Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, June 15, 2012

SaLuSa, June 15, 2012

We blijven samen met onze bondgenoten hard werken om de laatste obstakels op te ruimen die ons in de weg staan. Eenmaal opgelost, kunnen er bekendmakingen worden gedaan om jullie voor te bereiden op een reeks van acties om diegene te verwijderen die jullie levens vanuit een criminele opzet hebben gecontroleerd. Een groot aantal betrokkenen zijn bekende namen voor jullie, die inderdaad in veel gevallen heel goed bekend zijn maar er zijn ook anderen die volstrekt onbekenden voor jullie zijn. Zodra de sleutelfiguren zijn verwijderd, zal dit voor onze bondgenoten het groene licht geven voor de uitvoering van arrestaties op grote schaal van diegenen waarvan we voldoende bewijs hebben om hun schuld te bewijzen. Zij zullen eerlijk worden behandeld en een fatsoenlijke rechtszaak krijgen waarin zij kunnen worden vertegenwoordigd. De rechters zullen op hun eerlijkheid en integriteit worden uitgezocht, en op hun ervaring in het correct toepassen van de Wet zoals die was bedoeld.

Een gedeelte van jullie bestaande wetten is draconisch van aard, en met name degenen die door de laatste regering zijn ingevoerd. Een van de eerste stappen zal het bevrijden zijn van iedereen die onterecht zit opgesloten, of die momenteel zonder proces wordt vastgehouden of zonder het recht om in beroep te gaan. Er moet zichtbaar recht worden gedaan, en er moet inzicht en een grotere erkenning komen van de omstandigheden die vaak tot crimineel gedrag leiden. Veel is er veroorzaakt door een onjuiste behandeling op basis van raciale verschillen. Dat gaat allemaal veranderen en niet omdat het de mensen zal worden opgelegd maar door het inzicht dat jullie allemaal Een zijn. Jullie kijken soms naar analfabeten of achtergestelde mensen alsof zij minderwaardig zijn maar zij zitten om precies dezelfde redenen als jullie in een fysieke incarnatie , en dat is voor de ervaring. Het is de ziel die in ieder nieuw leven hetzelfde blijft.

Houdingen met betrekking tot verschillende rassen zijn al aan het veranderen en het belangrijkste is het vermogen hen als jullie broers en zussen te zien. Jullie zijn je allemaal samen aan het ontwikkelen en jullie kunnen elkaar helpen om naar een groter inzicht toe te groeien over het doel van het leven en jullie rol daarin. Wees trots op jullie prestaties maar laat dit geen hinderpaal zijn voor het accepteren dat alle zielen dezelfde rechten als ieder ander hebben. Sommige lijken begiftigd te zijn met alles wat het leven aangenaam maakt, maar onthoud dat het nog steeds alleen maar een ervaring is. Wat jullie doen met je leven en hoe jullie anderen behandelen is een belangrijke factor bij het vaststellen van jullie inzicht in het leven en bij hoe jullie je keuze maken voor een volgende incarnatie want het zou heel gemakkelijk volledig tegengesteld kunnen zijn. Arme man, rijke man, wat doet het er toe, behalve dat jullie over jezelf en anderen leren ter vergroting van jullie bewustzijn.

Jullie profiteren allemaal op de een of andere manier van een hele reeks levens en dit wordt weerspiegeld in jullie samenleving. Wanneer jullie naar de afgelopen 100 jaar kijken is er een immense industriële vooruitgang geboekt maar het ziet er niet of het Licht erg is toegenomen. Jullie hebben twee Wereldoorlogen gehad en talrijke andere oorlogen die zoveel negatieve energieën hebben gecreëerd dat het Licht moeite had er doorheen te schijnen. Maar we zijn blij jullie te kunnen vertellen dat Lichtwerkers de afgelopen 30 jaar de balans hebben gewijzigd en dat het Licht nu overal op Aarde wordt gevonden. Het heeft veel moeite gekost om dit te bereiken en er is vanuit de spirituele sferen veel hulp gegeven. Dat is de reden waarom Ascentie nu een zekerheid is terwijl het er ooit zeer twijfelachtig uitzag.

