Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 14, 2011

Mike Quinsey - SaLuSa, December 14, 2011


De financiële belevenissen van Europa zijn nog lang niet ten einde, en de ernstige gevolgen strekken zich ver uit. Wij hebben geen specifieke wens omtrent de uitkomst maar we zien de mogelijkheid ontstaan om het uiteindelijke plan naar voren te brengen dat jullie van het oude paradigma gaat bevrijden. Het zal zich links- of rechtsom manifesteren omdat er geen weg terug is naar de oude methoden in het beheren van jullie zaken. Als bij toverslag zal het aanbreken van 2012 meer energieën vrijgeven die jullie sneller dan ooit omhoog gaan tillen. Zelfs degenen onder jullie die weinig aandacht aan de betekenis ervan gegeven hebben, zullen voelen dat er dynamische veranderingen plaats gaan vinden. Geruchten zullen de ronde doen, waarbij acceptatie en ontkenning soms voor tweedracht gaan zorgen, maar uiteindelijk zal de waarheid de overhand hebben. Deze kan niet eindeloos worden onderdrukt en zal altijd blijven bestaan, ongeacht pogingen haar te verbergen. Het probleem is dat jullie zo lang in jullie illusie hebben geleefd dat het moeilijk is de waarheid te zien die haar moet vervangen.

Het is noodzakelijk dat jullie met weinig vaste ideeën aan de komende periode beginnen en ruimte geven aan veranderingen die helder de richting zullen aanwijzen waar jullie beschaving naar toe gaat. Dat is natuurlijk Ascentie maar het pad ernaar toe zal enigszins meanderen voor het duidelijk voor jullie ligt. Laat het op zijn eigen juiste tijdstip ontvouwen, en wij zullen binnen handbereik zijn om jullie de juiste richting te wijzen. De meeste Lichtwerkers hebben een goed idee over wat er gaat gebeuren, maar zij kennen niet noodzakelijkerwijs de kleinere details. Wij van de Galactische Federatie zitten, zoals jullie zouden kunnen zeggen, op het puntje van onze stoel want de druk om van start te gaan wordt haast ondraaglijk. Maar, en we zullen het keer op keer zeggen, er bestaat een juist moment voor wat we hier komen doen en alles zal daardoor veel beter verlopen. Aan de ene kant is er geen urgentie, gezien het feit dat jullie ongeacht wat er gebeurt evengoed conform de bedoeling Ascentie bereiken. Aan de andere kant weten we dat hoe eerder we kunnen beginnen, we des te sneller jullie steun krijgen.

Dus we vragen jullie Dierbaren, om je alsjeblieft te concentreren op waar je heen gaat en laat alles van de lagere trilling aan je voorbij gaan. Jullie begeven je nu al wat langere tijd in de hogere trillingen en zij ondersteunen jullie in jullie zoektocht naar de weg omhoog. De reis van een ziel kan wat van een ander verschillen maar in principe zoeken jullie allemaal een weg vooruit om uit jullie huidige hachelijke situatie te komen. Tenzij jullie te bang zijn om veranderingen aan te gaan, bestaat er geen enkele reden waarom jullie een verbetering van jullie huidige ervaringen niet zouden verwelkomen. We merken de vermoeidheid op en het gebrek aan motivatie waardoor sommige worden tegengehouden, maar de oplossingen komen zeer binnenkort en zullen jullie een lift aanbieden uit de duisternis. Heb vertrouwen in wat er voor jullie beschaving staat gepland om deze cyclus van dualiteit op een goede manier te beëindigen. Jullie doorlopen nu de laatste dagen en als jullie van spoor veranderen naar datgene wat vol beloften voor de toekomst zit, zullen jullie actief betrokken worden bij de veranderingen waar jullie opgetogen over zullen zijn en die vrede in jullie leven brengen.

