worden bereikt. Dat kan omdat de Galactische Federatie en andere spirituele groepen erbij betrokken zijn, met hoogst geavanceerde kennis en technologie voor een dergelijke gelegenheid. We hebben Ascentie vaak tot stand gebracht, en onze plannen om het te bereiken zijn buitengewoon nauwkeurig. We hebben alles wat eventueel nodig is om onze taken te voltooien, en het zal tot onze grote vreugde en tevredenheid zijn. We willen jullie allemaal op een makkelijke manier en zonder complicaties deze cyclus zien verlaten.

We voelen dat gebeurtenissen spoedig een climax bereiken en de mogelijkheid om een grote stap vooruit te zetten zal zich vanzelf aan onze bondgenoten en ons presenteren. Het is voor ons allemaal een beproevende periode maar nu we zo ver zijn gekomen zullen er geen haastige stappen worden gezet, en de timing moet goed zijn om het vereiste resultaat te garanderen. We blijven de bewustzijnsniveaus op Aarde monitoren, hetgeen een belangrijke factor is bij wat er gaat gebeuren en we zijn blij een voortdurend opwaartse zwaai te kunnen registreren. De bewustwording wordt door de Wegwijzers ondersteund, zij zijn jullie pioniers die in deze incarnatie met juist dat doel naar de Aarde zijn gekomen. Jullie zullen in de laatste dagen ook de Meesters onthuld zien worden, en zij gaan jullie voorbereiden op de grote sprong vooruit die jullie gaan maken.

Houd je aandacht zoals altijd gericht op de toekomst, en laat het oude in de verte verdwijnen om te worden omgevormd. Alleen de hogere energieën reizen vanaf dat punt met jullie mee. Jullie kunnen de oude energieën bedanken omdat zij jullie goed van dienst zijn geweest, bij jullie uitdaging om door de volledige cyclus van dualiteit te reizen en tot jullie Hoger Zelf te ontwaken. Jullie moeten de volledige impact ervan op jullie leven nog gaan begrijpen, maar in een later stadium zullen jullie je pad van evolutie dankzij een beter inzicht her-waarderen. Niets dat jullie hebben ervaren is doelloos of verspilde moeite, en alles is opgenomen in jullie enorme schat aan kennis die jullie opnieuw van dienst zal zijn.

Dierbaren, jullie hebben er zo goed aan gedaan jullie persoonlijke plannen door te zetten, en de beloningen zullen immens zijn en jullie verlangen naar spirituele vooruitgang bevredigen. Wat anders zou jullie ziel kunnen bevredigen wanneer jullie eenmaal jullie ervaringen zien als één grote reis door de dualiteit, en wat zouden jullie nog meer kunnen leren dat jullie pad nog niet heeft gekruist? Jullie hebben ervoor gekozen, jullie hebben opnieuw het Licht gevonden en zijn uit de jullie omringende duisternis tevoorschijn gekomen, dat jullie begrip van wie jullie werkelijk zijn verduisterde. Jullie hebben de tijden waarin jullie je waardeloos voelden achter je gelaten en hebben jullie ware doel in het leven ontdekt. Het belangrijkste is dat jullie weten dat jullie je niet schuldig hoeven te voelen over ervaringen die hebben plaatsgevonden. Als jullie maar het patroon zouden kunnen zien dat door al jullie levens loopt, dan zouden jullie zien dat alles geordend en in ontwikkeling is geweest. Het heeft jullie gebracht waar jullie je vandaag bevinden, staande aan de poort van de mogelijkheid om te ascenderen en de dualiteit voor altijd te verlaten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie jullie allemaal als de schitterendste zielen die zich boven tegenspoed hebben verheven en tevoorschijn komen als de grote spirituele Wezens die jullie zijn en altijd zijn geweest.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.