Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, April 14, 2010

SaLuSa, April 14, 2010

De duistere Wezens zien dat hun geheime acties steeds verder worden onthuld en in een tijd van waarheid zal dit zo door blijven gaan. De omvang en de schaal waarop jullie zijn gebruikt en gemanipuleerd gaat jullie volledige begrip te boven. Maar jullie zullen voldoende leren om te weten dat er iets radicaal en grootschalig moet gebeuren om het woekerende gezwel van corruptie, dat zich door de hele politiek en het bedrijfsleven heeft verspreid, weg te kunnen snijden. Dergelijke kennis zal garanderen dat waarmee het ook wordt vervangen, het gebaseerd zal zijn op eerlijkheid en rechtvaardigheid met het doel te doen wat goed is voor alles en iedereen. Dat een klein aantal mensen grote rijkdom heeft vergaard, terwijl de meeste van jullie voor minder werken dan jullie inspanning verdient, moet veranderen. Het zal ook echt veranderen Dierbaren, en de plannen zijn klaar om te worden ingevoerd. Jullie zijn op zoveel manieren geleid te geloven dat jullie ondergeschikt waren aan degenen die aan de macht waren, en jullie rechten zijn doelbewust uitgehold om jullie klein te houden. Ook dat zal veranderen en hoewel het tijd kost de situatie te keren, zullen jullie uiteindelijk weer opnieuw soevereine Wezens worden.

In een tijd waarin jullie zo’n goed communicatiesysteem hebben, is het ironisch dat het door degenen achter de media wordt gecontroleerd, die bepalen wat jullie mogen weten. Wat publiekelijk bekend zou moeten worden gemaakt, wordt gecensureerd en gegevens van zoveel belangrijke onderwerpen van nationaal belang worden verborgen. Er is al lang niet meer zoiets als persvrijheid om verslag te doen van alle belangwekkende zaken. Rapporten worden echt vervalst om aan de doelstellingen van de Illuminatie te voldoen en journalisten gehoorzamen liever dan dat ze het risico lopen hun baan te verliezen. Wanneer hun leven en hun familie ook nog wordt bedreigd, heb je een moedig mens nodig om tegen hen op te staan. Maar de waarheid komt uiteindelijk uit, wat voornamelijk te danken is aan Internet en dit moet de bescherming waarborgen van het principe van vrijheid van meningsuiting. Bedrieglijke operaties zoals 9/11 zijn een goed voorbeeld van wat het Internet kan doen om de waarheid naar buiten te brengen. Het is waar dat het ook kan worden gebruikt om de waarheid met desinformatie te bestrijden maar met onderscheidingsvermogen en intuïtie zullen jullie weten wat wel of niet waar is.

Sommige van jullie vragen wat jullie persoonlijk kunnen doen om te helpen dingen te veranderen, en onze reactie is jullie te adviseren met elkaar te praten zodat de waarheid bij zoveel mogelijk mensen bekend is. Als er actiegroepen kunnen worden gevormd, is dat des te beter en samen met anderen kunnen jullie druk blijven uitoefenen om de volledige waarheid onthuld te krijgen. Op een andere manier kunnen jullie je individueel concentreren op hoe je de toekomst visualiseert wanneer jullie vrij zijn en de soevereiniteit is hersteld, en op die manier helpen jullie haar zich te manifesteren. Natuurlijk hebben wij een grote inbreng bij dergelijke zaken en we werken met onze bondgenoten achter de schermen om zaken te versnellen zodat ons plan voor jullie toekomst volledig kan beginnen. Heb geen angst over de uitkomst; er is al beslist in de hogere dimensies door grote Wezens die het hele plaatje vanuit hun perspectief zien. Wat door hen is verordend, zal plaatsvinden en alles zal zich hebben gemanifesteerd tegen de tijd dat deze cyclus van dualiteit is voltooid. Jullie bevinden je zo dicht bij grote veranderingen op Aarde terwijl de Zon en jullie zonnestelsel zich naar een hogere trilling blijft verplaatsen. Dat wordt al opgemerkt, maar opnieuw wordt dergelijke informatie niet graag publiekelijk bekendgemaakt maar achtergehouden. Er bestaat gedurende vele jaren een beleid van geheimhouding, en niets minder dan de bevindingen van NASA zijn opzettelijk uiteengezet om jullie weg te houden van kennis over ons en onze activiteiten.