Als de eindtijden naderen staat alles klaar voor een prachtige finale, dus maak je niet teveel zorgen over het ogenschijnlijke gebrek aan activiteiten want jullie mogen er zeker van zijn dat er achter de schermen een heleboel werk wordt verricht. Voorzichtig uitgedrukt, zullen er een aantal verrassingen komen en het zal een spannende tijd in jullie leven worden. Het zal nauwelijks of geen tijd kosten om te beseffen dat wij onze beloften houden en er zal een enorme betrokkenheid bij jullie zijn. Voor mensen die pas in het laatste stadium over ons leren zal het te mooi lijken om waar te zijn, maar er zal snel meer dan voldoende bewijs zijn om de richting te bewijzen waar het allemaal heen gaat.

Kunnen we zeggen dat mensen met goede bedoelingen net zo klaar zijn voor Ascentie als zij die er al vele jaren van op de hoogte zijn? Jullie behoeven niet tot een bepaalde groep te behoren of specifieke overtuigingen te praktiseren, en het is de mate waarin jullie in staat zijn geweest anderen als jezelf te behandelen. Als jullie liefde hebben voor jullie mede Wezens en het in praktijk brengen dan zijn jullie zeker een Wezen van Licht. Zodra jullie van je ware zelf en het doel in het leven bewust zijn geworden, zal jullie vooruitgang in je evolutieproces met grote stappen vooruit gaan. De meesten van jullie zullen een bepaalde periode onderhevig zijn geweest aan religieuze leringen en in veel gevallen zal dat tot een geloof in God hebben geleid. Dat is een goed begin naar een groter inzicht, op voorwaarde dat jullie ruimte bieden aan het ontstaan van een ander concept van God. Mensen met rigide denkpatronen houden zich waarschijnlijk vast aan wat ze hebben en zijn duidelijk niet klaar voor het vergroten van hun inzichten. Dat zal hen verhinderen te ascenderen en zij zullen verder gaan in dezelfde trilling.

Evolutie gaat over jullie ziel en over de ontwikkeling ervan naar de hogere dimensies waarvan jullie afkomstig zijn. Voor elke ziel staat vast dat zij een moment van realiseren bereikt waarin de waarheid duidelijk wordt en dit wordt vaak vooraf gegaan door een grote mate van onderzoeken van de ziel. In dergelijke fases worden jullie door een aantal Gidsen vergezeld die al het mogelijke doen om jullie te verheffen. Vaak zijn zij al diverse levens bij je geweest en hebben zij een persoonlijke interesse in jullie vooruitgang. Het is ook waarschijnlijk dat jullie ze bij gelegenheid ontmoeten tijdens buitenlichamelijke ervaringen als jullie slapen, maar normaal gesproken is het moeilijk dit te terug te halen. Dergelijke ontmoetingen kunnen jullie zoveel hulp en vertrouwen geven dat jullie verfrist en gelukkig wakker worden, zonder dat je de reden waarom beseft. Soms lijkt het op dromen en jullie mogen verwachten dat er meer is dan jullie je kunnen herinneren.

Jullie reizen in de Astrale rijken kunnen onwerkelijk lijken omdat er andere wetten van kracht zijn en jullie dingen lijken te doen die op Aarde onmogelijk zijn. Jullie beginnen te begrijpen dat jullie ervaringen veel verder gaan dan jullie je kunnen voorstellen. Wanneer jullie ascenderen zullen ze nog verder doorgroeien en zal er een compleet nieuw leven worden ervaren dat totaal niet lijkt op wat jullie nu gewend zijn. Alleen al de technologische vernieuwingen zullen tot zoveel veranderingen leiden maar het is jullie verheffing naar de hogere trillingen die bij jullie persoonlijk zal inwerken. Wij van de Galactische Federatie zijn een voorbeeld van wat jullie in de toekomst zullen zijn en het duurt niet lang voordat jullie met ons meelopen als gelijkwaardige en gerespecteerde partners.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat we deze verhandelingen kunnen hebben en onze kennis met jullie kunnen delen. Zegeningen voor jullie allemaal.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge