Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 8 September 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 8 September 2017

Mike Quinsey

Lieve mensen, laat je niet beïnvloeden door de uiterlijke tekenen van onrust en voortdurende problemen waar geen einde aan lijkt te komen, waarbij het ook niet lijkt alsof het binnenkort is afgelopen. Zoals jullie binnenkort op een dag wanneer je terugkijkt zullen kunnen zien, is het Nieuwe Tijdperk zoals voorspeld van start gegaan, maar was er tijd nodig voordat de nieuwe manier van leven zich kon settelen. De oude energieën verdwijnen geleidelijk aan, maar er zijn er die niet willen loslaten totdat ze gedwongen worden om dit te doen. Zoals jullie allemaal, creëren ze hun eigen lot en tijdlijn die hen in staat zullen stellen op de door hen gekozen manier verder te gaan. De negatieve krachten zullen echter niet langer in staat zijn om hun wil op te dringen aan degenen onder jullie die een vredig leven nastreven dat vrij is van de gruwelen van oorlog. De oorlogsdreigingen worden steeds groter, maar tegelijkertijd blijven vele bronnen richting permanente vrede op Aarde werken. Wees ervan verzekerd dat, hoe serieus de dreiging ook is of de agressieve houdingen ook worden, het absoluut onmogelijk is dat er een nucleaire oorlog wordt toegestaan. Terwijl jullie vrije wil wordt erkend, hebben de hogere machten bijzonder duidelijk gemaakt dat het onmogelijk is dat er ook maar één nucleair wapen wordt toegestaan. Iedere poging om dit te doen zal resulteren in totale mislukking en dat is de Wil van God.

Angst voor wat gaat komen zal het duister, die dit tegen jullie gebruikt, alleen maar helpen. Probeer jezelf buiten de negatieve energieën te houden door er geen aandacht aan te schenken. Focus je op wereldvrede die komen gaat als onderdeel van de veranderingen van het Nieuwe Tijdperk die al bezig zijn de trillingen op Aarde te helpen verhogen. Het zijn jullie, het volk, dat de Aarde van de oude manier van confrontatie vandaan heeft gestuurd en jullie mogen dan in de minderheid zijn, toch hebben jullie voldoende kracht gecreëerd om de tijdlijn te veranderen in één die permanente vrede op Aarde brengt. Door dit te doen worden die zielen die toezicht houden op jullie vooruitgang eveneens in staat gesteld om jullie te helpen, omdat het geen inbreuk maakt op jullie vrije wil. Op dit moment staat er veel klaar om van start te gaan en omdat deze periode van tevoren goed is voorbereid, is er geen tijd verloren gegaan. Ga zonder angst voor de toekomst te werk en het is reeds geschreven dat jullie alles dat met een vredig bestaan gepaard gaat, zullen ervaren. Jullie hebben je tijd in de lagere trillingen voltooid en kunnen je focussen op alle voordelen die aan het Nieuwe Tijdperk verbonden zijn, voordelen die zich binnenkort zullen gaan manifesteren.

Wanneer jullie klaar zijn om te ascenderen, zullen jullie de eerste stappen hebben gezet op weg naar het worden van Galactische Wezens. Het is een natuurlijk niveau waar jullie mee bekend zijn en waar jullie in zijn achtergelaten om de lagere dimensies te ervaren. Het maakt allemaal deel uit van jullie spirituele groei en verantwoordelijkheden om als mentoren op te treden voor degenen die in jullie voetstappen volgen. In de hogere dimensies is het normaal om anderen vóór jezelf te laten gaan en op deze manier verloopt de evolutie op een ordelijke en acceptabele manier. Onthoud bijvoorbeeld dat vele, vele beschavingen zoals jullie mentoren, de Pleiadiërs, ver op jullie vooruitliepen, maar toch hebben zij toezicht over jullie ascentie omdat zij een persoonlijke interesse in jullie evolutie hebben. Het leven in de lagere dimensies kan bij tijd en wijle bijzonder eenzaam zijn, maar in werkelijkheid zijn jullie nooit alleen en wordt jullie vooruitgang te allen tijde door de hogere Wezens gevolgd. Ze houden jullie aan je levensplan, helpen waar dat nodig is zonder dat jij weet waar dit vandaan kwam, waarbij je het waarschijnlijk wijt aan geluk en toeval. Spreek met je Gidsen zoals je dat met een vriend zou doen, want ze zullen blij zijn om van je te horen.

The life to come will bear little comparison to what you presently experience, so bear with all the problems you have and know that all experience is of value adding to your growth and evolution. Many civilisations take an interest in your progress and admire your resolve and dedication. It is realised that you have taken on a really tough challenge and were chosen as ones best suited to the tasks. For you the gain is invaluable experience that will benefit you in the long run. Personal growth is enhanced by your attitude and approach to your challenges and nothing is a waste of time, as every experience has something to personally offer you. With each incarnation there is growth and you will steadily make progress, because you will have undertaken a life plan specifically to suit your needs.

Het komende leven zal niet te vergelijken zijn met dat wat jullie op het moment ervaren, dus heb geduld met alle problemen die je hebt en weet dat alle ervaring waardevol is en bijdraagt aan je groei en evolutie. Vele beschavingen hebben interesse in jullie vooruitgang en bewonderen jullie wilskracht en vastberadenheid. Het besef heerst dat jullie een buitengewoon moeilijke uitdaging zijn aangegaan en dat jullie als de meest gekwalificeerde voor de taak werden uitgekozen. Voor jullie ligt de winst in de onschatbare ervaring wat jullie uiteindelijk voordeel zal opleveren. Persoonlijke groei wordt door jullie houding en benadering m.b.t. jullie uitdagingen vergroot en niets betekent verloren tijd, aangezien iedere ervaring jou persoonlijk iets te bieden heeft. Met elke incarnatie treedt er ook groei op en zullen jullie gestaag vooruitgang boeken, omdat je een levensplan bent aangegaan dat in het bijzonder aan je behoeften voldoet.

Jullie Gidsen spelen een belangrijke rol in het vooruithelpen van je evolutie, door ervoor te zorgen dat je je levensplan zoveel mogelijk vervult zonder dat je vrije wil in het gedrang komt. Besef dat je bij ieder leven taken krijgt die je evolutie vooruithelpen en die karma inlossen. Wanneer het je echter niet lukt om vooruitgang te boeken, zullen dezelfde taken zich steeds opnieuw aandienen totdat je dit wel doet. In die omstandigheden zul je nooit falen om vooruitgang te boeken tenzij je alle hulp van de hand wijst en dit draagt weer bij aan je karma waar je het juist zou moeten inlossen.

Weten dat je leven tot in detail is gepland houdt niet in dat je geen wat je als negatieve ervaringen zou kunnen beschouwen hebt. Soms zul je een rol spelen in andermans behoeften, dus heb zo veel mogelijk compassie met jezelf. Er kunnen zich situaties aandienen waarin je een andere ziel helpt en het kan een manier zijn om de hulp die je eerder zelf hebt gekregen, te erkennen. Het is duidelijk dat dit ook de andere richting op kan bewegen, en in jouw voordeel. Het simpele antwoord is om in alle omstandigheden je best te doen en dan zul je niet erg miskleunen. Wees behulpzaam zonder een beloning terug te verwachten, waarbij het op een later moment sowieso in winst voor jou kan resulteren op een manier die je niet verwacht. Een goed motto is er een die zegt: “behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden” en het is goede raad.

Het leven begint al een beetje gemakkelijker te worden omdat de invloed van het duister zwakker wordt gemaakt. Hun plotselinge verlies van macht stond al geruime tijd gepland en zij zullen niet in staat zijn om verloren terrein te herwinnen. Ongeacht dit feit zullen hun handlangers uiteraard door blijven gaan, maar zelfs hun activiteiten zullen worden gedwarsboomd aangezien hun fondsen beginnen droog te vallen. Er is eveneens sprake van een eendrachtige poging door degenen van het Licht, om hun aandacht te richten op het opgeven van negatieve handelingen en zich aan hen over te geven.

Wees ervan verzekerd dat er veel gebeurt dat positief is en klaar staat om, zodra dit wordt aangegeven, wordt afgekondigd. Zodra de zaken van start gaan zal er om die reden in een korte tijdsspanne veel gebeuren. Het is allemaal om jullie te verheffen zodat het Nieuwe Tijdperk echt van start kan gaan. Het is al lange tijd gepland en aangepast om met de laatste veranderingen rekening te houden. Niets, maar dan ook absoluut niets zal worden toegestaan hiertussen te komen en is veilig in de handen van degenen die jullie belangen behartigen. De goede mensen van de Aarde zijn bekend aan degenen die de veranderingen monitoren en elk ervan krijgt volledige steun geboden.

De waarheid omtrent jullie tijd in de lagere dimensies dient te worden verteld voordat jullie ascenderen. Het is nu tijd dat jullie beginnen kennis te nemen van hoe jullie ervaringen werden gepland om jullie de maximale gelegenheid te geven om te evolueren. Het is moeilijk geweest, daar vrije wil tevens inhoudt dat het duister ook elke gelegenheid werd gegeven om jullie evolutie in de weg te staan, maar jullie hebben hun pogingen overwonnen en bevinden je nu stevig op het pad naar Ascentie. Alles is op zijn plek om verder te gaan zodra de juiste gelegenheid zich aandient. Er zijn voorzorgsmaatregelen genomen en het zal op deze manier doorgaan om ervoor te zorgen dat alles verdergaat zoals gepland.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!