Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 15 September 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 15 September 2017

Mike Quinsey

Intussen beginnen jullie te beseffen dat jullie je op de drempel naar iets groots bevinden, want sommige gebeurtenissen kunnen niet langer worden tegengehouden en op zeer korte termijn kunnen jullie enige actie verwachten. Gelukkig hebben jullie bijzonder veel geduld gehad en dit heeft het veranderingsproces zoveel eenvoudiger gemaakt. Terwijl jullie op het moment veel onrust ervaren die te maken heeft met de vele veranderingen, klampen de oude energieën zich aan het verleden vast, maar dit is volkomen zinloos aangezien de nieuwe energieën de oude dienen te vervangen en zo zal het gebeuren. Het is ook logisch omdat het Nieuwe Tijdperk nu goed op weg is, ook al hebben jullie dit nog niet bewust kunnen ervaren. Niets kan dat wat al in beweging is gezet tegenhouden en het van start gaan van de veranderingen zal binnenkort plaatsvinden op een manier waar jullie je bewust van zullen zijn. Er bestaat altijd een zekere mate van onzekerheid, in het bijzonder waar het grote veranderingen betreft, omdat het zoveel wezens aangaat die hun rol dienen te spelen om succes te verzekeren.

Tegen alle voorspellingen in, die betrekking hebben op de weersomstandigheden op jullie wereld die suggereren dat de temperaturen steeds hoger worden, zijn er nu aanwijzingen dat het in feite steeds kouder begint te worden. Er bestaan gebieden, die normaal gesproken in verband worden gebracht met extreem lage temperaturen, waar bewezen is dat hun ijzige condities steeds verder toenemen. Canadese onderzoekers hebben dit aan klimaatverandering toegeschreven. Het zou kunnen worden gezien als het begin van een nieuwe IJstijd die al eerder werd voorspeld. Het is duidelijk dat dit onwaarschijnlijk lijkt, maar toch laten de feiten duidelijk iets anders zien en dit heeft al geleid tot de voorspelling van een mini IJstijd die ten tijde van het leven van de meesten van jullie een aanvang zal nemen. Het is daarom verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen voordat het belangrijke gebeurtenissen veroorzaakt die jullie schade kunnen berokkenen. Naarmate de tijd verstrijkt zal het steeds duidelijker worden waar jullie weersomstandigheden naartoe leiden. Dus er is zeker geen reden om je zorgen te maken zolang er, terwijl de zaken zich ontwikkelen, op een behoorlijke manier informatie wordt gegeven over de uitkomst.

Als gevolg van jullie toegenomen van bewustzijnsniveaus worden er stappen vol vooruitgang gezet. Er wordt druk uitgeoefend op traditionele manieren van educatie die voor veel gevorderde studenten als ongeschikt worden beschouwd. Opnieuw zijn dit signalen voor de veranderingen die door velen van jullie worden gevoeld. Het is duidelijk dat er heel binnenkort iets zal moeten veranderen, anders zal de kans om jonge mensen dat te geven wat ze nodig hebben, verloren gaan en dit zal betekenen dat hierdoor de vermogens van een hele generatie verloren zullen gaan. De jonge mensen van nu zijn veel verder gevorderd en veel intelligenter dan hun voorgangers en als de Mensheid profijt wil hebben van hun vermogens, zal hen de juiste kansen moeten worden geboden om zichzelf volledig uit te kunnen drukken en dit zal uiteindelijk in het voordeel van iedereen zijn.

Re-valuatie van de valuta staat bij de meeste mensen nog steeds hoog op de verlanglijst en de omstandigheden lijken er nu op te duiden dat dit vóór het einde van deze maand gebeurt, willen jullie niet opnieuw een periode van uitstel hoeven meemaken. Het is zeker zo dat alles nu gereed lijkt te zijn dus moeten degenen die er invloed op hebben hard werken voor een snelle afronding. De basis is gelegd en alles staat klaar om op korte termijn stappen te kunnen zetten. Het lijkt erop dat er al pogingen zijn gedaan om een uitwisseling van valuta door te voeren en het zal bijna zeker op kleine schaal van start gaan. Alle gebeurtenissen die bedoeld zijn om jullie het Nieuwe Tijdperk in te tillen staan in de startblokken en maar weinig mensen zijn op de hoogte van de precieze data van de start hiervan. Desalniettemin gaat alles volgens plan en raken steeds meer mensen betrokken bij de activiteiten die heel binnenkort tot actie zullen leiden.

