Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 16, 2011

Mike Quinsey - SaLuSa, December 16, 2011


Geloof kan werkelijk bergen verzetten als voldoende mensen samenwerken, en als jullie je in het laatste jaar tot Ascentie verder ontwikkelen, zal dit krachtiger worden en veel verder gaan dan jullie huidige vermogens. Ja Dierbaren, jullie gaan een behoorlijke verandering tegemoet maar een die heel wenselijk is en jullie verlangen naar ascenderen zal vervullen. Het wordt een complete mix van verrassingen, dus wees bereid lang gekoesterde overtuigingen te heroverwegen. Bij sommige ervaringen zijn de veranderingen van de Aarde betrokken en afhankelijk van waar jullie verblijven, zal dit bepalen in hoeverre jullie er in verwikkeld raken. De bekende aardbevingsgebieden zullen zeer waarschijnlijk het centrum vormen van dergelijke activiteiten maar zoals jullie weten worden de gevolgen vaak nog wat verder weg gevoeld. Er worden hoe dan ook voorzorgsmaatregelen genomen om jullie te beschermen maar het is jullie verantwoordelijkheid ervoor uit te kijken en er ook op voorbereid te zijn.

Op bewustzijnsniveau vindt er een scheiding plaats doordat degenen van het Licht voortdurend hun trilling verhogen terwijl degenen die in de lagere trilling worden vastgehouden vaak onwetend zijn over de mogelijkheid die zich voordoet. Het klopt als je zou zeggen dat als zij onderbewust meer inzicht proberen te krijgen over het doel van het leven, zij ook geholpen worden. Er komen zeker veel bekendmakingen die duidelijkheid gaan geven over wat er gaande is en over onze betrokkenheid daarbij. Onze interventie is nodig en zal de antwoorden geven voor de directe problemen die moeten worden opgelost. Wij zijn de laatste stappen aan het versnellen die onze bondgenoten zetten zodat wij de ideale gelegenheid krijgen om snel ons plan uit te voeren en de waarheid over ons te openbaren.

Benut de komende feestdagen om jezelf een welverdiende onderbreking te geven van de dagelijkse problemen die jullie bezighouden. Denk positief en leef in het Licht dat jullie om jezelf heen hebben gecreëerd. Wees opgewekt en voel de vreugde die gepaard gaat met het besef dat jullie, na wat een lange lastige ervaring lijkt, achter de poort kijken die voor 2012 opengaat. Daar zien jullie een fonkelend Licht dat het pad naar voltooiing in al zijn glorie laat zien, en jullie gaan op de top van die golf mee bewegen. Alles is voorbereid en de Galactische Federatie heeft haar positie ingenomen om de laatste fase van een tot nu toe opmerkelijke missie uit te voeren. Wij, met onze uitgebreide levenscyclus, volgen jullie ontwikkeling al duizenden jaren en we delen jullie opwinding over wat er binnenkort aan jullie wordt onthuld. Jullie gaan ons in een echte relatie leren kennen als jullie Broers en Zussen van het Licht. We zullen om te beginnen onszelf aan jullie laten zien en degenen ontmoeten die een belangrijke rol met ons spelen in de nabije toekomst.

De duistere kliek blijft lastig maar hun macht is heel erg afgenomen en zonder hun vele ondergrondse basissen hebben ze weinig om op terug te vallen. We zullen degenen er tussenuit blijven halen die een bedreiging vormen voor de Aarde en haar bewoners. Ze zullen binnenkort moeten toegeven een verloren zaak te dienen want de structuur en de controle is ernstig aangetast. Jullie mogen er zeker van zijn dat wij heel goed weten wie er achter de pogingen zit om ons in de problemen te brengen en zij zullen ons plan niet kunnen uitstellen dat zich weldra in jullie leven manifesteert. Nu er nog maar zo weinig tijd is proberen we onze missie komende maand volledig te beginnen want we worden ook aangespoord zo snel mogelijk van start te gaan. Wees ervan overtuigd dat alles loopt zodra alle stukjes op hun plaats vallen.

