Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 12, 2010

SaLuSa, July 12, 2010

Is jullie geest in beroering, omdat deze tijden van dien aard zijn dat je gemakkelijk verstrikt kan raken in alle problemen om jullie heen? Natuurlijk zijn sommige van jullie er direct bij betrokken, en hebben jullie persoonlijke zorgen. Met nog maar zo weinig tijd voor Ascentie is het belangrijk aandacht te geven aan het plaatshebbende, zich ontvouwende proces, wat jullie van de dualiteit gaat bevrijden. Als jullie volledig vertrouwen hebben in het resultaat, zal het je aandacht afleiden van andere afleidingen. Door dit te doen, ben je één van velen die helpen het Licht op Aarde te vestigen. De drijfveer om dit doel te bereiken, brengt mensen voor een gemeenschappelijke zaak bij elkaar en een onstuitbare energie raast over de Aarde. Een verplaatsing van de duisternis naar het Licht wordt niet in één nacht bereikt, maar jullie hebben succesvol omgekeerd, wat eens een schijnbaar onmogelijke taak leek. Elke keer wanneer jullie een nieuwe stap vooruit zetten, zijn wij ook bij jullie om ons Licht te delen.

De Galactische Federatie is slechts één groep van toegewijde zielen, die volledig begaan zijn om ervoor te zorgen dat Ascentie succesvol verloopt. Achter ons staan zelfs nog krachtiger wezens zoals de Elohim, vele Meesters en Hoge Wezens van zuiver Licht. Aandachtspunt is de Aarde en jullie hoeven geen enkele twijfel te hebben over de uitkomst, omdat de nieuwe Aarde op een ander niveau al bestaat. Velen van jullie hebben een verbinding met jullie Hoger Zelf geopend, en als deze sterker wordt, nemen jullie intuïtieve krachten ook toe. Als jullie rustig zitten en ontspannen, misschien wel door het volgen van een geschikte meditatie, zijn jullie in staat met jullie Hoger Zelf te “praten” en kunnen jullie zelf ontdekken hoe krachtig jullie zijn. Net als iedere andere ziel hebben jullie het volledige potentieel binnenin zitten, maar met de dualiteit ontstond er een verlies van jullie hogere trilling die moeilijk te herstellen werd. Jullie worden door naar jullie toegezonden energieën geholpen die jullie collectief voorbereiden op gereedheid voor Ascentie, want het is geen taak die uitsluitend aan jullie wordt overgelaten om af te handelen. Op vergelijkbare wijze profiteert Moeder Aarde ook van wat jullie doen en van de energieën van bronnen van buitenaf, al zal zij haar eigen actie ondernemen om voorbereidingen te treffen.

De veranderingen waar jullie geduldig op wachten, beginnen vorm aan te nemen en wat jullie als oponthoud zien, verhindert hen in werkelijkheid niet in gereedheid te komen. Wanneer onze betrokkenheid eenmaal publieke kennis wordt, zullen jullie enkele opmerkelijke gebeurtenissen in snelle opeenvolging zien plaatsvinden. Een gebeurtenis die ons immense vreugde zal geven is wanneer onze vloot als een begroeting naar jullie toe over jullie steden kan vliegen, en als een viering van onze hereniging. We hebben allemaal zo ver gereisd om dit grootse moment in jullie evolutie te bereiken, en de ervaring zal voor ons worden bekroond door getuige te zijn van jullie vreugde en geluk. De wetenschap dat jullie eindelijk zijn bevrijd van de duistere Wezens, zal een grote zucht van verlichting geven die door het hele Zonnestelsel zal worden gehoord. In werkelijkheid zullen door het hele Zonnestelsel heen immense vieringen plaatsvinden, omdat jullie verheffing betekent dat jullie ons spoedig kunnen vergezellen als collega Galactische Wezens.