Het is tijd om je kennis te delen want er zullen veel vragen komen wanneer de waarheid over ons bestaan wordt aangekondigd. Wij kunnen natuurlijk voor onszelf spreken maar jullie hulp aan de basis zal helpen om de weg te banen voor het vertellen van grotere waarheden. Houd in gedachten dat niet iedereen toegang heeft tot Internet en dat velen onwetend zijn over wat komen gaat. Dit geldt het meest voor de ouderen onder jullie en zij behoren ook tot generaties die meestal een geheel ander denkpatroon hebben en zij hebben jullie hulp nodig. Wees vriendelijk voor hen en geef hen slechts zoveel als je voelt dat ze kunnen begrijpen, en zorg ervoor dat ze beseffen dat alles goed komt.

Laten we benadrukken dat alles volgens plan verloopt en dat het beste nog moet komen. Aan jullie leiders is in de aanloop naar deze tijd in verschillende stadia een overzicht gegeven van onze rol bij de wereldwijde veranderingen. Zodoende zal de publieke aankondiging van onze aanwezigheid niet zo’n verassing zijn als jullie misschien verwachten. Ze hebben de tijd gehad om te accepteren dat onze rol bij jullie voorbereiding op Ascentie niet onderhandelbaar is omdat wij aan veel hogere machten gehoorzamen dan die op Aarde. De eindtijden zouden er zonder ons in ieder geval geheel anders uitzien. Wij zijn jullie garantie dat niets het goddelijk plan kan veranderen wat wij op verzoek van de Schepper uitvoeren. Dit is de reden waarom wij jullie constant dringend verzoeken je ogen open te houden voor wat je toegezegd is te verwachten. De volgorde van gebeurtenissen is min of meer vastgesteld maar we hebben zo onze eigen wensen. Wijzigingen worden gemakkelijk aangepast, want we hebben ieder aspect helder gedefinieerd en tot in groot detail gepland.

Zelfs terwijl we onze missie voorbereiden om in alle ernst te beginnen, zien we de achteruitgang van de wereldbevolking omdat honger onverminderd toe blijft nemen. Zijn jullie leiders werkelijk in staat te accepteren dat het OK is dat het probleem zo lang wordt verwaarloosd terwijl de aantallen onbeheersbare proporties aannemen. We realiseren ons dat het aantal doden door ondervoeding zonder onze interventie recordhoogtes gaat bereiken. En dat is dan nog buiten de daaruit voorkomende ziektes die ook voor een groot deel niet worden behandeld. Dierbaren, de problemen zijn al groter dan jullie vermogen of bereidheid ze op te lossen, wat de duistere kliek ontkent vanwege hun verlangen de bevolking van de Aarde te verminderen. Wij zijn klaar om de problemen aan te pakken en hebben methoden om voedsel te verstrekken waarmee de honger snel is overwonnen.

We willen dat jullie zien wat er met de natuurlijke bronnen van jullie wereld kan worden gedaan, waarvan er voldoende zijn om de hele wereldbevolking te voeden als er correct mee wordt omgesprongen. Natuurlijk gaan we ook geavanceerde technologieën introduceren om het beste te halen uit wat jullie hebben. Dit wordt aan jullie overgedragen maar de behoefte eraan is van korte duur want als jullie eenmaal zijn geascendeerd, wordt er een nog nieuwer concept voor de productie van voedsel ingevoerd. Aan boord van onze schepen bestaat het al en onze Moeder Schepen zijn op zichzelf staande boerderijen, als jullie die omschrijving zouden willen gebruiken. Onze behoefte aan vast voedsel is natuurlijk door de hogere trilling van ons lichaam zeer beperkt maar wij kunnen van eenzelfde soort fruit genieten als dat van jullie. Feitelijk leveren wij ook de behoeften van andere Wezens dan onszelf die bij ons in dienst zijn. De uiteindelijke voorziening is afkomstig van een Replicator die alles kan leveren wat je wenst, hetgeen voor Aardse Mensen bruikbaar is in de situaties wanneer zij een tijdje bij ons verblijven.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kijk uit naar deze tijd van het jaar waarin velen van jullie mooie gedachten hebben voor degenen die minder goed af zijn dan jullie zelf. Het laat de diepere liefde van binnen zien die op dergelijke momenten in beweging komt, en toont jullie ware zelf.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.