Niets wat jullie tot nu toe hebben meegemaakt zal zich kunnen meten met de komende periode. Jullie betreden een nieuw tijdperk waar veel arbeid om te leven niet meer door de Mens zal worden verricht. Datgene wat middels automatisering kan worden gedaan zal aan robot- of computerprogramma’s worden overgedragen. Alleen speciale wensen zullen door de Mens worden uitgevoerd, en zelfs dan zullen zij door Automaten worden geassisteerd. Jullie taak is toezicht uitoefenen op de functies en ervoor te zorgen dat de doelen binnen het betreffende tijdspad worden gehaald. De grotere projecten zullen nauwkeurig vanaf onze schepen worden gevolgd en sommige van jullie zullen om die reden aan boord komen. Jullie tijd zal uiteindelijk meer door creatief werk in beslag worden genomen dan door de oude manieren om jezelf bezig te houden en het zal veel productiever zijn. Werken voor het welzijn van alle mensen zal gemeengoed worden als zij beseffen dat de Eenheid die hen bijeen brengt afhankelijk is van het delen van Liefde en Licht.

Dat gevoel van bij elkaar willen komen zal in de loop van de tijd sterker worden en daar is al bewijs van als jullie als één stem optreden om het ontnemen van jullie rechten te bestrijden. Die drang zal blijven toenemen en op geen enkele wijze kan iemand verhinderen dat de doelen ervan worden bereikt. Het maakt allemaal deel uit van de natuurlijke veranderingen die voortkomen uit de intense energieën die jullie Aarde omcirkelen. Niemand van jullie kan een reactie erop vermijden en Lichtwerkers zullen ze normaal gesproken zonder enig probleem in hun Wezen opnemen. Maar degenen die net zijn ontwaakt, voelen zich er ongemakkelijk door en waarschijnlijk leidt het tot verwarring.

Alles draait om energie, omdat het dat uiteindelijk is, en het helpt te begrijpen wat er nu gebeurt als je er op die manier naar kijkt. Hoe hoger jullie trilling is, des te meer jullie een Wezen van energie worden en dat zware gevoel kwijtraken dat in de lagere trilling bestaat. Het geeft ook toegang tot een grotere bewegingsvrijheid middels jullie creatieve krachten van het denken. Jullie kunnen bijvoorbeeld naar goeddunken het uiterlijk van jullie lichaam veranderen en helemaal zoals je wilt op iemand lijken. Het kan nuttig zijn wanneer jullie jezelf op zo’n manier willen laten zien dat je kan worden herkend. Jullie moeten in gedachten houden dat jullie onder allerlei gedaanten bekend zijn gedurende honderden levens. Zoals we recentelijk eerder opmerkten, zullen jullie uiteindelijk geen vorm nodig hebben zoals jullie die nu begrijpen omdat jullie een Licht Wezen zullen zijn.

Hoe meer jullie begrijpen van jullie bestaan in de hogere sferen, des te beter jullie beseffen dat jullie ervaring op Moeder Gaia verre is verwijderd van waar jullie vandaan zijn gekomen. Het heeft echter bewezen een uiterst gunstige ervaring te zijn en jullie wisten dat het jullie een schitterende kans zou bieden om je spirituele evolutie vooruit te helpen, en veel sneller dan jullie anders hadden kunnen bereiken. Jullie zijn allemaal geconfronteerd met de uitdaging van de dualiteit en het is nu als het ware tijd om je benen omhoog te leggen en even te rusten. Jullie ervaringen zouden nu meer afgestemd moeten zijn op jullie tot uitdrukking gebrachte wensen, en jullie hebben gekozen wat het inhoudt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat we zo dicht tegen Disclosure aan zitten want daardoor zal er zoveel informatie over ons worden vrijgegeven. God Zegent jullie Allemaal.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.