De Aarde is vanuit één gezichtspunt nog nooit in zo’n slechte staat geweest als nu, en toch is het tegenstrijdig omdat ze nu zo dicht bij de verheffing zit vanuit de lagere vibraties naar het Licht. Jullie begeven je, met andere woorden, niet naar beneden, maar ruimen de wrakstukken op van een periode van wanbeheer en wanbeleid, en de toekomst zal niet helder zijn voordat het is schoongeveegd. Dat proces kan duidelijk niet volledig beginnen totdat wij op Aarde arriveren, en we krachten bundelen om snel de vele problemen die jullie hebben ervaren, te behandelen.

In de tussentijd brengt jullie ontwaken en de stijgende bewustzijnsniveaus mensen bij elkaar, en al of niet bewust gebruiken jullie je krachten ten goede. Gebeden, petities en meditaties richten hun aandacht op jullie visie van een nieuwe Aarde, en jullie helpen deze te manifesteren. Het komt allemaal bij elkaar, en onze gecombineerde inspanningen zijn voorbestemd bevredigende resultaten op te leveren. Er bestaat geen enkele twijfel over dat jullie binnenkort getuige zullen zijn van het einde van het oude regime. Zij zijn de architecten geweest van hun eigen ondergang, en zelfs als ze het proberen, is er niet langer een weg terug voor ze.

Aanvaard alles in de strijd, want wat er ook de komende maanden gebeurt, het kan geen lange tijd standhouden. Ons plan voor jullie veilige passage naar Ascentie verloopt naar tevredenheid en onze bondgenoten zijn meer dan ooit klaar om het uit te voeren. Veel is er al achter de schermen georganiseerd, en wacht slechts op het juiste moment om in actie te komen. Natuurlijk zouden we willen dat de eindtijden in volle gang waren, maar dat duurt niet lang meer. Jullie krijgen enkele signalen hierover die jullie een idee geven van de nabijheid ervan, en hoewel de media nog steeds wordt gecontroleerd, zal jullie Internet een bron van interessante speculatie vormen. Wees intuïtief, en jullie zullen in staat zijn de betrouwbare en waarheidsgetrouwe verslagen eruit te halen.

Onze boodschap aan jullie is vertrouwen in ons te hebben, net zoals jullie dat in de Spirituele Hiërarchie hadden toen jullie voor het eerst jezelf naar de lagere vibraties lieten afdalen. Jullie wisten tenslotte dat je door de donkerte van de dualiteit zou worden opgeslokt, en dat jullie voor de uitdaging zouden komen te staan om God opnieuw van binnen te vinden. Jullie werd echter beloofd altijd hulp te krijgen om opnieuw te verrijzen, en dat is nu in vervulling gegaan. De Galactische Federatie werkt met Hogere Wezens, en zij hadden al die tijd toestemming jullie tijdens de cyclus te vergezellen, zoals anderen eerder hebben gedaan. Wij zijn jullie verbinding met God, en wij voeren onze missie met grote liefde en toewijding uit. Er is plezier in het dienstbaar kunnen zijn aan anderen wanneer zij hun weg gaan door cycli van ervaringen, en onze beloning is jullie succes. Wij zoeken geen roem, maar mogen trots zijn bij onze missies, net zoals jullie grote voldoening hebben in een opdracht die goed is uitgevoerd.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat jullie op een dag onze heldere ster zullen bezoeken en jullie zullen zien dat het er wemelt van leven, en wat jullie onmiddellijk op zal vallen is dat alles er nieuw uitziet. Vanwege de hogere trilling vindt er geen slijtage of verval plaats, net als met onze fysieke lichamen. Jullie beginnen in feite cellulaire veranderingen te ervaren, die ook bestemd zijn ze naar dat niveau op te tillen. Jullie zullen zien dat kleuren helder en zuiver zijn, dat ze permanent levendig blijven en aangename energieën uitstralen. Alles wat je ziet, straalt licht uit, en jullie zullen een sterk gevoel van communicatie hebben met alle levensvormen. Harmonie en balans wordt overal gevoeld, en omhult je op de een of andere manier met een gevoel van Eén zijn met alles om je heen. Jullie hebben veel te leren en te genieten van deze reizen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.