Overal zijn er signalen merkbaar dat de mensen bezig zijn rusteloos te worden en dat ze op zoek zijn naar leiders die in staat zijn de huidige problemen, met de nadruk op een vredelievende oplossing, aan te pakken. De oude manieren van confrontatie die nog steeds voortduren worden verworpen, maar voor de effectiviteit is het nodig dat nieuwe mensen, die vredelievende bedoelingen hebben, de controle overnemen. De mensen zijn eveneens moe van degenen die heersen door overmacht en die zich tot oorlog wenden om geschillen uit de weg te ruimen. Het is tijd dat nieuwe mensen naar voren treden die met hart en ziel vrede in zich dragen. Zij zullen immense steun ondervinden en zij zullen, net als een frisse wind, de oude energieën wegblazen om ruimte te maken voor het nieuwe. Wanneer oude manieren niet worden veranderd dan zijn er temidden van jullie altijd zekere elementen die hun toevlucht nemen tot gewelddadige demonstraties om dit te bereiken. De tekenen dat de nieuwe Republiek kan worden afgekondigd lijken veelbelovend en dit alleen al genereert veel hoop voor de toekomst. Ja, er wachten veel veranderingen op het juiste moment om zich te kunnen voltrekken en de omstandigheden veranderen steeds verder ten goede.

De mensen op de wereld hebben meer dan ooit een nieuwe leider nodig, maar dit moet er wel een zijn die in een gezamenlijk streven naar wereldvrede landen samen kan brengen. Deze persoon bestaat en zal zonder twijfel deze uitdaging op zich nemen en hierin ook succesvol zijn. Jullie bevinden je niet langer ‘op een doodlopend spoor’, maar staan met beide voeten op de ladder die naar jullie doel, dat een grootse uitstroom van liefde en genade tot stand brengt, leidt. Jullie toekomst staat nu vast, maar nog steeds is jullie liefde en steun nodig om voor een vlotte overgang te zorgen. Dergelijke energieën zullen de mensen tot actie doen overgaan om ervoor te zorgen dat vrede over de Aarde neerdaalt. Met het oog op de huidige onrust en de zware omstandigheden die heersen mag dit onwaarschijnlijk lijken, maar de nieuwe energie begint al effect te sorteren en er is nu sprake van beweging richting het scheppen van een vredevolle wereld. Ongeacht wat er ook op de weg naar vrede mag gebeuren, het zal zoals beloofd permanente vrede brengen. Neem je zaken met een opgewekte houding ter hand en verspreid bij iedere mogelijkheid harmonie en vriendelijkheid.

Twijfel nooit aan de uitkomst van gebeurtenissen die zich op de Aarde voltrekken, aangezien God heeft gesproken en verordonneerd dat liefde en vrede zullen regeren. Iedere ziel zal dezelfde kans hebben om zich te verheffen en het pad naar Ascentie op te gaan, maar in situaties van vrije wil is het mogelijk dat zij een ander pad nemen dat desondanks opnieuw een kans op Ascentie zal bieden. Sommige zielen zijn duidelijk niet klaar om te ascenderen en hebben op Aarde nog niet afgeronde zaken af te handelen. Het is daarom in hun eigen belang om eerst oud karma in te lossen, om vervolgens aan het pad naar het Licht te beginnen door oude gewoonten achter zich te laten en de nieuwe energieën te accepteren.

Het is duidelijk dat dit jaar zal eindigen als een jaar dat een grote verandering tot stand bracht in de manier waarop de Mensheid ieder ander beziet en eindelijk de Eenheid erkent van Allen die bestaan. Separatisme (Afgescheidenheid) is nu een energie die aan het verdwijnen is en die geleidelijk van de hand gewezen zal worden, aangezien de mens zich realiseert dat zij eeuwenlang valselijk is doen geloven dat iedereen van elkaar verschilt. Religie en Politiek hebben de mensen verdeeld en strijd heeft gewoed om de een over de ander te laten heersen. De mensen ontwaken nu voor de waarheid en eisen vrede op Aarde, evenals een einde aan alle oorlogen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Mike’s eerstvolgende boodschap verschijnt op 6 oktober a.s. Hij is momenteel op familiebezoek.
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!