Dierbaren, we zijn zo dicht bij bekendmakingen die de waarheid over ons zullen onthullen. De hoeveelheid ontkenning zal geen enkel verschil maken en de geheimen over onze betrokkenheid bij jullie en jullie regeringen zullen uitkomen. Zij kennen ons al vele, vele jaren en hebben herhaaldelijk ons aanbod om te helpen, geweigerd. De voordelen die wij jullie brengen, hadden al lange tijd terug van jullie kunnen zijn maar jullie werden gehinderd je te ontwikkelen om de hebzucht naar rijkdom en macht van de elite te bevredigen. Het is tijd de duistere Wezens en hun trawanten te verwijderen en zij zullen niet in staat zijn het getijde van veranderingen te stoppen dat de wandelgangen van de macht schoonveegt. Regeringsveranderingen hebben een hoge prioriteit en wij garanderen dat de juiste mensen jullie vertegenwoordigen wanneer wij openlijk op Aarde komen. Onze manier van doen is er één van vrede en liefde voor al het leven, en degenen aan de macht die niet met een hogere trilling werken, zullen worden verwijderd. We maken gebruik van wettelijke middelen om dergelijke veranderingen tot stand te brengen en er zal geen schuilplaats zijn of een manier om gerechtigheid teniet te doen. We weten precies wat elk individu tijdens zijn periode als volksvertegenwoordiger heeft gedaan en bezitten de bewijzen, mocht dit nodig zijn.

De duistere Wezens hebben hun kans gehad van gedachten te veranderen en naar het Licht te gaan. Het is hun keuze waar hun toekomst ligt, en wij willen niets anders dan hun ontzetting uit hun ambt. Net als elke andere ziel zullen zij op een dag zichzelf beoordelen en er bestaat geen vergelding of bestraffing, zij het dat ze zich voor de wetten van de Mens mogen verantwoorden. Jullie hebben tijdens de cyclus van dualiteit veel geleerd en het heeft zijn doel gediend door jullie de tegenstellingen te leren begrijpen en toch weer te verrijzen. Jullie zijn duidelijk spiritueel sterker geworden dan toen jullie je epische reis door de duisternis en met gebrek aan Licht, begonnen. Het is in feite heel opmerkelijk dat, gegeven het verlies van jullie ware identiteit, het jullie nog gelukt is je weg terug te vinden en dat jullie vandaag voor de toegangspoort naar Ascentie staan. Het is echt een schitterende prestatie en jullie verdienen applaus.

Houd je zoals altijd gericht op de toekomst, en het verleden zorgt wel voor zichzelf. Jullie energie wordt op deze manier het beste gebruikt want hoe meer van jullie dit doen, hoe sneller jullie trilling omhoog gaat. Het verbetert ook jullie bescherming tegen een indringing van de duistere Wezens en jullie zullen deze gemakkelijker afweren. Wanneer jullie je verheffen, neemt jullie bewustzijnsniveau toe en wordt er een sterkere verbinding gevormd met jullie Hoger Zelf. Dit is alleen maar een stap op het pad naar bovenbewustzijn en jullie terugkeer naar de hogere dimensies, waar jullie ontwaken compleet zal zijn. Zelfs nu groeit jullie bewustzijn en worden jullie intuïtiever. Jullie zullen geleidelijk ervaren dat jullie niet meer in dezelfde mate hulp van buiten nodig hebben als voorheen. Er zijn zeker tekenen dat jullie je heel snel ontwikkelen en jullie zullen ongetwijfeld succesvol zijn in het bereiken van Ascentie.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben erg blij boodschappen aan jullie te geven omdat het helpt een band tussen ons te scheppen die ons allemaal ver zal brengen. We hebben zoveel gemeenschappelijk dat het jullie niet erg veel tijd zal kosten onze niveaus te bereiken en dat zal jullie terugbrengen tot de plaats waar jullie als één van ons zouden moeten zijn. Laat je verbeelding vrijelijk op de loop en je zal veel oppikken wat interessant voor je is. Jullie geluk en vrijheid wordt aan jullie teruggegeven, voor jullie de Aarde verlaten.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Charlotte


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.