Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, June 14, 2010

SaLuSa, June 14, 2010

Soms verlopen zaken op de meest onverwachte manier, en de olieramp in de Golf is hierop geen uitzondering. De waarheid dat het veel ernstiger is dan eerst werd gemeld, duikt plotseling op en de cover up kan dit niet langer verbergen. Een roekeloze onverschilligheid voor jullie milieu en de waarschijnlijk getroffen mensen heeft de reikwijdte aangetoond hoe ver Olie Maatschappijen bereid zijn te gaan. Het is een situatie die de gevaren bij het zoeken naar olie onder de zeebodem heeft blootgelegd. Het heeft mensen bewust gemaakt van hoe gemakkelijk een olielek kan ontstaan, en het is nog een reden waarom veilige technologie moet worden ingevoerd. Alternatieve energievoorzieningen zijn al bekend maar werden onderdrukt, en het feit dat ze bestaan, heeft tot de behoefte geleid ze onverwijld in te voeren. In de tussentijd houdt de ergste ecologische ramp in jullie geschiedenis onverminderd aan, om de verantwoordelijken hiermee te achtervolgen die machteloos lijken om iets te doen. We horen jullie schreeuwen om hulp en dat brengt onze aanwezigheid net een stukje dichterbij, maar er is veel meer bij deze kwestie betrokken dan jullie beseffen. Onze bondgenoten doen hun best dingen de juiste kant op te krijgen maar het vereist heel veel inspanning van hun kant om succesvol te zijn.

Het is heel hartverwarmend voor ons te weten dat er door jullie gezamenlijke inspanningen worden ondernomen om positieve energie en liefdevolle gedachten op het Golf Olie gebied te richten. Het is een benadering van het probleem die we sterk aanbevelen, en het toont aan dat jullie de verantwoordelijkheid op je nemen om wegen te vinden om jullie zelf te helen. Geloof ons dat jullie vermogen om resultaten te produceren en een effect erop te hebben, voortdurend toeneemt. Steeds meer van jullie erkennen de kracht die jullie van binnen bezitten, en wanneer jullie als groepen bijeen komen, zal deze exponentieel toenemen. Dankzij alle geleverde inspanningen om het probleem op te lossen, verminderen jullie de impact op jullie milieu en zorgen jullie ervoor dat de troep kan worden opgeruimd.

We zien de spanning op Aarde toenemen, want door de aanwezige onrust worden jullie afgeleid van het gericht blijven op de eindtijden. Toch zal een hoop van wat er gebeurt een directe invloed hebben op de manier waarop het zich zal voltrekken. Absoluut niets kan Ascentie verhinderen maar jullie kunnen het pad een heel stuk egaliseren door je aandacht bij het eindresultaat te houden. Vreugde en geluk, en volslagen uiterste vrede wachten op jullie, van een soort die jullie nog niet echt eerder hebben ervaren. Alle inspanning die jullie nu verrichten zal zeer zeker de moeite waard zijn, en hoe meer jullie je bewustzijnsniveaus verhogen, des te sneller jullie je losmaken van de lagere energieën. Op Aarde richten bijvoorbeeld zoveel film- en mediapresentaties zich op dood en verderf. Als jullie niet oppassen, kan dit leiden tot het accepteren ervan als een normaal onderdeel van het leven, en kunnen jullie schade aan jullie psyche oplopen. Algemeen gesproken wordt wat frequent wordt vertoond acceptabel, en zo worden jullie natuurlijke gevoelens vervormd en verdoofd. De duistere Wezens hebben deze methoden consequent gebruikt om jullie reactie op de gruwelijkheden van oorlog te doven, en op de onmenselijke daden tegen jullie.

We willen echter niet blijven doorgaan over duistere kwesties maar jullie moeten weten hoe jullie reacties op ervaringen worden gecontroleerd. Als goedaardige Wezens zijn jullie tot de grootste daden van liefde en compassie in staat en wanneer de negatieve invloeden zijn verwijderd, zien wij jullie tot jullie zelf komen. Er komen wijzigingen in jullie wetten zodat justitie op een eerlijke manier kan werken. Jullie rechten zullen worden hersteld en volledig beschermd, zodat jullie niet zonder voldoende bewijs kunnen worden vastgehouden of gevangen gezet. Het is ook belangrijk dat rechtsgeldige vertegenwoordiging jullie recht wordt, en dat jullie niet schuldig worden bevonden voordat het is bewezen. Net zo belangrijk zal een her-structurering zijn van de bevoegdheden die aan de uitvoerders van de wet zijn gegeven en die jullie straten van politie voorzien. Wanneer we eenmaal naar jullie Aarde komen, jullie problemen kunnen behandelen en de mensen een meer verlichte toekomst voor zich zien, zal in werkelijkheid het niveau aan criminaliteit drastisch dalen. Het is duidelijk dat het verwijderen van ongelijkheid en armoede op zichzelf omstandigheden verwijdert, die vaak tot misdaad leiden. We zien ook dat de behoefte aan drugs om aan jullie werkelijkheid te ontsnappen, of om sociale redenen, zal afnemen.

Mensen zullen vrede en geluk vinden als zij hun leven leiden zoals het bedoeld is, door zich bezig te houden met interessante en lonende bezigheden. De druk en stress van jullie huidige manier van leven zal verdwijnen en er zal veel meer tijd worden besteed aan aangenamere activiteiten. Jullie zijn niet gewend vervulling te ervaren in jullie leven maar het zal de normale manier van leven worden. Dergelijke omstandigheden zijn bedoeld om jullie kennis te laten maken met toestanden, waarvan jullie mogen verwachten dat ze sterker worden naarmate jullie Ascentie naderen. De oude manieren beginnen al te verdwijnen en zullen geen plaats hebben in de hogere dimensies. Op zijn zachtst gezegd, zal alles veranderen tot de trillingen voldoende zijn verhoogd om de dualiteit achter jullie te kunnen laten.

Woorden zijn nog steeds onvoldoende om volledig te kunnen beschrijven waar jullie naar uit kunnen kijken in de toekomst. Met onze komst zullen we echter zeker stellen dat jullie de redenen, voor te ondernemen acties, begrijpen. Deze zullen jullie bekend maken met onze manier van leven, die ook jullie manier zal worden, en alles verwijderen of veranderen dat voorheen tot vervuiling of schade leidde aan jullie of Moeder Aarde. Dit betekent wijzigingen in veel van jullie productiemethoden en gebruikte materialen. Jullie zullen niet langer onder gevaarlijke omstandigheden werken, en in feite zullen veel werkwijzen veel meer geautomatiseerd worden. Vuil en zweet zal iets van het verleden worden en niemand zal meer op zo’n manier werken.

Jullie kunnen je afvragen hoe wij in staat zijn Ruimte vaartuigen van enorme afmetingen te bouwen, en wij vertellen jullie dat dit met robotmatige of geautomatiseerde middelen wordt bereikt. Er is geen verspilling en de materialen worden vanwege hun hoge kwaliteit en betrouwbaarheid geselecteerd. Als leden van de Galactische Federatie delen we onze kennis en technologieën zodat iedereen ervan kan profiteren. Het is niet onze manier te proberen elkaar de loef af te steken, en al moeten we middelen voor zelf-verdediging inbouwen, onze vloot is geen oorlogsvloot. Als jullie aan boord komen, beseffen jullie heel waarschijnlijk niet dat jullie echt op één van onze schepen zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wat in deze boodschap wordt gegeven, is slechts een voorproefje van wat komen gaat. We hopen dat het jullie verheft en je aandacht richt op alles wat goed en heilzaam is van wat op je weg komt. De nu bestaande problemen zullen van korte duur zijn, en in tegenstelling tot hoe het eruit ziet, zal er geen blijvende schade achterblijven.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.